Nội dung này được đưa ra tại buổi họp báo quý III, ngày 8/10, PVN đã công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014.

Theo đó, về cơ bản PVN và hầu hết các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh tốt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch 9 tháng đã đề ra.

Giá trị đóng góp cho ngân sách nhà nước vượt 24% so với kế hoạch 9 tháng- tương đương vượt trên 24,3 nghìn tỷ đồng (tương đương 1,14 tỷ USD). Công tác triển khai các hoạt động tìm kiếm thăm dò được triển khai theo đúng kế hoạch…

PVN đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch, gia tăng trữ lượng dầu khí 9 tháng đầu năm đạt 28,53 triệu tấn dầu quy đổi, bằng 81,5% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn 9 tháng đạt 560,1 nghìn tỉ đồng, bằng 119,5% kế hoạch 9 tháng và 84% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn đạt 125,5 nghìn tỉ đồng, bằng 124% kế hoạch 9 tháng và 89% kế hoạch năm.

Ngoài ra, PVN có 05 phát hiện dầu khí mới và đã ký 03 hợp đồng. Tổng sản lượng khai thác quy dầu 9 tháng đạt 20,34 triệu tấn, trong đó, sản lượng khai thác dầu thô đạt 12,71 triệu tấn, sản lượng khai thác khí đạt 7,64 tỉ m3. PVN đã sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia 11,92 tỉ kWh, sản xuất 1,23 triệu tấn đạm, 4,06 triệu tấn xăng dầu các loại.

Bên cạnh đó, PVN hiện đang đi tiên phong trong việc phối hợp với các địa phương thực hiện chương trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống bằng Lộ trình phối trộn và kinh doanh, sử dụng xăng E5. Bước đầu đã thực hiện tại Quảng Ngãi thành công và đang tiếp tục triển khai ở 7 tỉnh thành phố lớn theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong thời gian tới, để duy trì nhịp độ phát triển và có thể cán đích 2014 thành công như truyền thống những năm trước đây, PVN đã đưa ra 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho quý IV.

Những giải pháp cụ thể đối với sản xuất kinh doanh như: đôn đốc các nhà thầu dầu khí đảm bảo kế hoạch tìm kiếm thăm dò dầu khí, phát triển mỏ và khai thác dầu khí quý IV năm 2014 theo đúng kế hoạch đề ra; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí trên biển Đông; kiểm tra, giám sát chặt chẽ vận hành an toàn các hệ thống vận chuyển khí, các Nhà máy Điện Cà Mau 1&2, Điện Nhơn Trạch 1, 2, các Nhà máy Đạm, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất…/.