Có thể thấy rằng, chỉ số công nghiệp tháng 5/2015 tiếp tục được duy trì ở mức cao. Nếu so với cùng kỳ 2 năm trở lại đây, thì đây là mức tăng cao nhất (Cùng kỳ năm 2013 tăng 4,9%; cùng kỳ năm 2014 tăng 5,7%.).

Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục đóng góp cao nhất khoảng 7 điểm phần trăm, tiếp đến là ngành khai khoáng tăng 6,3%, đóng góp 1,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,9%, đóng góp 0,7 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải tăng 6,3%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Đối với các ngành công nghiệp cấp 2, một số ngành có chỉ số sản xuất 5 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất xe có động cơ tăng 32%; dệt tăng 22,8%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 21,3%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học tăng 19,6%.

Một số ngành có mức tăng khá: Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 11,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 10,9%; sản xuất kim loại, sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy cùng tăng 10,3%.

Trong số các sản phẩm, điện thoại di động có tốc độ tăng cao nhất với 73,4%, tiếp đến là ô tô các loại tăng 62,3% (trong đó xe tải tăng 87,5%; xe chở khách tăng 48,5%); ti vi các loại tăng 37,4%; giày, dép da tăng 24,8%; thức ăn cho thủy sản tăng 21,2%; thép cán tăng 18,7%; sữa tươi tăng 18,2%; thức ăn cho gia súc tăng 15,9%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Thái Nguyên tăng 256,5%; Quảng Nam tăng 28,5%; Hải Phòng tăng 15,6%; Đà Nẵng tăng 10,1%; Đồng Nai tăng 7,8%; Cần Thơ tăng 7,4%; Hải Dương tăng 7,2%; Bình Dương tăng 7%; Hà Nội tăng 6,8%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 5,8%; Quảng Ninh tăng 5,8%; Quảng Ngãi tăng 2,8%; Vĩnh Phúc tăng 2%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 5,6%; Bắc Ninh giảm 21,6%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 4/2015 tăng 1% so với tháng trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến, chế tạo tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong khi đó, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/5/2015 tăng 11,5% so với cùng thời điểm năm 2014, thấp hơn mức tăng 12,6% của cùng thời điểm năm trước.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/5/2015 tăng 7,1% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 0,9%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 4,5%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 10,6%.

Tại thời điểm trên, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 2,6% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 8,1%; sản xuất, phân phối điện tăng 0,7%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 3,2%./.