Quan tâm nâng cao chất lượng sống cho người lao động trong KCN Vĩnh Phúc
Cổng ngoài KCN Bá Thiện 2, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Được biết thời gian qua, Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc và Công đoàn KCN của Tỉnh đã đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống cho công nhân làm việc trong các KCN. Xin ông cho biết một số hoạt động đã được triển khai trong thời gian gần đây?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Tính đến ngày 15/10/2022, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc có 385 dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh (316 dự án FDI và 69 dự án đầu tư DDI), chiếm 86,9% tổng số dự án đầu tư.

Các doanh nghiệp đã và đang tạo việc làm cho gần 126 nghìn người lao động; trong đó doanh nghiệp FDI thu hút và tạo việc làm cho hơn 116 nghìn người (lao động là người tỉnh Vĩnh Phúc có 76.199 người, chiếm 66% tổng số lao động); doanh nghiệp DDI thu hút và tạo việc làm cho hơn 9.100 người (lao động là người Vĩnh Phúc có 5.303 người, chiếm 58% tổng số lao động).

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về KCN trên địa bàn Tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước, đồng hành cùng nhà đầu tư và doanh nghiệp, đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống cho người lao động trong các KCN.

Thời gian qua, Ban đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn các KCN Tỉnh quan tâm chăm lo đến đời sống, việc làm của người lao động bằng các hoạt động thiết thực như: Theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp đảm bảo thực hiện tốt các chế độ cho người lao động; tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất và các cháu là con đoàn viên đạt thành tích cao trong học tập mỗi khi vào dịp lễ, tết dành cho thiếu nhi; đẩy mạnh phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; hàng năm tổ chức nhiều sự kiện giao lưu giữa các đơn vị trong KCN…

Trong thời gian qua, dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, việc làm của hàng trăm nghìn công nhân lao động, dẫn đến họ phải nghỉ việc, giãn việc, nghỉ luân phiên, mất việc làm. Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc cùng với Thường vụ Công đoàn các KCN của Tỉnh đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”. Bên cạnh đó, Ban đã phối hợp với các ngành chức năng kịp thời giải quyết các kiến nghị của người lao động về chế độ, quyền lợi khi chấm dứt hợp đồng lao động; nghỉ ngừng việc do dịch Covid- 19…

Người lao động ngoại tỉnh đang làm việc trong các KCN của Tỉnh gặp khó khăn về nhà ở, phải thuê nhà trọ bên ngoài, nên điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống hàng ngày của công nhân lao động, cũng như gây ra nhiều vấn nạn như: trộm cắp, mất an ninh trật tự…Để giải quyết tốt thực trạng này, Ban Quản lý đã quan tâm đề xuất với lãnh đạo UBND Tỉnh đầu tư xây dựng các dự án nhà ở và các thiết chế văn hoá cho công nhân lao động trong các KCN.

Hiện nay tỉnh Vĩnh Phúc đã Ban hành chủ trương đầu tư xây dựng 5 mô hình điểm trong các doanh nghiệp được trang bị các ấn phẩm văn hóa, ti vi, loa đài, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để công nhân lao động tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động sau giờ làm việc; qua đó tạo động lực cho họ hăng say lao động sản xuất và yên tâm gắn bó với doanh nghiệp dài lâu.

Quan tâm nâng cao chất lượng sống cho người lao động trong KCN Vĩnh Phúc
Công nhân nhà máy FDI tan ca trong KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Trong 9 tháng đầu năm 2022, việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người lao động trong các KCN của Tỉnh được Ban Quản lý triển khai như thế nào, thưa ông?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác quản lý nhà nước về KCN được Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường đẩy mạnh. Ban đã quan tâm chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện đúng các chế độ, chính sách, quyền lợi cho người lao động; quan tâm đề xuất với lãnh đạo UBND Tỉnh đầu tư xây dựng các dự án nhà ở và các thiết chế văn hoá cho công nhân lao động trong các KCN; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động để tạo một môi trường làm việc văn minh, có tổ chức, có kỷ luật cao, góp phần củng cố quan hệ hài hòa giữa chủ sử dụng lao động và người lao động.

Đến nay, các doanh nghiệp trong các KCN của Tỉnh đã chấp hành đúng, đầy đủ các chế độ và quyền lợi cho người lao động. Sự hiểu biết và thực hiện các quy định pháp luật lao động của người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Qua đó, tạo động lực để người lao động thi đua hăng say lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mang lại nhiều giá trị cao trong sản xuất, kinh doanh.

