Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 2/2023 ước đạt 124,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế 2 tháng đầu năm 2023 đạt 362,3 nghìn tỷ đồng, bằng 22,4% dự toán năm và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, một số khoản thu chính như: Thu nội địa tháng 2/2023 ước đạt 100,4 nghìn tỷ đồng, lũy kế hai tháng đầu năm 2023 đạt 315,5 nghìn tỷ đồng, bằng 23,6% dự toán năm và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; thu từ dầu thô tháng 2/2023 ước đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế hai tháng đầu năm nay đạt 10,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu lũy kế hai tháng đầu năm 2023 giảm 25,5% so với cùng kỳ năm trước khi đạt 36 nghìn tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước tăng trong 2 tháng đầu năm 2023

Bức tranh thu, chi ngân sách Nhà nước hai tháng đầu năm 2023. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 2/2023 ước đạt 112,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế hai tháng đầu năm 2023 ước đạt 242 nghìn tỷ đồng, bằng 11,7% dự toán năm và tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên hai tháng đầu năm 2023 đạt 171 nghìn tỷ đồng, bằng 14,6% dự toán năm và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 49,2 nghìn tỷ đồng, bằng 6,8% và tăng 10,4%; chi trả nợ lãi 21,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21% và tăng 6,8%.../.