GRDP 9 tháng năm 2023 của Bình Phước đứng đầu vùng Đông Nam Bộ

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái họp trực tuyến với các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh trong ngày hôm nay (22/11) về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu; tháo gỡ các khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản; kỷ luật, kỷ cương hành chính và các vấn đề khác trên địa bàn các tỉnh.

Quyết tâm đạt mức cao nhất các mục tiêu đề ra trong năm 2023, tạo cơ sở để
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì họp trực tuyến với các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh. Ảnh: VGP

Báo cáo tổng hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tốc độ tăng trưởng (GRDP) 9 tháng của Bình Phước là 7,36% đứng đầu vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, đứng thứ 17/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và Tây Ninh là 5,35% đứng thứ 2 trong vùng Đông Nam Bộ, đứng thứ 38/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, cao hơn bình quân chung của cả nước 4,24%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của các địa phương đều tăng so với cùng kỳ năm trước: Bình Phước tăng 8,89%, Tây Ninh tăng 8,27%. Hoạt động xuất khẩu có dấu hiệu hồi phục, tăng trưởng trở lại, lũy kế 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bình Phước đạt 3,35 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ, tỉnh Tây Ninh đạt 4,83 tỷ USD, giảm 11,5% so với cùng kỳ.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn các địa phương đều giảm so với cùng kỳ, do ảnh hưởng từ sự khó khăn của thị trường bất động sản, thu thuế giá trị gia tăng của khu vực đầu tư nước ngoài đạt thấp. Trong đó, thu ngân sách Nhà nước 10 tháng của tỉnh Bình Phước đạt 9.159 tỷ đồng, đạt 65% dự toán, giảm 24% so với cùng kỳ; tỉnh Tây Ninh đạt 9.243 tỷ đồng, đạt 84,03% dự toán, giảm 8,54% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp thành lập mới của 2 địa phương là 1.585 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 18.420 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 cho 2 địa phương là: 11.486,275 tỷ đồng. Các địa phương đã phân bổ chi tiết đến thời điểm báo cáo là 9.646,190 tỷ đồng; đã giải ngân đến hết tháng 10/2023 là 6.620,946 tỷ đồng, đạt khoảng 61,68%, cao hơn bình quân chung cả nước là 56,74%.

Nếu phát sinh vướng mắc đối với Trung ương, đề nghị lãnh đạo địa phương trao đổi ngay với Phó Thủ tướng

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu toàn bộ các ý kiến, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (cùng 25 tổ công tác khác) kịp thời, đúng quy định.

Theo Phó Thủ tướng, mặc dù tình hình kinh tế chung gặp khó khăn, nhưng các ngành, các cấp, dưới sự chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tình hình kinh tế - xã hội các địa phương nói chung, hai tỉnh Bình Phước và Tây Ninh nói riêng đã có nhiều khởi sắc. Trong đó, tăng trưởng GRDP của Bình Phước đứng đầu vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, Tây Ninh đứng thứ 2 trong vùng, cao hơn trung bình cả nước. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Tây Ninh cơ bản đạt được các chỉ tiêu đề ra. Đối với Bình Phước, việc thu ngân sách gặp khó khăn, chủ yếu liên quan đến nguồn thu từ tiền sử dụng đất do gặp vướng mắc về thủ tục. Nhưng nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội của 2 tỉnh so với cả nước thì "có thể yên tâm".

Quyết tâm đạt mức cao nhất các mục tiêu đề ra trong năm 2023, tạo cơ sở để
Về nội dung liên quan đến các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu phải phân loại các kiến nghị của địa phương thật chi tiết, làm rõ kiến nghị nào đã giải quyết, chưa giải quyết được, thẩm quyền thuộc cấp nào. Ảnh: VGP

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Tây Ninh, Bình Phước bám sát và tập trung thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tận dụng tối đa cơ hội, phát huy tiềm năng, thế mạnh để quyết tâm đạt mức cao nhất các mục tiêu đề ra trong năm 2023, tạo cơ sở để "tăng tốc" trong năm 2024.

“Hai tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, trong quá trình xử lý, giải quyết công việc, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đối với Trung ương, đề nghị lãnh đạo địa phương thông báo, trao đổi ngay với các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ để phối hợp cùng xử lý, đảm bảo giải quyết nhanh, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái lưu ý.

Đối với những kiến nghị cụ thể của 2 tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ, ngành liên quan rà soát, tiếp thu, trao đổi rõ theo thẩm quyền.

Về kiến nghị liên quan đến Khu công nghiệp Hiệp Thạnh của Tây Ninh, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh nội dung, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 11/2023.

Về đầu tư khu Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, Tây Ninh, nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án này, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, nếu không trái quy định của pháp luật, thì xem xét, đề xuất sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để triển khai.

Đối với kiến nghị của tỉnh Bình Phước, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, để tháo gỡ vướng mắc cho Bình Phước, cũng như cho các địa phương khác.

Về quy hoạch mỏ bô xít trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và địa phương làm rõ kế hoạch triển khai thực hiện, đánh giá kỹ lưỡng tác động đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội và hiệu quả kinh tế, để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Với những nội dung liên quan đến các bộ, ngành, Phó Thủ tướng yêu cầu phải đánh giá, phân loại các kiến nghị của địa phương thật chi tiết, cụ thể, qua đó làm rõ kiến nghị nào đã giải quyết, chưa giải quyết được, lý do vì sao, thẩm quyền thuộc cấp nào. Phải làm đúng quy định pháp luật, có sự phối hợp, thống nhất, với nhau trong chuỗi công việc để thực hiện nhanh nhất, hiệu quả nhất./.