Một số kết quả cụ thể trong công tác quản lý lao động được Ban Quản lý đã triển khai thành công trong 9 tháng đầu năm 2022:

Cấp/cấp lại 415 Giấy phép lao động; chấp thuận vị trí việc làm sử dụng lao động người nước ngoài cho 146 lượt doanh nghiệp; xác nhận 32 trường hợp không thuộc diện cấp Giấy phép lao động; tiếp nhận 39 nội quy lao động, 16 thỏa ước lao động tập thể và đăng ký làm thêm 300 giờ cho 32 doanh nghiệp.

Chủ trì tổ chức một hội nghị phổ biến pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc trong KCN và hướng dẫn, giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Bộ Luật lao động năm 2019 và các Nghị định thi hành.

Triển khai thực hiện kế hoạch khảo sát nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong các KCN năm 2022, cung cấp thông tin cho các cơ sở giáo dục, đào tạo nghề trên địa bàn Tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

Phối hợp chặt chẽ với Công an Tỉnh kiểm tra, chấn chỉnh việc cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài tại địa phương, đảm bảo đúng điều kiện, trình tự, thủ tục quy định.

Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh, lao động nước ngoài đã đăng ký vào làm việc tại các doanh nghiệp… Đồng thời đôn đốc, chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh làm việc với Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) kiểm tra, đánh giá tình hình quan hệ lao động và thực thi pháp luật về lao động.

Triển khai Đề án Phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025, xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các KCN; phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Công ty TNHH Cosonic (Việt Nam); Công ty TNHH North Star Precision (Việt Nam).

Giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp được thực hiện kịp thời. Trong 9 tháng đầu năm nay, Ban đã giải quyết đơn kiến nghị của người lao động làm việc tại Công ty TNHH Inter Flex Vina, có văn bản yêu cầu lãnh đạo Công ty làm việc và đối thoại để giải quyết đơn khiếu nại của người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả, Công ty TNHH Interflex Vina đã gửi báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cho Ban và thỏa thuận mức bồi thường cụ thể đối với người lao động.

Cùng với đó, triển khai toàn diện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ thị của Chính phủ và tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần tạo một môi trường đầu tư an hoàn, hiệu quả trong các KCN trên địa bàn Tỉnh.

Quan tâm nâng cao chất lượng sống cho người lao động trong KCN Vĩnh Phúc
Công nhân làm việc trong KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Ông có thể cho biết một số hoạt động phong trào điển hình được Ban Quản lý, Công đoàn các KCN tỉnh Vĩnh Phúc và các doanh nghiệp triển khai thành công trong thời gian gần đây?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Từ đầu năm đến nay, đi đôi với việc thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các KCN của Tỉnh, Ban Quản lý đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn các KCN tỉnh Vĩnh Phúc và các doanh nghiệp KCN đẩy mạnh sân chơi văn hóa, thể thao dành cho các đoàn viên công đoàn và công nhân lao động trong các KCN của Tỉnh. Đồng thời triển khai các hoạt động xã hội vì cộng đồng, nhằm lan tỏa tinh thần yêu thương nhân ái “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, sống có mục đích, có ý nghĩa cho người lao động trong các KCN. Một số hoạt động điển hình được triển khai gần đây nhất (quý III/2022), cụ thể như:

Công ty TNHH Vina Union tổ chức cuộc thi Hoa khôi áo dài năm 2022

Ngày 15/10/2022, tại KCN Bá Thiện 2, tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty TNHH Vina Union đã tổ chức thành công hội thi Hoa khôi áo dài năm 2022. Hội thi đã thu hút được đông đảo cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Công ty hưởng ứng tham gia và cổ vũ động viên Hội thi. Cùng ngày, Công đoàn Công ty TNHH Vina Union cũng đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022.

Quan tâm nâng cao chất lượng sống cho người lao động trong KCN Vĩnh Phúc
Các thí sinh nhận Giải thưởng tại cuộc thi Hoa khôi áo dài năm 2022

Chương trình “Ngày hội hiến máu - Giọt máu hồng”

Ngày 24/10/2022, tại KCN Thăng Long- Vĩnh Phúc, chủ đầu tư hạ tầng KCN Thăng Long – Vĩnh Phúc và Viện huyết học-Truyến máu Trung ương đã phối hợp tổ chức thành công chương trình “Ngày hội hiến máu - Giọt máu hồng”. Chương trình đã thu hút hàng trăm cán bộ, công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN Thăng Long-Vĩnh Phúc và các KCN lân cận hưởng ứng tham gia. Chỉ sau một buổi sáng diễn ra, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận được khoảng 120 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn.

