Cụ thể, tháng 01/2022, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt 17.314 xe, bao gồm: 14.036 xe du lịch, giảm 49% so với tháng trước; 3.174 xe thương mại, 104 xe chuyên dụng, lần lượt giảm 59% và 62% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 8.086 xe, doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 9.228 xe, lần lượt giảm 54% so và 44% so với tháng trước.

Tháng 01/2023, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường giảm mạnh
Tổng doanh số bán hàng toàn thị trường tháng 11, tháng 12/2022 và tháng 01/2023

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 01/2023, Trường Hải vươn lên dẫn đầu thị trường về doanh số tiêu thụ, tiếp đến là Toyota… Cụ thể như sau: Tháng 1/2023, sản lượng bán hàng của Trường Hải đạt 4.696 chiếc, chiếm 33,5% thị phần, giảm 59% so với cùng kỳ năm 2022 và giảm 34% so với tháng 12/2022. Tiếp đến là Toyota đạt 3.323 chiếc, chiếm 21,6% thị phần, lần lượt giảm 53% và 69%; Ford đứng thứ 3 với 2.360 chiếc, chiếm 16,9% thị phần, tăng 131% so với cùng kỳ năm 2022, nhưng giảm 51% so với tháng trước; Honda đứng thứ 4 với 1.494 chiếc, chiếm 10,7% thị phần, giảm lần lượt là 60% và 34%; tiếp đến là Mitsubishi với 1.145 chiếc, chiếm 8,2% thị phần, giảm lần lượt là 68% và 63%.../.