Hôm nay (ngày 11/3), Tổng cục Thuế tổ chức buổi hỗ trợ trực tuyến về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, sau khi vừa tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020. Buổi hỗ trợ tiếp theo về quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ được cơ quan này tổ chức vào ngày 16/3 tới.

Tổng cục Thuế hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Để đa dạng hóa phương thức nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế đã triển khai cung cấp dịch vụ khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế bằng phương thức điện tử. Như vậy, từ kỳ quyết toán thuế năm 2020, cá nhân có thể lựa chọn một trong hai hình thức nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo phương thức điện tử hoặc nộp hồ sơ giấy đến cơ quan thuế.

“Khi các cá nhân có tài khoản giao dịch điện tử có thể kê khai nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên dịch vụ thuế điện tử, mà không phải đem hồ sơ đến nộp trực tiếp tại cơ quan thuế như những năm trước đây, từ đó làm giảm ách tắc khi nộp hồ sơ giấy tại các cơ quan thuế…”, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Tổng cục Thuế nhận định.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Tổng cục Thuế

Để nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo phương thức điện tử, cá nhân cần có tài khoản giao dịch thuế điện tử. Muốn có tài khoản này, người nộp thuế có thể đăng ký theo phương thức điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế.

Với phương thức nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo phương thức điện tử, việc nộp hồ sơ được thực hiện trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (www.canhan.gdt.gov.vn) kể cả trường hợp cá nhân đã được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Trường hợp cá nhân không thể thực hiện được nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân bằng phương thức điện tử, cơ quan thuế vẫn hỗ trợ cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tiếp tại cơ quan thuế như những năm trước đây.

Liên quan đến đối tượng quyết toán thuế, bà Nguyễn Thị Thu Hà, cho biết, các trường hợp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân bao gồm: Có số thuế phải nộp thêm trên 50.000 đồng; có số thuế nộp thừa và có đề nghị hoàn thuế. Trường hợp đủ điều kiện được ủy quyền, thì cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán theo quy định.

Có 3 trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân gồm: Cá nhân có thu nhập duy nhất một nơi theo hợp đồng lao động; cá nhân có thu nhập một nơi theo hợp đồng lao động, đồng thời có thu nhập vãng lai tại các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10%; cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng hệ thống thì cá nhân được ủy quyền cho tổ chức mới.

“Luật Quản lý thuế cho phép nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày 30/4 đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế, thay vì ngày 31/3, tức là kéo dài thêm 1 tháng cho cá nhân quyết toán thuế. Riêng đối với tổ chức chi trả thu nhập, thì thời điểm cuối quyết toán thuế chậm nhất vẫn là ngày 31/3…”, bà Hà lưu ý.

Liên quan đến quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, đại diện Tổng cục Thuế cho hay, người nộp thuế thuộc diện phải khai báo giao dịch liên kết sẽ thực hiện các quy định và mẫu biểu quy định tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

“Năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 triển khai Nghị quyết của Quốc hội về hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với đại dịch Covid-19, quy định về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Theo đó, người nộp thuế được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với trường hợp người nộp thuế có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Ngày 18/3, Tổng cục Thuế tiếp tục tổ chức buổi hỗ trợ trực tuyến về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp…”, bà Hà cho hay./.