Quan tâm nâng cao chất lượng sống cho người lao động trong KCN Vĩnh Phúc
Người lao động tại KCN Thăng Long–Vĩnh Phúc tích cực đăng ký tham gia hiến máu

Giải bóng đá nữ công nhân lao động trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022

Quan tâm nâng cao chất lượng sống cho người lao động trong KCN Vĩnh Phúc
Các đội bóng đá nữ nhận giải thưởng

Ngày 02/10/2022 tại tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá nữ công nhân lao động trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022, do Công đoàn các KCN tổ chức, với sự tham gia của 20 đội bóng nữ đến từ các công đoàn cơ sở của các doanh nghiệp trong các KCN đóng trên địa bàn Tỉnh. Sau lễ khai mạc đã diễn ra 6 trận đấu vòng bảng giữa các đội. Các trận đấu diễn ra hấp dẫn, sôi động cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giải đã mang đến sự thành công cho giải đấu, đồng thời tạo động lực cho các nữ công nhân lao động tự tin và mạnh mẽ hơn.

Giải bóng vô địch Công ty TNHH Patron Vina năm 2022

Quan tâm nâng cao chất lượng sống cho người lao động trong KCN Vĩnh Phúc
Khai mạc Giải bóng vô địch Công ty TNHH Patron Vina năm 2022

Giải bóng Vô địch Công ty TNHH Patron Vina lần thứ VII năm 2022 do Công đoàn Công ty TNHH Patron Vina trong KCN Khai Quang tổ chức, diễn ra từ ngày 21/8/2022 đến ngày 09/10/2024. Tham dự giải có 14 đội bóng nam và nữ là cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty TNHH Patron Vina. Sau gần 2 tháng diễn ra các trận thi đấu sôi nổi, trung thực và quyết liệt, Giải bóng Vô địch Công ty TNHH Patron Vina lần thứ VII năm 2022 đã kết thúc thắng lợi, góp phần tạo khí thế và động lực để tiếp tục lan tỏa các phong trào thi đua rèn luyện sức khỏe, thể dục thể thao trong các doanh nghiệp trong KCN Khai Quang nói riêng và các KCN Vĩnh Phúc nói chung.

PV: Theo ông, để tiếp tục chăm lo toàn diện cho người lao động trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, thời gian tới Tỉnh nói chung, Ban Quản lý nói riêng sẽ triển khai những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nào?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Để tạo ra những đột phá, đáp ứng được yêu cầu của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, năm 2022 và các năm tiếp theo, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện tốt Thông tri số 05 của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 52 của Ban Bí thư Trung ương về việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong các KCN, cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

Với góc độ của Ban Quản lý các KCN, chúng tôi đã và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công đoàn các cấp tỉnh Vĩnh Phúc và các doanh nghiệp KCN quan tâm chăm lo đến đời sống, việc làm của người lao động.

Bên cạnh việc đề xuất với UBND Tỉnh xây dựng xây dựng nhà ở xã hội và các thiết chế văn hóa phục vụ đoàn viên công đoàn và người lao động trong các KCN của Tỉnh, Ban Quản lý tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhà ở xã hội cho người lao động trong các KCN bằng việc quan tâm thu hút đầu tư các nguồn lực bên ngoài, vận động các nhà đầu tư, các chủ hạ tầng KCN đầu tư xây dựng các công trình nhà ở xã hội cho người lao động.

Tăng cường công tác quản lý lao động trong các KCN: Theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp giải quyết tốt các chế độ cho người lao động trong các KCN theo quy định của pháp luật lao động, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công nhân lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tạo động lực, khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi trong các doanh nghiệp. Tích cực đôn đốc và vận động các doanh nghiệp trong các KCN tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị mới của Chính phủ và Bộ Y tế, để đảm bảo an toàn về người và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển trong các KCN Tỉnh./.

PV: Xin chân thành cảm ơn ông!

Quan tâm nâng cao chất lượng sống cho người lao động trong KCN Vĩnh Phúc
Công nhân làm việc trong Công ty TNHH EXEDY Việt Nam tại KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc