(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 09, tháng 3 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

ThS. Trần Phương Hải

Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH)