Lạng Sơn đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng KKT cửa khẩu
Cửa khẩu quốc tế Hữu nghị, tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 và các Chương trình, Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Tỉnh giai đoạn 2021 -2025; trong đó công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật KKT cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được lãnh đạo Tỉnh Lạng Sơn quan tâm đẩy mạnh đầu tư.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền tỉnh Lạng Sơn được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp tích cực, kịp thời, công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu vực cửa khẩu trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh.

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch

Lạng Sơn đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng KKT cửa khẩu
Xe chở hàng làm thủ tục kiểm tra tại trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Cốc Nam, tỉnh Lạng Sơn

Công tác lập quy hoạch xây dựng được Tỉnh quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Năm 2022, Tỉnh đã triển khai lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng KKT cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030; lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu vực cửa khẩu chính Chi Ma. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lập các đồ án quy hoạch theo các cấp độ từ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đến quy hoạch chi tiết xây dựng trong KKT cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và khu vực các cửa khẩu trên địa bàn Tỉnh.

Đến nay, công tác quy hoạch xây dựng đã có những chuyển biến rõ rệt, kiến trúc và cảnh quan các khu vực cửa khẩu đã được quan tâm đầu tư phát triển, diện mạo KKT cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các khu vực cửa khẩu đã cơ bản khang trang; các hạng mục vườn hoa, công viên, cây xanh tiếp tục được quan tâm đầu tư, tạo cảnh quan môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân trong khu vực.

Hàng năm, các đồ án quy hoạch đã được tổ chức lập, rà soát, điều chỉnh theo định kỳ đúng quy định; chất lượng các đồ án từng bước đã được nâng lên, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; công tác cắm mốc quy hoạch tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện.

Trong năm 2022, Tỉnh đã phê duyệt 03 nhiệm vụ quy hoạch, 05 đồ án quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch. Công tác lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện theo kế hoạch. Hoàn thiện dự thảo Quy hoạch Tỉnh và hồ sơ kèm theo để tổ chức lấy ý kiến theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và tổ chức các Hội nghị, Hội thảo lấy ý kiến về Quy hoạch Tỉnh. Ngay sau khi các đồ án quy hoạch xây dựng phê duyệt, UBND Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan tổ chức thực hiện công bố, công khai nội dung đồ án quy hoạch tại các địa điểm thuận lợi để nhân dân biết và thực hiện giám sát theo quy định.

Tập trung xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật KKT cửa khẩu

Lạng Sơn đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng KKT cửa khẩu
Đường vào trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Co Sâu, tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục được đầu tư xây dựng

Bên cạnh công tác quản lý quy hoạch, tỉnh Lạng Sơn đang nỗ lực tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng và phát triển sản xuất, kinh doanh tại khu vực cửa khẩu.

Thời gian qua, Tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án như: Cải tạo sửa chữa mặt đường; xây dựng hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng các khu vực cửa khẩu; điều chỉnh chủ trương đầu tư, triển khai dự án mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; nâng cấp, cải tạo đường xuất nhập khẩu cửa khẩu Chi Ma; cải tạo nền mặt đường và công trình đoạn Km8 - Km29 và Km40 - Km66 trên Quốc Lộ 4A; sửa chữa mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông đoạn từ Km101+00 - Km162+00 Quốc lộ 31…

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giải quyết các khó khăn vướng mắc đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước tại các khu chức năng thuộc KKT cửa khẩu nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào hoạt động, cụ thể:

Đối với dự án Khu trung chuyển hàng hóa: Đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 58,7ha giai đoạn 1, nhà đầu tư đã thi công cơ bản hạng mục san nền, hệ thống thoát nước, đang triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật; đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 của dự án và thực hiện thủ tục đầu tư hạ tầng khu tái định cư.

Đối với Khu chế xuất 1: Giảm quy mô đầu tư từ từ 126,38 ha xuống còn 73,63 ha, đồng thời phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thực hiện thủ tục công bố quy hoạch theo quy định; đang lập hồ sơ đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

Đối với Khu phi thuế quan giai đoạn I: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện các thủ tục phê duyệt giá khởi điểm, lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá, ban hành quy chế và thông báo đấu giá; tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thửa đất.

Đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc khu phi thuế quan, đang kiểm tra, chỉ đạo nhà đầu tư thực hiện theo quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh Lạng Sơn cũng đang tích cực đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trọng điểm (đóng vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư và các hoạt động kinh doanh thương mại trong KKT cửa khẩu Đồng Đăng và các cửa khẩu của Tỉnh). Thời gian qua, UBND Tỉnh đã cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương tại Công văn số 961/TTg-CN ngày 14/10/2022. UBND Tỉnh đang khẩn trương tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư của dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT, quyết tâm triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) có chiều dài khoảng 115km, trong đó qua địa phận tỉnh Lạng Sơn khoảng 52km, UBND Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện có dự án đi qua phối hợp cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thực hiện các thủ tục hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án. Được biết, trong thời gian tới, UBND Tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Cao Bằng để tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với đoạn tuyến đi qua địa bàn Tỉnh.

Đối với Dự án nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.400 tỷ đồng; HĐND Tỉnh đã có Công văn cam kết bố trí đủ số vốn còn thiếu của dự án là 900 tỷ đồng từ ngân sách Tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác trong giai đoạn 2022 - 2025 để thực hiện Dự án. Trong năm qua, UBND Tỉnh đã chủ động triển khai các công việc chuẩn bị đầu tư đối với dự án. Dự kiến ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Lạng Sơn làm cơ quan chủ quản, Dự án sẽ tổ chức thẩm định theo quy định về đầu tư công, trình HĐND Tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Tỉnh cũng đang phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam cập nhật Cảng cạn Lạng Sơn tại Km22+500 quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc) với quy mô dự án dự kiến 85ha và Cảng cạn tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch và xây dựng đồng bộ hạ tầng KKT cửa khẩu

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trong năm 2022 của Tỉnh tuy có nhiều chuyển biến tích cực, song thực tế công tác tổ chức lập quy hoạch xây dựng còn nhiều bất cập, các chỉ tiêu dự báo quy hoạch chưa sát với thực tế, chưa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay; tỷ lệ diện tích lập quy hoạch phân khu 1/2.000, quy hoạch chi tiết 1/500 trong KKT cửa khẩu và các khu vực cửa khẩu trên địa bàn Tỉnh còn thấp, khó khăn trong công tác quản lý thực hiện theo quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng. Hệ thống hạ tầng phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa đã được Tỉnh quan tâm đầu tư, mở rộng, tuy nhiên chưa đồng bộ, chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là hệ thống kho hàng, bến bãi xe. Tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư các dự án ngoài ngân sách và dự án trong các khu chức năng thuộc KKT cửa khẩu tuy đã được các cơ quan chuyên môn theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nhưng vẫn chậm.

Nhằm tạo sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu vực cửa khẩu nói riêng và của tỉnh Lạng Sơn nói chung, góp phần đẩy nhanh tốc độ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh. Được biết, năm 2023 Tỉnh tiếp tục trình phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và Đồ án Quy hoạch chung xây dựng cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; tiếp tục điều chỉnh quy hoạch các khu chức năng chủ yếu, các khu vực cửa khẩu phù hợp với tình hình thực tế, khả năng phát triển và phù hợp với các quy hoạch khác của Tỉnh, cũng như quy hoạch của địa phương đối diện phía Trung Quốc; đồng thời tăng cường công tác quản lý các quy hoạch đã được phê duyệt.

Mặt khác, tăng cường đẩy mạnh đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các khu vực cửa khẩu và sớm hình thành các khu chức năng trong KKT cửa khẩu, cụ thể:

Đẩy mạnh hoạt động đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu và biên giới.

Huy động các nguồn lực để tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, tạo sự liên thông giữa các khu chức năng trong KKT cửa khẩu với các khu vực liên quan để tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành của các lực lượng chức năng và nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa.

Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, bưu chính, viễn thông đồng bộ, hiện đại; đầu tư xây dựng hoàn thiện đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn và kết nối cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh.

Phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng); phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng; đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tuyến Quốc lộ 4A, 4B, 3B, 31.

Với việc quan tâm đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch và xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật KKT cửa khẩu Đồng Đăng và các khu vực cửa khẩu trên địa bàn Tỉnh, chắc chắn trong thời gian tới, bộ mặt KKT cửa khẩu Đồng Đăng và các cửa khẩu trong Tỉnh sẽ ngày một phát triển khởi sắc, góp phần thay đổi đáng kể diện mạo đô thị vùng biên và đẩy nhanh tốc độ thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ tỉnh Lạng Sơn./.

Lạng Sơn đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng KKT cửa khẩu
Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng khu vực cửa khẩu Bình Nghi, tỉnh Lạng Sơn