Tạo hiệu ứng lan tỏa trong thu hút đầu tư vào KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng đoàn công tác của UBND Tỉnh thăm quan Nhà máy CNCTECH Thăng Long tại KCN Thăng Long Vĩnh Phúc

PV: Thưa ông, được biết trong tháng 4 vừa qua, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thu hút thêm nhiều dự án đầu tư, đồng thời điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho các dự án. Xin ông cho biết cụ thể hơn về tình hình thu hút đầu tư vào các KCN trong tháng 4/2023?

Trưởng ban Nguyễn Xuân Phương: Trong tháng 4/2023, Ban Quản lý đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án vào các KCN, trong đó có 2 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký 41,7 triệu USD và 2 dự án DDI với vốn đầu tư đăng ký 1.609 tỷ đồng.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 4 lượt dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 42,31 triệu USD. Tổng vốn đầu tư các dự án FDI cấp mới và tăng thêm trong tháng 4/2023 là 84,01 triệu USD và 1.609 tỷ đồng.

4 tháng đầu năm 2023, các KCN trên địa bàn Tỉnh thu hút được 8 dự án FDI mới và 14 lượt dự án FDI tăng vốn, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng them là 258,81 triệu USD (cấp mới: 106,91 triệu USD; tăng vốn: 151,9 triệu USD), đạt 132% so với cùng kỳ năm 2022 và 74% kế hoạch năm 2023; đồng thời thu hút 2 dự án DDI mới và 1 lượt dự án DDI tăng vốn, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm của các dự án DDI là 2.588,1 tỷ đồng (cấp mới: 1.609 tỷ đồng; tăng vốn: 979,1 tỷ đồng), đạt 1.356% so với cùng kỳ năm 2022 và 86% so với kế hoạch năm 2023.

Tính đến ngày 15/4/2023, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 454 dự án, trong đó có 99 dự án đầu tư DDI với tổng vốn đầu tư 29.296,01 tỷ đồng và 355 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 6.070,27 triệu USD.

PV: Ban Quản lý đã triển khai những hoạt động xúc tiến đầu tư trọng tâm nào để các KCN tiếp tục thu hút đầu tư khởi sắc trong tháng 4 vừa qua, thưa ông?

Trưởng ban Nguyễn Xuân Phương: Ban Quản lý luôn xác định công tác xúc tiến và thu hút đầu tư là một trong các nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước về KCN, tạo nền tảng để thúc đẩy thu hút các nguồn lực đầu tư ở trong và ngoài nước vào các KCN của Tỉnh.

Trong tháng 4/2023, hoạt động xúc tiến đầu tư vào các KCN tiếp tục được Ban Quản lý quan tâm chú trọng và tăng cường đẩy mạnh, với các hoạt động cụ thể sau:

Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Tỉnh và Trung ương tuyên truyền về môi trường đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN; hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đang tìm hiểu đầu tư vào các KCN trên địa bàn Tỉnh. Đồng thời quảng bá, tuyên truyền về môi trường đầu tư trong các KCN của Tỉnh qua Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, trang tin điện tử của Ban Quản lý, tuyên truyền trong các KCN để tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực kết nối đầu tư…

Tiếp và làm việc với các nhà đầu tư Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ đến tìm hiểu chính sách đầu tư và thủ tục đầu tư vào KCN của Tỉnh; tiếp, làm việc với Chủ tịch tập đoàn Sunny Group Co.,Ltd đến nghiên cứu mở rộng Nhà máy Sunny Automotive Vina tại KCN Bình Xuyên II.

Thông báo, mời các nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phúc Yên trên Cổng thông tin điện tử của Tỉnh.

Tham dự các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư vào Tỉnh, như: Tọa đàm trực tuyến với doanh nghiệp tỉnh Aichi, hội thảo kinh tế cấp cao nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, hội nghị xúc tiến thu hút các nhà đầu tư chiến lược Việt Nam - Nhật Bản tại Vĩnh Phúc năm 2023.

Tạo hiệu ứng lan tỏa trong thu hút đầu tư vào KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Công nhân đang lắp ráp ô tô trong nhà máy Toyota Vĩnh Phúc

PV: Ban Quản lý xây dựng mục tiêu, kế hoạch gì cho nhiệm vụ xúc tiến và thu hút đầu tư trong tháng 5/2023, thưa ông?

Trưởng ban Nguyễn Xuân Phương: Trong tháng 5/2023, Ban Quản lý dự kiến cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1-2 dự án FDI, điều chỉnh cho 2-3 lượt dự án FDI tăng vốn, với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm khoảng 20-25 triệu USD; cấp mới/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1-2 dự án DDI tăng vốn, với tổng vốn đăng ký khoảng 200-300 tỷ đồng

Căn cứ vào tình hình thực tế, chúng tôi tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác xúc tiến và thu hút đầu tư vào các KCN với nhiều hình thức xúc tiến đa dạng, phong phú; trong đó chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ và thông qua sự giới thiệu của các nhà đầu tư đã đầu tư thành công trong các KCN của Tỉnh để các nhà đầu tư tiềm năng thấy rõ hơn “bức tranh toàn cảnh” về môi trường đầu tư trong các KCN của Tỉnh.

Các phòng chức năng của Ban Quản lý tiếp tục nâng cao vai trò và trách nhiệm được giao trong thực thi nhiệm vụ. Hướng dẫn tận tình các nhà đầu tư thủ tục về đầu tư, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư vào các KCN trên địa bàn Tỉnh; triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến PCI thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của Ban Quản lý…/.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Tạo hiệu ứng lan tỏa trong thu hút đầu tư vào KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Nhà máy FDI trong KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc