Tại cuộc họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố 5 luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật có liên quan. Ví dụ như về hợp đồng bảo hiểm, Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng vô hiệu, đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; bãi bỏ quy định về thời hiệu khởi kiện, thời điểm phát sinh trách nhiệm của hợp đồng..., để đảm bảo thống nhất với Bộ luật dân sự, dễ áp dụng trên thực tế, theo Văn phòng Quốc hội.

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 bãi bỏ quy định về thời hiệu khởi kiện
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi giới thiệu về Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 tại cuộc họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố 5 luật vừa được Quốc hội thông qua (ảnh: Quốc hội)

Cũng theo ông Chi, Luật cũng phân loại rõ các loại hợp đồng bảo hiểm tương ứng với các loại hình bảo hiểm, quy định rõ đối tượng được bảo hiểm, quyền lợi được bảo hiểm đối với từng loại hợp đồng bảo hiểm; nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia hợp đồng bảo hiểm trong việc cung cấp thông tin.

“Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 còn bổ sung các quy định về nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm; quyền thỏa thuận giao kết nhiều loại hợp đồng bảo hiểm; bổ sung thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm nhân thọ..., để bảo đảm quyền tự thỏa thuận giữa các bên trong giao kết hợp đồng bảo hiểm…”, ông Chi cho hay./.