Cụ thể, tháng 4/2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 22.409 xe, giảm 25% so với tháng 3/2023, giảm 47% so với tháng 4/2022. Cụ thể: sản lượng tiêu thụ xe du lịch đạt 15.748 chiếc, giảm 27% so với tháng trước; xe thương mại đạt 6.487 chiếc, giảm 19% và xe chuyên dụng đạt 174 chiếc, giảm 51%. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 13.325 xe, giảm 18% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 9.084 xe, giảm 34% so với tháng trước. Như vậy, sau 3 tháng tăng liên tiếp trong năm 2023, doanh số bán xe toàn thị trường đã lao dốc. Đáng chú ý là doanh số tiêu thụ giảm ở các dòng xe, ngay cả xe lắp ráp và nhập khẩu nguyên chiếc.

Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường giảm mạnh

Tổng doanh số bán hàng toàn thị trường tháng 01, 02, 3, 4/2023

Theo VAMA, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 4/2023 giảm 30% so với 2022, trong đó xe ô tô du lịch giảm 35%; xe thương mại giảm 9% và xe chuyên dụng giảm 58% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 39%, trong khi xe nhập khẩu giảm 16% so với cùng ky năm ngoái.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 4/2023, Trường Hải tiếp tục dẫn đầu thị trường về doanh số tiêu thụ, tiếp đến là Toyota… Cụ thể: tháng 4/2023, sản lượng bán hàng của Trường Hải đạt 6.828 chiếc, chiếm 33% thị phần, giảm 54% so với cùng kỳ năm 2022 và giảm 21% so với tháng 3/2023. Tiếp đến là Toyota đạt 4.247 chiếc, chiếm 20,5% thị phần, giảm lần lượt 51% và 25% so với cùng kỳ năm 2022 và tháng trước; Ford đứng thứ 3 với 3.298 chiếc, chiếm 16% thị phần, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2022 và giảm 10% so với tháng trước; tiếp đến là Honda với 1.944 chiếc, chiếm 9,4% thị phần, giảm 68% so với năm 2022 và tăng 31% so với tháng trước; Mitsubishi đứng thứ 5 với 1.700 chiếc, chiếm 8,2% thị phần, giảm lần lượt 53% và 54%...