Tuy thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 3 vừa qua giảm khá mạnh, nhưng theo HNX, luỹ kế 3 tháng đầu năm nay, tổng khối lượng giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 vẫn đạt 10.033.138 hợp đồng, tính bình quân, khối lượng giao dịch tăng 9,21% so với bình quân phiên năm 2020, khi đạt 172.985 hợp đồng/phiên.

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 3/2021 giảm khá mạnh. Ảnh: Internet

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 3 đạt 28.349 hợp đồng, giảm 1,68% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng 3 đạt 32.871 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 8/3/2021.

Tổng hợp giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 3/2021

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 3.2021

Tháng 2.2021

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

145.840

207.075

-29,57%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

28.349

28.834

-1,68%

Trong tháng 3/2021 không có giao dịch Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, cũng như không có khối lượng OI tại thời điểm cuối tháng.

Điểm đáng chú ý là tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3/2021 tiếp tục tăng so với tháng trước, chiếm 1,25% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước và nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng tăng nhẹ so với tháng trước, khi lần lượt chiếm 82,65% và 16,1% khối lượng giao dịch toàn thị trường./.