Theo đó, nguyên nhân chính khiến chỉ số ngành khai khoáng giảm là do khai thác than cứng và than non giảm 2,2%, khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 1,3%. Đối với các ngành công nghiệp nhóm 1 còn lại, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,2%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,8%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 8,2%. Với tốc độ tăng của các ngành nhóm 1, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10 ước tính tăng 4,6% so với tháng trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm nay, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2013 (Quý I tăng 5,3%, quý II tăng 6,9%, quý III tăng 7,8%), cao hơn mức tăng 5,6% của cùng kỳ năm trước. Trong mức tăng chung 10 tháng của toàn ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 8,4%, cao hơn mức tăng 7,0% của 10 tháng năm 2013, đóng góp 5,9 điểm phần trăm; sản xuất và phân phối điện tăng 11,5%, cao hơn nhiều so với mức tăng 8,6% của cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải tăng 6,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai thác tăng 0,7%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Trong các ngành sản xuất, một số ngành có chỉ số sản xuất 10 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm 2013 là: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 33,2%; sản xuất xe có động cơ tăng 21,3%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 20,8%; dệt tăng 18,7%... Một số ngành có mức tăng khá là: Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác và sản xuất đồ uống có cùng mức tăng 8,3%; khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 7,3%... Đối với các sản phẩm công nghiệp, một số sản phẩm đạt mức tăng cao trong 10 tháng: Điện thoại di động tăng 54,6% so với cùng kỳ năm trước; ô tô tăng 28,5%; sữa tươi tăng 21,6%; giày dép da tăng 18,3%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 15,5%; tivi tăng 15,2%.

Xét theo địa phương, chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng so với cùng kỳ năm 2013, như sau: Long An tăng 12%; Hải Phòng tăng 11,8%; Đà Nẵng tăng 11,1%; Hải Dương tăng 9,9%; Bình Dương tăng 8,4%; Đồng Nai tăng 7,8%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,7%; Quảng Nam tăng 5,7%; Hà Nội tăng 4,5%; Quảng Ninh tăng 4%; Bà Rịa-Vũng Tàu tăng 3,3%; Vĩnh Phúc giảm 3,3%; Bắc Ninh giảm 6,8%, do Công ty Samsung đầu tư thêm nhà máy tại Thái Nguyên nên có sự điều tiết về nguồn lực và sản lượng sản phẩm giữa 02 cơ sở trên.

Báo cáo cho thấy, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 9 năm nay tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, chỉ số tiêu thụ ngành này tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2013. Các ngành có chỉ số tiêu thụ 9 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm 2013: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 33,1%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 23,4%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) tăng 17,0%; sản xuất xe có động cơ tăng 15,5%... Trong khi đó, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/10/2014 tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 10,9% so với cùng thời điểm năm 2013.

Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/10/2014 tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 5% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 0,4%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 4,4%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 7%. Tại thời điểm trên, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp khai khoáng giảm 4,3% so với cùng thời điểm năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,8%; sản xuất, phân phối điện tăng 2,4%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 2,6%. Nếu xét theo địa phương, tính đến ngày 01/10/2014, đứng đầu là Long An với chỉ số lao động tăng 6,1% so với cùng thời điểm năm 2013, tiếp đến lần lượt là Đồng Nai tăng 5,5%; Hải Phòng tăng 4%; Bình Dương tăng 3,9%; Quảng Ninh tăng 3,6%...