Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển các KCN, KKT tỉnh Kon Tum
Một góc trong KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (Ban Quản lý) luôn xác định vai trò đồng hành cùng các nhà đầu tư và doanh nghiệp để xây dựng và phát triển lớn mạnh các KCN, KKT trên địa bàn Tỉnh. Do vậy, hoạt động quản lý nhà nước trong các KCN, KKT tỉnh Kon Tum luôn được Ban Quản lý triển khai đồng bộ trên các mặt công tác, góp phần nâng cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý.

Ngay từ đầu năm 2022, Ban Quản lý đã tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác của UBND Tỉnh và ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Ban Quản lý Khu kinh tế để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

Với những cố gắng, nỗ lực cao của Ban đã giúp cho môi trường đầu tư, kinh doanh trong các KCN, KKT của Tỉnh tiếp tục có nhiều biến chuyển tích cực; công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư công đảm bảo giải ngân theo khối lượng hoàn thành, có hiệu quả, góp phần thay đổi đáng kể “bộ mặt” các KCN và KKT trên địa bàn ngày một phát triển khởi sắc hơn.

Nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được Ban Quản lý quan tâm đặc biệt. Ban đã chỉ đạo rà soát, sắp xếp, gỡ bỏ những thủ tục không còn phù hợp, cập nhật các nội dung mới ban hành, thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc tiếp cận, tìm hiểu thông tin về ưu đãi đầu tư, danh mục kêu gọi đầu tư, các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của cơ quan. Công bố công khai thủ tục hành chính, quy hoạch, quỹ đất, cơ chế chính sách, ưu đãi đầu tư và quy trình thủ tục đầu tư, đường dây tiếp nhận phản ánh kiến nghị…, để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Thành lập Tổ hỗ trợ đầu tư, lập kênh zalo để hỗ trợ các nhà đầu tư và các doanh nghiệp KCN, KKT.

Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển các KCN, KKT tỉnh Kon Tum

Công nhân làm việc trong Công ty may Nhà Bè tại KCN Hoà Bình, tỉnh Kon Tum

Từ đầu năm 2022 đến ngày 23/11/2022, tổng số thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ và trả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của Tỉnh là 73 thủ tục; 100% hồ sơ thủ tục hành chính đã được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; bình quân cắt giảm từ 30% - 45%, cụ thể: Lĩnh vực đầu tư: 64 thủ tục hành chính; lĩnh vực quy hoạch, xây dựng: 9 thủ tục hành chính.

Đến nay, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý KKT được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa của Tỉnh.

Nhận thức cao vai trò và trách nhiệm trong công tác quản lý và phát triển các KCN, KKT trên địa bàn Tỉnh, Ban Quản lý thường xuyên tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Tỉnh các cơ chế, chính sách phát triển các KCN, KKT trên địa bàn. Thời gian qua, Ban đã tham mưu UBND Tỉnh ban hành đề án “Phát triển KKT, các KCN, cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2021-2025, có tính đến năm 2030” và trình bổ sung KCN sản xuất, chế biến dược liệu tập trung vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam. Qua đó, đã góp phần quan trọng đẩy mạnh công tác quy hoạch và thu hút đầu tư gắn với nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư trong các KCN, cụm công nghiệp trên địa bàn; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chuyên biệt; từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn; tăng thu ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho người lao động…

Hoạt động trong môi trường đặc thù có Cửa khẩu quốc tế Bờ Y thông thương với nước bạn (Lào), nên Ban Quản lý luôn quan tâm đặc biệt đến công tác đối ngoại với nước bạn, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với Cửa khẩu quốc tế Phu Cưa (Lào) trong công tác quản lý cửa khẩu liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, chủ trương chính sách của nước bạn trong phòng chống dịch Covid-19. Qua đó, kịp thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các ngành công tác tại hai cửa khẩu của hai nước hoàn thành toàn diện nhiệm vụ. Mặt khác, Ban Quản lý cũng luôn phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong KKT cửa khẩu để hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư và du khách trong quá trình xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, phòng chống dịch bệnh…

Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển các KCN, KKT tỉnh Kon Tum
Nhà máy xử lý nước thải tập trung trong KCN Hòa Bình, tỉnh Kon Tum

Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, việc chuyển đổi số trong công tác điều hành và triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Ban Quản lý đã mang lại nhiều hiệu ứng tích cực. Ban đã thực hiện việc tiếp nhận, chuyển văn bản đi, đến qua phần mềm eoffice, chữ ký số, xây dựng phòng họp trực tuyến. Qua đó, đã đổi mới quy trình nghiệp vụ, mô hình và phương thức hoạt động của cơ quan, từ đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và rút ngắn thời gian xử lý công việc…

Việc bố trí cán bộ, công chức có chuyên môn phù hợp và kinh nghiệm công tác tốt để hướng dẫn, hỗ trợ và giúp nhà đầu tư trong quá trình lập và triển khai các thủ tục đầu tư vào KKT, KCN của Tỉnh đã góp phần hỗ trợ hiệu quả hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp.

Nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN, KKT trên địa bàn Tỉnh, ngay từ đầu năm 2022, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã xây dựng Kế hoạch về chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021-2022; rà soát, lập danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025.

Năm 2022, Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh đã tích cực hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư phía Nam xây dựng ứng dụng, cập nhật dữ liệu dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức bản đồ số địa điểm đầu tư của KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các KCN tỉnh Kon Tum năm 2022 lên trang http://vsmartinvest.gov.vn; http://bandosodautu.gov.vn, để thuận tiện cho việc tra cứu thông tin về xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư vào các KCN và KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Đẩy mạnh công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng KKT, KCN

Nhằm tạo bộ mặt cho KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y và KCN trên địa bàn Tỉnh thật sự hấp dẫn để thúc đẩy thu hút các nhà đầu tư, công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng KKT, KCN là một trong các nhiệm vụ quan trọng được Ban Quản lý quan tâm chú trọng và tập trung triển khai hiệu quả.

Đối với KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y: Năm 2022, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt điều chỉnh quy mô KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giảm từ 70.438 ha xuống còn 16.000 ha), đồng thời tham mưu cho UBND Tỉnh đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm thẩm định trình phê duyệt.

Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển các KCN, KKT tỉnh Kon Tum
Các nhà đầu tư đẩy mạnh triển khai đầu tư nhà máy trong KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Cùng với đó, Ban đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

KCN Sao Mai, Khu đô thị - dịch vụ Sao Mai: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch KCN Sao Mai; đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các hạng mục theo kế hoạch đề ra đối với các hạng mục san nền, giao thông và cấp điện...; tổ chức khởi công gói thầu thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị hạng mục hệ thống cấp nước (giai đoạn 1) của dự án.

Phối hợp với UBND TP. Kon Tum triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng KCN, Khu đô thị - dịch vụ Sao Mai; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng Khu đô thị - Dịch vụ Sao Mai đối với các khu vực đã bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, sớm đưa KCN, Khu đô thị - dịch vụ Sao Mai đi vào hoạt động.

KCN Đăk Tô: Phối hợp với các sở, ngành liên quan thu hồi một phần diện tích đất đã được UBND Tỉnh cho Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai thuê đất và giao Ban Quản lý KKT quản lý theo quy định.

KCN sản xuất, chế biến dược liệu tập trung: Tham mưu UBND Tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung KCN sản xuất, chế biến dược liệu tập trung tại huyện Đăk Tô vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam.

Đề án phát triển KKT, các KCN, cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2021-2025, có tính đến năm 2030: Xây dựng, tổng hợp ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương, đã trình UBND Tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên.

Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển các KCN, KKT tỉnh Kon Tum
Nhà máy chế biến mủ cao su trong KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Chuyển biến chuyển tích cực trong KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các KCN

Năm 2022, công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, kiểm dịch tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Từ ngày 01/1/2022 đến ngày 15/11/2022, hành khách xuất nhập cảnh đạt 69.190 lượt, phương tiện xuất nhập cảnh đạt 23.319 lượt, lần lượt tăng 81,02% và tăng 18,44% so với cùng kỳ 2021. Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 285.481.615,18 USD (tăng 14,16% so với cùng kỳ 2021); các khoản thu nộp ngân sách nhà nước (thuế, phí, lệ phí, giá dịch vụ) đạt 278,2 tỷ đồng (tăng 2,23 % so với cùng kỳ 2021).

