Cụ thể, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc sáp nhập Công ty tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội; Đồng thời thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel số 304/GP-NHNN ngày 14/11/2008 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Công ty tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel. Giấy phép này hết hiệu lực thi hành khi Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đăng ký doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước đồng ý cho sáp nhập Công ty tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel vào SHB

Theo đó, SHB có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của VVF. Trong 45 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành SHB phải hoàn tất các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Công ty tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội; Hoàn trả Ngân hàng Nhà nước bản gốc Giấy phép thành lập và hoạt động số 304/GP-NHNN ngày 14/11/2008 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Công ty tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel theo quy định của pháp luật; Công bố thông tin chấm dứt hoạt động và việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật; Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Được biết, trước đó, gân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc sáp nhập VVF vào SHB theo đề án đã được ĐHĐCĐ của SHB và VVF thông qua. Đại hội đồng Cổ đông của SHB và VVF thông qua. Cụ thể, theo đề án, vốn điều lệ của SHB tăng 1.000 tỷ đồng sau sáp nhập, chính bằng số vốn trước đó của VVF. Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là 1:1. Dự kiến, ngân hàng SHB sau khi sáp nhập sẽ đạt 200.000 tỷ đồng tổng tài sản, 1.120 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Sau khi giao dịch sáp nhập hoàn tất, SHB xin lập Công ty Tài chính Tiêu dùng SHB (SHB Finance) với số vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. SHB sẽ chuyển danh mục cho vay khách cá nhân thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm sang cho SHB Finance.

Công ty SHB Finance sẽ cung cấp sản phẩm tín dụng tiêu dùng cho nhóm khách cá nhân có thu nhập khá (từ 150 triệu đến 200 triệu một năm), sau đó sẽ mở rộng sang các khách hàng thu nhập thấp hơn và cả đối tượng trung niên (trên 50 tuổi, thu nhập từ lương và lương hưu ổn định).

Trước đó, hồi giữa tháng 09/2016, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận nguyên tắc việc SHB nhận sáp nhập VVF và thành lập công ty tài chính tín dụng tiêu dùng. Dự kiến sau khi được chấp thuận chính thức từ NHNN trong quý IV/2016, SHB sẽ hoàn thiện các thủ tục để chính thức thành lập Công ty tài chính tiêu dùng 100% vốn của SHB, có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Sau 3 năm nhận sáp nhập Habubank, SHB tiếp tục sáp nhập Công ty Tài chính Cổ phần Vinaconex - Viettel để SHB có đầu mối chuyên biệt phát triển tín dụng tiêu dùng, vừa là xu hướng hoạt động, vừa đáp ứng yêu cầu NHNN đặt ra.

Được biết, Công ty tài chính cổ phần Vinaconex Viettel (VFF) có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, còn ngân hàng SHB có vốn điều lệ hơn 9.485 tỷ đồng. Như vậy, sau khi tiến hành sáp nhập, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên 10.485 tỷ đồng.

Sau sáp nhập VVF, SHB dự tính kết quả kinh doanh sẽ bắt đầu chuyển biến hơn từ năm tới, với lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2016 là 1.391 tỷ đồng, năm 2017 là 1.596 tỷ đồng. Dự kiến, quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/01/2017./.