Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đạt tăng trưởng cao trong 10  tháng đầu năm 2023
Nhà máy FDI trong KCN Bá Thiện 2, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Thưa ông, xin ông cho biết Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư vào các KCN của Tỉnh trong tháng 10/2023 như thế nào?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Trong tháng 10/2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư vào các KCN với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt Ban Quản lý chú trọng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận và có lựa chọn chính xác để có quyết định đầu tư phù hợp đúng theo nhu cầu và mục tiêu đã xác định.

Cùng với đó, Ban Quản lý đã chuẩn bị đầy đủ các ấn phẩm, tài liệu thuyết trình, giới thiệu môi trường đầu tư trong các KCN của Tỉnh, tình hình thu hút đầu tư tại các KCN... để cung cấp cho Đoàn công tác của Tỉnh đi xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, Nhật Bản trong năm 2023.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình ở Trung ương và địa phương tuyên truyền về môi trường đầu tư, kết quả thu hút đầu tư, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN, nhu cầu kết nối, thu hút đầu tư, hợp tác đầu tư của các nhà đầu tư hạ tầng và thứ cấp trong các KCN của Tỉnh.

Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đạt tăng trưởng cao trong 10  tháng đầu năm 2023
Toàn cảnh nhà máy quốc tế Hannam trong KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Ông có thể cho biết rõ hơn về kết quả thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc trong tháng 10/2023 và 10 tháng đầu năm 2023?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Trong tháng 10/2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 3 dự án đầu tư DDI với vốn đầu tư đăng ký là 358,03 tỷ đồng. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 6 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 66,65 triệu USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 10/2023 là 66,65 triệu USD và 358,03 tỷ đồng.

10 tháng đầu năm 2023, các KCN trên địa bàn Tỉnh thu hút được 19 dự án FDI mới và 37 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 534,53 triệu USD (cấp mới: 237,35 triệu USD; tăng vốn: 297,18 triệu USD), đạt 183% so với cùng kỳ năm 2022 và 153% kế hoạch năm 2023; thu hút 13 dự án DDI và 4 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư DDI cấp mới và tăng thêm là 6.239,33 tỷ đồng (cấp mới: 4.302,57 tỷ đồng; tăng vốn: 1.936,76 tỷ đồng), đạt 276% so với cùng kỳ năm 2022 và 208% so với kế hoạch năm 2023.

Đến ngày 15/10/2023, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 470 dự án, gồm 109 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 32.730,47 tỷ đồng và 361 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 6.335,6 triệu USD.

Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đạt tăng trưởng cao trong 10  tháng đầu năm 2023
Nhà máy FDI trong KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Xin ông cho biết kế hoạch xúc tiến và thu hút đầu tư vào các KCN của Tỉnh được triển khai trong tháng 11 này?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Trong tháng 11/2023, công tác xúc tiến đầu tư được Ban Quản lý tập trung vào các nhiệm vụ chính sau:

Hướng dẫn thủ tục về đầu tư, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư vào các KCN trên địa bàn Tỉnh; cung cấp thông tin, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung tiếp và làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam; đề xuất doanh nghiệp tham gia Đoàn cán bộ, doanh nghiệp của Tỉnh tham dự Triển lãm và tham quan Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia cơ sở Hòa Lạc; phối hợp với UBND thành phố Vĩnh Yên lựa chọn một số doanh nghiệp tiêu biểu trong KCN nằm trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên để đưa Đoàn đại biểu cấp huyện của một số tỉnh Bắc Lào tới thăm quan, học tập kinh nghiệm; chuẩn bị nội dung tiếp và làm việc với Tập đoàn COSMX đến tìm hiểu môi trường đầu tư và khảo sát thực tế KCN Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Quản lý dự kiến trong tháng 11 này sẽ thu hút 1-2 dự án FDI mới và điều chỉnh tăng vốn cho 2-3 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 5-7 triệu USD; đồng thời cấp mới, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 1-2 dự án DDI với tổng vốn đăng ký khoảng 30-50 tỷ đồng./.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Ông!

Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đạt tăng trưởng cao trong 10  tháng đầu năm 2023
Toàn cảnh KCN Bá Thiện 2, tỉnh Vĩnh Phúc