Các ngành kiểm dịch tại cửa khẩu (kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch y tế) thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và khử trùng tiêu độc cho các phương tiện, hàng hóa để ngăn chặn các nguồn bệnh có thể lây lan vào nội địa; cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho các phương tiện, hàng hóa, động thực vật xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y theo đúng quy định.

Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển các KCN, KKT tỉnh Kon Tum
Công nhân Công ty cao su Kon Tum đang làm việc trong nhà máy tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Công tác thu phí, lệ phí, giá dịch vụ tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y được triển khai nghiêm túc, đúng quy định và đạt kết quả tốt. Công tác phối hợp giữa các ngành chức năng trong việc thu phí, giá dịch vụ rất chặt chẽ. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm nhiệm vụ thu phí, giá dịch vụ tại cửa khẩu có tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật cao và không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quy trình, nghiệp vụ thu phí, thu giá được ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổng hợp, xuất hóa đơn, biên lai điện tử theo đúng quy định.

Năm 2022, hoạt động xúc tiến đầu tư vào các KCN, KKT cửa khẩu đã có nhiều cố gắng lớn. Ban Quản lý đã triển khai nhiều hình thức xúc tiến đầu tư đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm kết hợp với việc hỗ trợ và đồng hành cùng các doanh nghiệp và nhà đầu tu đã góp phần cải thiện đáng kể môi trường đầu tư, kinh doanh trong các KCN, KKT.

Những cố gắng, nỗ lực của Ban Quản lý KKT tỉnh Kon Tum trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đã góp phần tạo nhiều biến chuyển tích cực trong các KCN, KKT.

Từ đầu năm 2022 đến ngày 21/12/2022, Ban Quản lý KKT đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1 dự án; chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho 13 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 191,25 tỷ đồng (trong đó: KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y 05 dự án; KCN Hòa Bình 07 dự án; KCN Sao Mai 01 dự án); quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho 11 dự án; chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh cho 01 dự án; điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 12 dự án; hiệu đính 01 dự án; ngừng hoạt động 02 dự án; chấm dứt hoạt động 11 dự án.

Tính đến hiện nay, tại các KCN, KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y có 111 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư là 4.237,253 tỷ đồng; trong đó có 72 dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển. Hàng năm các doanh nghiệp trong các KCN, KKT cửa khẩu đã nộp ngân sách nhà nước trên 80 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho gần 2.000 người lao động trong và ngoài Tỉnh.

Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển các KCN, KKT tỉnh Kon Tum
Công nhân đang làm việc trong KCN Hòa Bình, tỉnh Kon Tum

Về tình hình hoạt động hiện nay của các KCN và KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y, cụ thể:

KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y hiện có 65 dự án/54 doanh nghiệp đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.423,159 tỷ đồng; vốn thực hiện 867,659 tỷ đồng. Trong đó, 45 dự án/38 doanh nghiệp đang hoạt động; 7 dự án/7 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động; 01 dự án đã hoàn thành đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động; 12 dự án/10 doanh nghiệp đang triển khai lập thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng.

KCN Hòa Bình có 41 dự án/37 doanh nghiệp đầu tư với tổng vốn đăng ký là 816,063 tỷ đồng; vốn thực hiện đạt 417,933 tỷ đồng; tổng diện tích là 50,29 ha. Trong đó có: 27 dự án/26 doanh nghiệp đang hoạt động; 3 dự án/3 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động; 01 dự án/01 doanh nghiệp hoàn thành nhưng chưa hoạt động; 10 dự án đang lập thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng.

KCN Sao Mai có 04 dự án/ 04 doanh nghiệp đang đầu tư với tổng vốn đăng ký 692 tỷ đồng; vốn thực hiện 28,834 tỷ đồng. Các doanh nghiệp trong KCN Sao Mai đang triển khai đầu tư xây dựng nhà máy với tổng diện tích 417.181m2.

KCN Đăk Tô hiện nay có 01 dự án/01 doanh nghiệp (Dự án Nhà máy giấy và Bột giấy Tân Mai) đang triển khai đầu tư; với tổng vốn đăng ký là 1.306,031 tỷ đồng; vốn thực hiện 632,808 tỷ đồng.

