Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Công nhân làm việc trong doanh nghiệp FDI, KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Những kết quả đạt được

Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc được tỉnh Vĩnh Phúc giao trách nhiệm quản lý nhà nước về KCN và thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển các KCN trên địa bàn. Thời gian qua, Ban Quản lý đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được phân cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về KCN. Với nhiều cố gắng đó, hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các KCN của tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ và trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư ở trong và ngoài nước.

Đến nay, các KCN Vĩnh Phúc đã thu hút được 440 dự án đầu tư ở trong và ngoài nước, với tổng vốn đầu tư là 24.196,09 tỷ đồng và 5.661,71 triệu USD.

Lũy kế đến nay, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc có 383 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh (314 dự án FDI và 69 dự án DDI), chiếm 87% tổng số dự án đầu tư trong các KCN của Tỉnh.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ quản lý và phát triển KCN

Để hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư, công tác quản lý nhà nước sau cấp Giấy chứng nhận đầu tư luôn được Ban Quản lý quan tâm chỉ đạo sát sao. Ban Quản lý thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các dự án sau cấp phép, tiến độ triển khai dự án, việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường và lao động... Trong quá trình cấp và theo dõi hoạt động của các dự án, Ban đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để hỗ trợ kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; duy trì chế độ cung cấp các thông tin liên quan giữa các ngành bằng nhiều hình thức (qua văn bản, trao đổi trực tiếp, điện thoại, email...). Do đó, các dự án đầu tư vào các KCN được triển khai theo đúng tiến độ đăng ký, nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả đã tăng vốn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư mới được Ban Quản lý xác định là một trong các nhiệm vụ then chốt. Với nhiều hình thức xúc tiến đầu tư đa dạng, phong phú, đặc biệt Ban quan tâm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ và thông qua sự kết nối, giới thiệu của các nhà đầu tư đã và đang đầu tư thành công tại Vĩnh Phúc, do đó hoạt động xúc tiến đầu tư trong các KCN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, vừa hiệu quả cao mà không mất nhiều thời gian và kinh phí.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý luôn quan tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp KCN trong suốt quá trình từ khi nhà đầu tư tìm hiểu đầu tư vào KCN, đến khi dự án được cấp giấy phép, triển khai và đi vào hoạt động. Sự hỗ trợ nhiệt tình, tạo mọi điều kiện thuận lợi của Ban Quản lý đã giúp các nhà đầu tư triển khai dự án nhanh chóng, hiệu quả, đồng thời tạo được sức lan tỏa lớn trong thu hút đầu tư vào các KCN của Tỉnh.

Mặt khác, công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được Ban triển khai tích cực và hiệu quả, góp phần tạo lập môi trường đầu tư năng động, minh bạch và thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Ngay từ những ngày đầu thành lập Ban, các nhà đầu tư khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý đều được rút ngắn 2/3 thời gian theo quy định và được các nhà đầu tư đánh giá cao. Kết quả cải cách hành chính của Ban Quản lý đã góp phần vào cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đưa tỉnh Vĩnh Phúc nhiều năm tục vào Top 10 của cả nước.

Các mặt công tác khác như: Quản lý quy hoạch, xây dựng, lao động, tài nguyên môi trường, thanh tra, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trong các KCN… được Ban Quản lý quan tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần tạo lập một môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả trong các KCN.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị

Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Toàn cảnh KCN Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Theo Trưởng ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc Nguyễn Xuân Phương, từ kinh nghiệm thực tiễn phát triển các KCN của Tỉnh có thể khẳng định, lý do chính giúp các KCN của Tỉnh đạt được thành công trong thời gian qua trước hết là Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Trong suốt quá trình hoạt động, với sự cố gắng nỗ lực của cả tập thể Ban Quản lý đã tạo được niềm tin và sự quan tâm ủng hộ, tạo mọi điều kiện của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và cả hệ thống chính trị trong Tỉnh; đồng thời cũng tạo được sự tin tưởng cho các nhà đầu tư vào các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vào KCN; sự ủng hộ quyết tâm cao, luôn đồng hành cùng nhà đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng với đó là sự vào cuộc tích cực của các doanh nghiệp, nhà đầu tư ở trong và ngoài nước, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án có KCN.

Bên cạnh đó, vì mục tiêu phát triển bền vững các KCN, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã quan tâm chú trọng công tác xây dựng quy hoạch KCN ngay từ những ngày đầu thành lập KCN gắn với quy hoạch định hướng không gian kiến trúc cảnh quan và không gian kinh tế, đáp ứng cho sự phát triển hài hòa, năng động, bền vững trên cả ba mặt: kinh tế, môi trường và xã hội; quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng KCN đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư.

Với vai trò là “Cánh tay nối dài” giữa các cơ quan, ban, ngành trong Tỉnh với các nhà đầu tư và doanh nghiệp KCN; cán bộ công chức, viên chức Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã và đang phát huy cao hiệu lực, hiệu quả và tinh thần nhiệt huyết trong việc thực thi các nhiệm vụ được giao, xây dựng và phát triển các KCN Tỉnh xứng tầm với tiềm năng, vị thế của Vĩnh Phúc./.