Ngày 12/1/2024, tại tỉnh Hà Nam, đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng (Khối thi đua). Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, Khối trưởng Khối thi đua năm 2023 đăng cai tổ chức Hội nghị.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng với những kết quả ấn tượng trong hoạt động phát triển các KCN, KKT năm 2023
Lãnh đạo các thành viên trong Khối thi đua đến từ Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng ký kết giao ước thi đua năm 2024

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Khối thi đua tại Hội nghị tổng kết Khối thi đua năm 2023 đã ghi nhận những kết quả tích cực của các thành viên trong Khối thi đua. Theo đó, năm 2023 Khối thi đua đã nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó, phát động và triển khai thành công các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các ngành và địa phương phát động.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đạt được những kết quả ấn tượng trong hoạt động phát triển các KCN, KKT năm 2023
Lãnh đạo các thành viên trong Khối thi đua đến từ Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng ký kết thành công giao ước thi đua năm 2024

Kết quả năm 2023, Khối thi đua đã đạt thành tích đáng tự hào trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động phát triển các KCN, KKT, được thể hiện qua việc hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về KCN, KKT và những con số ấn tượng trong hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp KCN, KKT. Qua đó đã khẳng định rõ nét vai trò, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các thành viên Khối thi đua trong năm 2023.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đạt được những kết quả ấn tượng trong hoạt động phát triển các KCN, KKT năm 2023
Một trong các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Khối thi đua

Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến và thu hút đầu tư

Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế trong nước, các đơn vị trong Khối thi đua đã chủ động triển khai linh hoạt công tác xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới, đa dạng các hoạt động xúc tiến đầu tư để phù hợp với tình hình thực tế trong từng giai đoạn; chủ động đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, tập trung đẩy mạnh xúc tiến đầu tư bằng nhiều hình thức, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của các tỉnh vùng Đồng Bằng sông Hồng.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đạt được những kết quả ấn tượng trong hoạt động phát triển các KCN, KKT năm 2023
Ông Trần Văn Kiên, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, Khối Trưởng Khối thi đua (ngồi giữa) chỉ đạo điều hành Hội nghị
Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng gồm có 11 đơn vị thành viên đến từ: Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh; Ban Quản lý KKT Hải phòng; Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương; Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam; Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên; Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định; Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình; Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Bình; Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc; Ban Quản lý KCN các tỉnh Bắc Ninh; Ban Quản lý các KCN và chế xuất Hà Nội.

Các Ban Quản lý các KCN, KKT trong Khối thi đua đã tổ chức nhiều Hội nghị xúc tiến đầu tư tại chỗ với các doanh nghiệp, nhà đầu tư để giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư tại các KCN, KCX, KKT của tỉnh; tham gia các đoàn xúc tiến đầu tư của tỉnh, của bộ, ngành tổ chức tại nước ngoài; duy trì mối liên hệ chặt chẽ với các tổ chức xúc tiến đầu tư nước ngoài; xây dựng các ấn phẩm Xúc tiến đầu tư (Phim tư liệu, tài liệu xúc tiến đầu tư, sách giới thiệu, tờ rơi...) bằng nhiều thứ tiếng; tuyên truyền quảng môi trường, chính sách, cơ hội đầu tư vào các KCN, KCX, KKT trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng cổng thông tin điện tử, phần mềm quản lý các KCN, KCX, KKT... Với những cố gắng nỗ lực của các thành viên Khối thi đua trong công tác xúc tiến đầu tư, kết quả năm 2023 thu hút đầu tư tại các KCN, KCX, KKT đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cả về số lượng dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký. Kết quả thu hút đầu tư vào các KCN, KCX, KKT của các tỉnh, thành phố trong Khối thi đua đạt được như sau:

Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 487 dự án, gồm 390 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 97 dự án đầu tư trong nước (DDI) (tăng 67,35% so với năm 2022); thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1.279 lượt dự án, trong đó có 1.083 lượt dự án FDI và 196 lượt dự án DDI (tăng 61,5% so với năm 2022); tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh trong năm 2023 đạt: 13.172,5 triệu USD (tăng 74,6% so với cùng kỳ) và 99.133 tỷ đồng (tăng 107,1% so với năm 2022).

