Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã theo dõi sát diễn biến của thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế, dự báo lạm phát và lãi suất thị trường, để điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ngân hàng thương mại bắt đầu giảm lãi suất huy động
Triển khai chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 6/3/2023, các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 - 12 tháng

Đến cuối tháng 2/2023, theo Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất trên thị trường đã ổn định và có xu hướng giảm. Lãi suất cho vay bình quân phát sinh mới đã giảm khoảng 0,43%/năm (so với cuối năm 2022); đã có 22 ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay bình quân.

Trên cơ sở đó, triển khai chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 6/3/2023, các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 - 12 tháng so với mức lãi suất niêm yết của từng ngân hàng tính đến 27/02/2023. Trong đó, 4 ngân hàng thương mại nhà nước đồng thuận giảm 0,2%/năm; nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần đồng thuận giảm 0,5%/năm.

Việc giảm lãi suất huy động nhằm giúp các ngân hàng thương mại giảm chi phí, qua đó có điều kiện giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ…/.