Dẫn kết quả khảo sát, điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý IV/2022 của Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm thông tin giám sát tài chính Quốc gia thuộc Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia cho hay, cả năm 2022, lãi suất tăng bình quân 0,56-0,57 điểm phần trăm, tăng trưởng tín dụng gần 15%.

Kết quả khảo sát của Ngân hàng Nhà nước còn cho thấy, các tổ chức tín dụng đánh giá mặt bằng lãi suất huy động-cho vay tiếp tục xu hướng tăng trong quý IV/2022 và cả năm 2022. Cụ thể, 59-61% tổ chức tín dụng được khảo sát kỳ vọng lãi suất tăng bình quân 0,37 điểm phần trăm trong quý IV/2022, chỉ có 7-9% kỳ vọng lãi suất giảm nhẹ. Dự báo cho cả năm 2022, có 66-69% tổ chức tín dụng kỳ vọng lãi suất tăng bình quân 0,56-0,57 điểm phần trăm, trong khi chỉ có 8-10% số được khảo sát kỳ vọng lãi suất giảm. Tăng trưởng huy động vốn vẫn thấp hơn tăng trưởng tín dụng.

Lãi suất huy động - cho vay tiếp tục xu hướng tăng trong quý IV/2022
70,4-75,9% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý tới và cả năm 2022

Về lợi nhuận trước thuế trong năm 2022, 88,3% tổ chức tín dụng dự kiến tăng trưởng dương so với năm 2021. Bên cạnh đó, vẫn có 6,8% số được khảo sát dự kiến lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2022 và 4,9% ước tính lợi nhuận không thay đổi.

31,6% tổ chức tín dụng cho biết đã điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất biên, trong khi tiếp tục giữ ổn định phí dịch vụ trong quý III/2022. Trong quý IV/2022, tăng trưởng huy động vốn toàn hệ thống được kỳ vọng sẽ tăng cao hơn so với đà mở rộng tín dụng. Cụ thể, huy động vốn toàn hệ thống được kỳ vọng sẽ tăng 4,3%, trong khi tăng trưởng tín dụng là 4,1%.

Tuy nhiên, nhìn chung cả năm 2022, tăng trưởng huy động vốn vẫn sẽ thấp hơn so với tăng trưởng tín dụng. Mức tăng trưởng tín dụng cả năm được dự báo vào khoảng 14,9% và tăng trưởng huy động vốn toàn hệ thống là 10,2%./.