Theo quyết định của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam, mã chứng khoán VGT đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM, trong năm nay, VGT sẽ thoái toàn bộ vốn đầu tư của Tập đoàn tại 5 doanh nghiệp gồm: Công ty cổ phần dệt may Liên Phương, Công ty cổ phần may Chiến Thắng, Công ty cổ phần sợi Phú Mai, Công ty cổ phần sợi Phú Việt và Công ty cổ phần sợi Phú Nam.

Đáng chú ý tại, theo Báo cáo thường niên năm 2020 của VGT, tại thời điểm kết thúc năm 2020, Công ty cổ phần Dệt may Liên Phương nợ VGT hơn 102,9 tỷ đồng. VGT xếp khoản nợ này vào diện nợ trong hạn nhưng khó có khả năng thu hồi.

VGT muốn thoái vốn khỏi Công ty cổ phần dệt may Liên Phương khi đối tác này có khoản nợ xấu với VGT hơn 102,9 tỷ đồng

Trong định hướng hoạt động năm nay, cùng với triển khai tiếp việc rà soát, đẩy mạnh công tác tái cấu trúc các doanh nghiệp trong Tập đoàn, VGT còn tiếp tục thoái vốn tại các đơn vị không nằm trong chiến lược phát triển của Tập đoàn.

VGT có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước là cổ đông lớn nhất của VGT, với tỷ lệ sở hữu cổ phần lên tới 53,49%, tiếp đến là ITOCHU Textile Prominent (ASIA) Limited sở hữu 13% cổ phần...

Năm nay, Công ty mẹ VGT đặt mục tiêu đạt hơn 1.522,8 tỷ đồng doanh, 200,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, trong khi lần lượt các chỉ tiêu này đạt được trong năm 2020 là 1.445,7 tỷ đồng và 146,2 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, VGT vẫn chưa chốt cụ thể thời gian và địa điểm họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, mà mới dự kiến được tổ chức trong tháng 6 tới./.