2015 - hoàn thành các chỉ tiêu đề ra

Cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, cùng những kết quả khá toàn diện mà ngành y tế đạt được trong năm 2015 nói riêng, cũng như trong cả giai đoạn 5 năm 2011-2015 nói chung. Thủ tướng khẳng định ngành y tế đã có bước tiến dài trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và những kết quả mà ngành đạt được đã đóng góp quan trọng vào thành quả phát triển chung của đất nước thời gian qua.

Đặc biệt, năm 2015, ngành y tế đã hoàn thành 2/2 chỉ tiêu Quốc hội giao là: số giường bệnh kế hoạch đạt 24 giường/1 vạn dân và tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm xuống dưới 15%.

Các chỉ số sức khỏe cơ bản của người dân cải thiện đáng kể như: Tuổi thọ trung bình tăng từ 72,9 tuổi năm 2010 lên 73,3 tuổi năm 2015; tỷ số tử vong mẹ giảm từ 68/100.000 trẻ sinh sống năm 2010 xuống khoảng 58,3/100.000 trẻ sinh sống năm 2015; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm từ 15,8‰ năm 2010 xuống còn 14,73‰ năm 2015; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ 23,8‰ năm 2010 xuống còn 22,12‰ năm 2015; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm từ 17,5% năm 2010 xuống khoảng 14,1% năm 2015.

Hầu hết các chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch 5 năm 2011-2015 và các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ liên quan đến y tế đã đạt và vượt mức kế hoạch.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, nguy cơ tụt hậu xa hơn so với các nước trong khu vực và thế giới đã hiện hữu. Vì vậy, các ngành, lĩnh vực, trong đó có ngành y tế, cần nỗ lực vươn lên nhằm rút ngắn khoảng cách so với các nước phát triển trong khu vực và thế giới.

Số giường bệnh kế hoạch đạt 24 giường/1 vạn dân hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội giao trong năm 2015

Tiếp tục nỗ lực trong năm 2016

Đề cập tới các nhiệm vụ cụ thể thời gian tới, Thủ tướng mong muốn ngành tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại để tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ.

“mục tiêu cuối cùng là chăm sóc và bảo vệ tốt hơn nữa sức khỏe nhân dân” - Thủ tướng khẳng định.

Với tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành y tế cần tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tập trung chỉ đạo thường xuyên, liên tục đối với công tác y tế dự phòng để đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Chủ động ứng phó, phòng chống với các loại dịch bệnh, nhất các các dịch bệnh theo mùa.

Trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp từ truyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức và hiểu rõ về dịch bệnh, các biện pháp tự bảo vệ sức khỏe cho tới y tế dự phòng, khám chữa bệnh, chăm sóc y tế. Đồng thời, chủ động phối hợp với các bộ, ngành hữu quan triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, ngăn ngừa dịch bệnh từ các nguồn thực phẩm không đảm bảo.

Thủ tướng đề nghị nâng cao hơn nữa năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho nhân dân từ tuyến cơ sở ở cấp xã, phường cho tới tuyến Trung ương, tuyến cuối, gắn liền với đó là thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm quá tải bệnh viện.

Quan tâm đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “vừa hồng, vừa chuyên”; vừa có năng lực, tay nghề, trình độ chuyên môn giỏi, vừa có y đức tốt, hết lòng phục vụ người bệnh, phục vụ nhân dân. Quan tâm thúc đẩy xây dựng các bệnh viện vệ tinh; nâng cấp, đầu tư trang thiết bị y tế cho các bệnh viện, cập nhật, ứng dụng mạnh kỹ thuật, công nghệ cao vào khám chữa bệnh, chăm sóc y tế cho nhân dân; gắn kết chặt chẽ các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện với các bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến cuối.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác công tác bao phủ bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch tỷ lệ bảo phủ bảo hiểm y tế đã được đề ra cho năm 2016 cũng như cho cả giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy cải các hành chính liên quan đến công tác khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Cùng với bảo hiểm y tế, phải thực hiện tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế theo thị trường.

Ngoài ra, Thủ tướng lưu ý ngành y tế tiếp tục quan tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, trong đó trước hết phải rà soát thể chế, cơ chế, chính sách; tiếp tục cập nhật, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Ngành. Đồng thời, rà soát, cập nhật, bổ sung, xây dựng tốt chiến lược, quy hoạch phát triển ngành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm, cũng như kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, nhân rộng các cách làm hay, mô hình tốt trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

Trong năm 2016, ngành y tế sẽ đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục giảm tải bệnh viện, tăng số giường bệnh. Tiếp tục triển khai quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức ngành y tế, đẩy mạnh cải cách hành chính và quản lý chặt chẽ hành nghề y dược tư nhân.