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị

Năm 2022, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý KKT tỉnh Kon Tum đã nỗ lực quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn, thách thức để tổ chức và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và địa phương phát động. Qua đó, đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc thù của đơn vị; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo; xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể vững mạnh.

Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển các KCN, KKT tỉnh Kon Tum
Ban Quản lý KKT tỉnh Kon Tum đạt thành tích cao tại Hội thao Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT, khu công nghệ cao các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung năm 2022

Các phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, cũng như của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi trong Ban Quản lý, các phong trào thi đua đã được lan tỏa sâu rộng đến các doanh nghiệp trong các KCN, KKT, tạo đòn bẩy hữu hiệu thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp KCN, KKT cửa khẩu vượt qua những khó khăn, thách thức của nền kinh tế toàn cầu và do tác động của dịch Covid-19; góp phần đưa môi trường đầu tư, kinh doanh trong các KCN, KKT của Tỉnh tiếp tục là điểm sáng về thu hút đầu tư và phát triển các KCN, KKT.

Tiếp tục xây dựng các KCN, KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y trở thành trọng điểm phát triển kinh tế

Xác định KKT Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các KCN là động lực quan trọng để đẩy nhanh tốc độ thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Kon Tum, giúp Tỉnh vững vàng hội nhập cùng nhịp điệu phát triển kinh tế sôi động của đất nước. Thời gian qua, các cấp chính quyền tỉnh Kon Tum nói chung, Ban Quản lý KKT Tỉnh nói riêng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp quan trọng và tập trung huy động mọi nguồn lực nhằm đẩy nhanh thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng kỹ thuật KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các KCN trên địa bàn Tỉnh.

Để tiếp tục xây dựng và phát triển KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các KCN trên địa bàn Tỉnh đạt được nhiều kết quả khởi sắc mới, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cho biết, năm 2023 Ban sẽ triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Một là, điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y, để đáp ứng nhu cầu phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y trong thời gian tới.

Hai là, phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu đô thị - dịch vụ Sao Mai; lập phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tổ chức đấu giá Khu đô thị-dịch vụ Sao Mai.

Ba là, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển các KCN trên địa bàn Tỉnh; đẩy nhanh thực hiện các thủ tục liên quan để sớm hình thành KCN sản xuất, chế biến dược liệu tập trung cho tương xứng với tiềm năng và lợi thể của tỉnh theo Nghị quyết của Tỉnh ủy.

Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển các KCN, KKT tỉnh Kon Tum
Công nhân Công ty TNHH MTV Lợi Lợi đang vận hành dây chuyền sản xuất dây thun xuất khẩu tại KCN Hoà Bình, tỉnh Kon Tum

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường… đối với các dự án đã đăng ký đầu tư vào KKT, các KCN. Qua đó, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, đồng thời xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời đối với các vi phạm trong hoạt động đầu tư tại KKT, KCN.

Năm là, đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào KKT, KCN. Tăng cường thực hiện xử lý, giải quyết các thủ tục đầu tư trên môi trường mạng, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư.

Sáu là, đẩy mạnh việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý KKT, cũng như các doanh nghiệp KCN, KKT phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công.

Tham gia tích cực các chương trình thể thao, văn nghệ do Tỉnh và các Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KKT, khu công nghệ cao các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung tổ chức; góp phần tăng cường sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực lao động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý KCN, KKT và các đơn vị thành viên. Đồng thời tạo sự gắn kết, cùng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ và hợp tác hiệu quả trong hoạt động công tác giữa các Ban Quản lý.

Bảy là, tiếp tục chủ động triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND Tỉnh về đẩy mạnh việc đầu tư, phát triển KKT, KCN trên địa bàn Tỉnh.

Phối hợp với Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Phu Cưa để tạo điều kiện giải quyết thủ tục thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua lại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y; đề xuất quy định, thủ tục cho các đoàn khách tham quan du lịch được thuận lợi.

Hỗ trợ tối đa hoạt động thông quan, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển thương mại và xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Bảo đảm công tác quốc phòng, an ninh; chủ động phương án xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ tạo thành điểm nóng gây phức tạp về an ninh, trật tự./.

Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển các KCN, KKT tỉnh Kon Tum
Dây chuyền sản xuất chế biến mủ cao su của Công ty cao su Kon Tum trong KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y