Đoàn Kiểm tra số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn vừa làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài chính, để thông báo kết quả kiểm tra công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, theo Ban Nội chính Trung ương.

Số vụ có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, tiêu cực được Bộ Tài chính phát hiện còn ít
Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học, Đoàn Kiểm tra số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra tại Ban cán sự đảng Bộ Tài chính với tinh thần khách quan, công tâm (nguồn: noichinh.vn)

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra cho biết, Đoàn Kiểm tra số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra tại Ban cán sự đảng Bộ Tài chính với tinh thần nghiêm túc, khách quan, công tâm, trách nhiệm cao để kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực theo Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo.

Theo báo cáo của Đoàn kiểm tra, các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện 71 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực chuyển cơ quan điều tra để điều tra, xử lý; tiếp nhận, giải quyết 191 nguồn tin về tội phạm; đã khởi tố, kiến nghị khởi tố, chuyển cơ quan điều tra xử lý đối với 164 nguồn tin về tội phạm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính còn có những tồn tại, hạn chế, như: vẫn còn chưa kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trong một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; mặc dù đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, thanh tra, nhưng số vụ việc có dấu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực được phát hiện, chuyển cơ quan điều tra còn ít; công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên tại một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng chưa chặt chẽ, còn để xảy ra việc một số cán bộ, đảng viên vi phạm, bị xử lý kỷ luật Đảng, truy cứu trách nhiệm hình sự...

Số vụ có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, tiêu cực được Bộ Tài chính phát hiện còn ít
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Tài chính kịp thời phát hiện những vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn (nguồn: noichinh.vn)

Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Trương Thị Mai yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Tài chính quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số vấn đề, như: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giám định, định giá tài sản, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới; thường xuyên kiểm tra, rà soát công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và giám định, định giá tài sản để khắc phục những tồn tại, hạn chế, sai sót trong công tác này.

“Rà soát, phát hiện những sơ hở, bất cập, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc tham mưu ban hành, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, nhất là trong các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng, tiêu cực cao, dư luận xã hội quan tâm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa; kịp thời phát hiện những vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; thực hiện nghiêm cơ chế chỉ đạo phối hợp xử lý sai phạm về tham nhũng, tiêu cực theo đúng chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…”, bà Trương Thị Mai yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Tài chính./.