Trong đó, một số đơn vị trong Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng đã đạt kết quả nổi bật về thu hút đầu tư vào các KCN, KKT là: Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đạt được những kết quả ấn tượng trong hoạt động phát triển các KCN, KKT năm 2023
Ông Vũ Kim Thành, Phó trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, Khối phó Khối thi đua đồng chỉ đạo điều hành Hội nghị

Tăng cường công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, KCX, KKT

Các đơn vị trong Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng luôn xác định: Xây dựng và phát triển các KKT, KCN, KCX có vai trò và vị trí hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển KT-XH của quốc gia và của từng địa phương. Do vậy, trong thời gian qua, các đơn vị trong Khối thi đua rất quan tâm đến công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển KCN của địa phương.

Tính đến nay, tại các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng có 11 KKT với diện tích quy hoạch là 442.224 ha; 179 KCN, KCX được phê duyệt quy hoạch với tổng diện tích là 49.348 ha. Trong đó số khu đã đi vào hoạt động là 99, với tổng diện tích là 23.739,8 ha (tăng 10,8% so với năm 2022); số khu đang xây dựng hạ tầng là 46 khu (tăng 48,4% so với năm 2022) với tổng diện tích là 12.932 ha.

Công tác quản lý quy hoạch xây dựng đối với các doanh nghiệp thứ cấp và quản lý trật tự xây dựng được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Hoạt động cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng được quản lý chặt chẽ, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đạt được những kết quả ấn tượng trong hoạt động phát triển các KCN, KKT năm 2023
Các thành viên trong Khối thi đua đến từ Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam và Ban Quản lý KKT Hải Phòng (từ trái sang phải) tham dự Hội nghị

Các doanh nghiệp trong các KCN, KCX, KKT sản xuất kinh doanh tăng trưởng

Những biến động của tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động đâu tư kinh doanh của các nhà đầu tư và doanh nghiệp KCN, KKT. Năm 2023 các doanh nghiệp tiếp tục đứng trước nhiều rủi ro do, bất ổn do tài chính và tiền tệ gia tăng dẫn đến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do đơn hàng giảm nên phải cắt giảm quy mô sản xuất…

Với phương châm “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, các Ban Quản lý các KCN, KKT đã chủ động thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời tham mưu với UBND tỉnh, thành phố có những biện pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, các dự án đầu tư tại các KCN, KCX, KKT của các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Hồng đều được triển khai nhanh, đảm bảo tiến độ và mục tiêu đăng ký, sử dụng đất có hiệu quả và tỷ lệ lấp đầy được nâng cao, góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm đã đạt được như sau:

Tổng doanh thu khối FDI đạt 142.801,8 triệu USD (tăng 20,5% so với năm 2022); khối doanh nghiệp DDI đạt 475.520 tỷ đồng (tăng 35,1% so với năm 2022);

Nộp ngân sách nhà nước của khối FDI đạt 8.484,9 triệu USD (tăng 15% so với năm 2022), của khối DDI đạt 29.409 tỷ đồng (bằng 98,9% so với năm 2022).

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đạt được những kết quả ấn tượng trong hoạt động phát triển các KCN, KKT năm 2023
Các thành viên Khối thi đua đến từ Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc và Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình (từ trái sang phải) tham dự Hội nghị

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, các đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa”, một cửa liên thông”, thực hiện tốt công tác hiện đại hóa nền hành chính trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành. Thường xuyên thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; xây dựng bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trình UBND tỉnh/thành phố công bố ban hành theo quy định. Các thủ tục hành chính đều được các đơn vị trong Khối thi đua cắt giảm thời gian giải quyết so với thời gian quy định. Thực hiện công bố, công khai, minh bạch toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên website của các Ban, tại trụ sở cơ quan và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh/thành phố.

Các đơn vị trong Khối tiếp tục duy trì phần mềm một cửa điện tử, đồng thời triển khai dịch vụ công trực tuyến, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình; 100% các thủ tục hành chính của các nhà đầu tư, doanh nghiệp đều được giải quyết trước hoặc đúng hạn, không có hồ sơ trả quá hạn. Tổ kiểm soát thủ tục hành chính Ban Quản lý đang tiếp tục tiến hành rà soát, bổ sung, cập nhật bộ thủ tục hành chính của Ban Quản lý theo căn cứ pháp lý hiện hành cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Ban Quản lý; đẩy mạnh triển khai thực hiện thu phí, lệ phí không dùng tiền mặt; khuyến khích, vận động doanh nghiệp thanh toán các loại phí, lệ phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng với những kết quả ấn tượng trong hoạt động phát triển các KCN, KKT năm 2023
Các thành viên trong Khối thi đua đến từ Ban Quản lý KKT Hải Phòng tham dự Hội nghị

Giám sát chặt chẽ công tác môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và vệ sinh thực phẩm

Công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được quan tâm. Các Ban Quản lý các KCN, KKT trong Khối thi đua đã tăng cường thực hiện nhiều biện pháp như: Tích cực kiểm tra, giám sát; thường xuyên phối hợp với Sở, ngành liên quan như: Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát môi trường, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh..., nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Các thành viên trong Khối thi đua đã tập trung chỉ đạo các công ty đầu tư hạ tầng KCN, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn các KCN, KKT thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa bàn các KCN.

Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự tại các KCN được đảm bảo, không xảy ra vụ việc gây ô nhiễm môi trường, các vụ cháy nổ hay các vụ liên quan đến an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm đã hạn chế tối đa các thiệt hại. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường các KCN cũng được quan tâm chỉ đạo hoàn thiện, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối với tài nguyên, bảo vệ môi trường trong các KCN.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đạt được những kết quả ấn tượng trong hoạt động phát triển các KCN, KKT năm 2023
Ông Vũ Quốc Nghị, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các Ban Quản lý thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật. Các Ban đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động...

Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các Hội nghị về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân, người lao động, người sử dụng lao động trong KCN, KKT.

Bố trí Phòng tiếp công dân tại cơ quan, đơn vị; cử cán bộ chuyên môn tham gia trực tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, xây dựng, công tác bảo vệ môi trường, việc chấp hành các quy định về lao động được tăng cường. Qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật hoặc xử lý theo đúng quy định.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đạt được những kết quả ấn tượng trong hoạt động phát triển các KCN, KKT năm 2023
Các thành viên trong Khối thi đua đến từ Ban Quản lý KKT Quảng Ninh tham dự Hội nghị

Xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể vững mạnh toàn diện

Các đơn vị đều đảm bảo công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại cơ quan. Tổ chức đảng và các đoàn thể của cơ quan duy trì hoạt động đầy đủ, có hiệu quả. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ và các Chi bộ trong việc chỉ đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; kịp thời quán triệt, phổ biến chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết các cấp đến cán bộ và đảng viên; thực hiện tốt việc xây dựng tổ chức.

Công tác phát triển đảng viên và kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng rất được chú trọng, quan tâm thực hiện. Qua đó, mà các tổ chức đoàn thể phát huy được vai trò trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua.

Tăng cường giáo dục, thuyết phục, động viên đoàn viên, hội viên nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan; tích cực tham gia các hoạt động xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh, qua đó đã phát huy được sức mạnh của tập thể trong tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đạt được những kết quả ấn tượng trong hoạt động phát triển các KCN, KKT năm 2023
Khối trưởng và Khối phó Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2023 tặng hoa chúc mừng Khối trưởng và Khối phó Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2024

Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác khác

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: cử các cán bộ, công chức tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, lớp trung cấp Lý luận chính trị; tham dự lớp bồi dưỡng Tiếng Anh, Tiếng Trung...

Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, tài chính, tiền lương, khen thưởng...: Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp giai đoạn 2020-2025; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lập dự toán, quyết toán, công tác thu, chi tài chính; quy trình, thủ tục và chế độ báo cáo về đầu tư, mua sắm tài sản công của cơ quan, đơn vị.

Tích cực phối hợp với công đoàn các KCN, KCX, KKT tuyên truyền, vận động thành lập công đoàn cơ sở, phát triển thêm đoàn viên tại các doanh nghiệp.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đạt được những kết quả ấn tượng trong hoạt động phát triển các KCN, KKT năm 2023
Lãnh đạo các thành viên trong Khối thi đua đến từ Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng chụp ảnh lưu niệm sau khi ký kết thành công giao ước thi đua năm 2024

Triển khai các nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

Tổ chức ký kết và triển khai Quy chế phối hợp với UBND các quận, huyện có các KCN về quản lý nhà nước đối với các KCN.

Quán triệt các quy định về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; duy trì tốt nội vụ cơ quan. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ, tài chính. Công đoàn phối hợp chính quyền cơ quan chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức nhân dịp các ngày lễ, Tết.

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ đầu tư được quan tâm, đẩy mạnh, đạt hiệu quả cao. Công tác tư vấn đầu tư luôn đảm bảo chất lượng, tiến độ, được các nhà đầu tư hài lòng và đánh giá cao; qua đó góp phần nâng cao hình ảnh của môi trường đầu tư trong các KCN, KKT trong con mắt của các nhà đầu tư./.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đạt được những kết quả ấn tượng trong hoạt động phát triển các KCN, KKT năm 2023
Các đại biểu và các thành viên trong Khối thi đua chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị