Để triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đồng thời gắn với kế hoạch triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án "Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" trình Hội nghị Trung ương lần thứ 6 vào tháng 10/2022, Ban Kinh tế Trung ương cho biết, theo phân công tại Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, “Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế lần thứ ba về Công nghiệp 4.0 – Industry 4.0 Summit 2021” được tổ chức vào tháng 11/2021, với 10 phiên hội thảo chuyên đề, thu hút sự tham gia của nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp trong và ngoài nước…

Ngày 6/12 tới, sẽ diễn ra Industry 4.0 Summit 2021
Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng phát biểu tại Hội thảo chuyên đề 9. Ảnh: Ban Kinh tế Trung ương

Kết thúc chuỗi hội thảo chuyên đề, ngày 6/12 tới, phiên toàn thể cấp cao của sự kiện Industry 4.0 Summit 2021 sẽ được Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổ chức. Phiên họp này sẽ tập trung đi sâu phân tích và làm rõ định hướng chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các báo cáo chính xoay quanh các vấn đề về công nghiệp hóa trong kỷ nguyên số; tương lai kinh tế toàn cầu sau đại dịch; đổi mới sáng tạo - chìa khóa phục hồi và phát triển thời kỳ hậu Covid -19; chuyển đổi số quốc gia hướng tới nền kinh tế số và xã hội số; đề xuất về mô hình và định hướng chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong bối cảnh mới…/.