Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 5,63%

Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 và nhiệm vụ và giải pháp năm 2018 (cập nhật đến ngày 02/01/2018) của tỉnh Bắc Kạn, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2017 của tỉnh Bắc Kạn ước đạt 5,63% (Khu vực nông, lâm nghiệp tăng 2,52%; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 3,59%; khu vực dịch vụ tăng 7,5%).

GRDP bình quân đầu người năm 2017 ước đạt 26,3 triệu đồng, tăng 1,4 triệu đồng so với năm 2016. Tổng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 583.224 triệu đồng, trong đó thu nội địa 581.180 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch Bộ Tài chính giao, đạt 97,7% kế hoạch của tỉnh giao; Thu xuất nhập khẩu 2.044 triệu đồng, bằng 40,88 kế hoạch Bộ Tài chính giao.

Một góc TP. Bắc Kạn

Cụ thể: về chỉ tiêu sản xuất nông lâm nghiệp, tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2017 đạt 176.631 tấn, đạt 101% kế hoạch, bằng 96% so với cùng kỳ 2016. Sản lượng các cây trồng cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, tăng so với cùng kỳ năm 2016, nhất là các cây trồng có giá trị kinh tế cao, như: thuốc lá đạt 106,5% kế hoạch (tăng 20%); dong riềng đạt 112% kế hoạch (tăng 60%); khoai môn đạt 127% kế hoạch (tăng 16%); gừng đạt 134% kế hoạch (tăng 80%); cam quýt đạt 125% kế hoạch (tăng 27%); hồng không hạt đạt 102,8% kế hoạch (tăng 54%) so với cùng kỳ năm 2016. Cùng với đó, tổng diện tích rừng đã trồng đạt 7.228,87ha (đạt 113% kế hoạch), tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2016.

Về chỉ tiêu công nghiệp – xây dựng cơ bản, dù trong năm 2017 còn nhiều khó khăn, nhưng công nghiệp tăng trưởng mạnh trong quý IV/2017. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.015 tỷ đồng (tương đương tăng trưởng đạt khoảng 8,9% tại khu vực công nghiệp) đạt 96,2% so với kế hoạch và tăng 19% so với cùng kỳ năm 2016. Trong năm 2017, toàn tỉnh Bắc Kạn có thêm 65 doanh nghiệp thành lập mới và 750 doanh nghiệp đang hoạt động.

Cùng với đó, hoạt động thương mại, dịch vụ tại Tỉnh được duy trì và ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ năm 2017 ước đạt 4.555,169 tỷ đồng, đạt 94,12% kế hoạch, tăng 1,67% so cùng kỳ năm 2016. Tổng lượt khách du lịch đến Bắc Kạn đạt 450.100 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh thu ước được 315 tỷ đồng.

Hồ Ba Bể tựa như một bức tranh sơn thủy hữu tình khiến du khách như quên đi mọi ưu tư, phiền muộn

Cũng trong năm 2017, hoạt động thu hút đầu tư, công tác xúc tiến đầu tư đã được chính quyền Tỉnh đặc biệt quan tâm. Trong năm 2017 UBND tỉnh Bắc Kạn đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 20 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 1.167 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2016. Hiện tại, Tỉnh đang thẩm định, hoàn thiện hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư cho 04 dự án. Ngoài ra, Tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2017. Tại Hội nghị đã trao quyết định chủ trương đầu tư và ký cam kết đầu tư cho các dự án với tổng mức đầu tư trên 8.000 tỷ đồng.

Áp dụng đồng bộ 10 giải pháp trọng tâm trong năm 2018

Bước sang năm 2018, tỉnh Bắc Kạn đưa ra các chỉ tiêu kinh tế - xã hội để phấn đấu trong năm 2018 như sau:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,5%, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp tăng 2,8%; khu vực Công nghiệp Xây dựng tăng 4,4%; khu vực dịch vụ tăng 7,6%. GRDP theo giá hiện hành đạt trên 9.090 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/người.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 601 tỷ đồng.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 175.000 tấn; diện tích trồng rừng mới đạt trên 6.200 ha; nâng tỷ che phủ rừng lên 71,6%.

- Thành lập mới 16 hợp tác xã nông lâm nghiệp.

- Tạo việc làm mới cho khoảng 5.000 lao động.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo 2-2,5%; riêng các huyện nghèo 30a giảm 3-4%/năm.

- Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm 8 xã; Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 8 trường; Xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới 8 xã (bao gồm xã Hà Hiệu).

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 95,5%...

Để đạt được các chỉ tiêu trên, trong năm 2018, tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục thực hiện 10 giải phápđồng bộ nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát trên địa bàn. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, gắn với sản xuất hàng hóa và chế biến nông, lâm sản và xây dựng nông thôn mới.

Thứ hai, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh.

Thứ ba, tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng nông thôn.

Thứ tư, nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch.

Thứ năm, tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông của tỉnh.

Thứ sáu, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Thứ bảy, tiếp tục quan tâm đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, chú trọng giảm nghèo bền vững.

Thứ tám, chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Thứ chín, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Cuối cùng là kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.