Tình hình kinh tế những tháng đầu năm 2022 tiếp tục khởi sắc, nhờ kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và các chính sách hỗ trợ của nhà nước đang phát huy tác dụng. Điều này giúp hoạt động thu ngân sách nhà nước có diễn biến tích cực.

Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra thuế là 21.665 tỷ đồng
Sản xuất, kinh doanh dần phục hồi sau đại dịch Covid-19 giúp thu ngân sách khả quan

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế quản lý trong tháng 7 đạt 122.500 tỷ đồng, bằng 10,4% dự toán, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách đạt 911.027 tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng số thu nội địa tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021, khi đạt 868.008 tỷ đồng, bằng 75,7% dự toán. Số thu ngân sách trung ương và địa phương lũy kế 7 tháng lần lượt đạt 75,8% và 78,9% dự toán, đều tăng khá so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thuế, 7 tháng đầu năm nay, đã miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 406/2021/NQ và Nghị định số 92/2021/NĐ-CP là 6.453 tỷ đồng, trong đó: thuế giá trị gia tăng được giảm là 1.116 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm là 1.388 tỷ đồng; miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là 3.628 tỷ đồng; tiền thuế được miễn chậm nộp là 321 tỷ đồng.

7 tháng qua, toàn ngành Thuế đã thực hiện 31.088 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra được 339.960 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra đạt 21.665 tỷ đồng, bằng 83,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 7/2022, ngành Thuế đã thu hồi nợ thuế đạt 3.600 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng thu hồi được 19.845 tỷ đồng, bằng 47% chỉ tiêu thu nợ năm 2022. Cơ quan thuế đã thực hiện xử lý khoanh nợ, xóa nợ không còn khả năng thu trong 7 tháng đầu năm nay đạt 34.771 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đến nay hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Từ đầu năm nay đến ngày 15/7, đã có 855.582 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,9%.

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế đã kết nối với 8 ngân hàng thương mại, nhằm cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua các kênh thanh toán Internet banking, Mobile banking. Tính từ đầu năm nay đến ngày 15/7, đã có 192.370 giao dịch nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy trên cả nước qua hình thức Ibanking và Mobile banking.

Đến ngày 15/7 đã có 84.713 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Tổng cộng đã có 52.800 giao dịch qua ngân hàng thương mại, với tổng số tiền trên 264 tỷ đồng.../.