Cụ thể là, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 04/2017 đạt 21.492 chiếc, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 18% so với tháng 03/2017 (Biểu đồ).

Biểu đồ: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường năm 2016 và 04 tháng đầu năm 2017

Trong tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 04/2017, sản lượng tiêu thụ xe du lịch đạt 10.705 chiếc, giảm 36%; Xe thương mại đạt 9.562 chiếc, giảm 15%; Xe chuyên dụng đạt 1.675 chiếc, giảm 6% so với tháng trước. Trong khi đó, sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 16.453 xe, giảm 10% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 5.489 xe, giảm 35% so với tháng trước.

Có thể thấy rằng, sản lượng tiêu thụ xe trong tháng 04/2017 có sự sụt giảm mạnh ở tất cả các dòng xe. Đáng chú ý là lượng xe nhập khẩu cũng giảm đáng kể, điều rất ít khi xảy ra trong những tháng đầu năm 2017 và trong năm 2016.

Tuy nhiên, nếu tính tổng sản lượng tiêu thụ 4 tháng đầu năm 2017 của toàn thị trường, thì các dòng sẽ vẫn duy trì được mức tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể là, trong 4 tháng đầu năm, tổng sản lượng tiêu thụ xe toàn thị trường tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 10%; xe thương mại giảm 8% và xe chuyên dụng giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 5%, trong khi xe nhập khẩu tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 04/2017, sản lượng tiêu thụ đạt 21.343 chiếc, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2016 và giảm 6% so với tháng trước (Bảng).

Bảng: Sản lượng tiêu thụ ô tô của các thành viên VAMA tháng 04/2016, tháng 03, 04/2017

Nhìn chung, trong tháng này, sản lượng tiêu thụ của hầu hết thành viên VAMA đều giảm so với cùng kỳ năm 2016 cũng như so với tháng trước. Trong đó, một số nhà phân phối lớn, như: Thaco, Toyota tiếp tục giảm.

Cụ thể là: có đến 2 trong 3 nhà phân phối lớn nhất có sản lượng tiêu thụ giảm so với cùng kỳ năm 2016, cũng như tháng 03/2017. Theo đó, Thaco có sản lượng tiêu thụ đạt 8.634 chiếc, chiếm 40,5% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2016 và giảm 9% so với tháng trước; Toyota đạt 4.096 chiếc, chiếm 19,2% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, giảm 10% so với kỳ kỳ năm 2016 và giảm 12% so với tháng trước (đây là trường hợp rất ít xảy ra đối với 2 nhà phân phối này); chỉ duy nhất Ford đạt 2.544 chiếc, chiếm 11,9% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng 2% so với tháng trước.

Đối với các nhà phân phối còn lại, hầu hết cũng không duy trì được mức sản lượng như mong muốn, đơn cử như: GM Vietnam đạt 951 chiếc, giảm 5% so; Honda đạt 689 chiếc, giảm 35%; Vinamotor đạt 337 chiếc, giảm so với tháng trước, điển hỉnh là Mekong không tiêu thụ được sản phẩm nào trong tháng 04/2017./.