Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925–21/6/2024), sáng nay (ngày 20/6), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã đến chúc mừng Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Viện Chiến lược phát triển.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương chúc Tạp chí Kinh tế và Dự báo ngày càng lớn mạnh
Thứ trưởng Trần Quốc Phương, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư chúc Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Thay mặt Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chúc mừng Tạp chí ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới, chúc Tạp chí ngày càng lớn mạnh trong gia đình Viện Chiến lược phát triển, ngày càng khẳng định được thương hiệu của mình.

“Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng mong muốn Tạp chí Kinh tế và Dự báo ngày càng nâng cao hàm lượng khoa học trong các bài viết, phần thông tin về các lĩnh vực tiếp tục được triển khai với liều lượng hợp lý.”, Thứ trưởng chia sẻ.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương chúc Tạp chí Kinh tế và Dự báo ngày càng lớn mạnh
Thứ trưởng Trần Quốc Phương chúc mừng Tạp chí ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới

Thứ trưởng lưu ý, trong quá trình phát triển của Tạp chí Kinh tế và Dự báo, khi triển khai các chức năng, nhiệm vụ, thì cần chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, từ xa, để trình lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển, từ đó trình lãnh đạo Bộ xem xét nhằm hỗ trợ Tạp chí triển khai các nhiệm vụ đạt kết quả ngày càng tốt hơn.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương chúc Tạp chí Kinh tế và Dự báo ngày càng lớn mạnh
Thứ trưởng Trần Quốc Phương cùng Ban Biên tập, cán bộ, nhân viên Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Thay mặt lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển, Viện trưởng Trần Hồng Quang cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng, Thứ trưởng Trần Quốc Phương, cũng như các lãnh đạo Bộ khác đối với Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Trong năm vừa qua, công tác hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cũng như kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Tạp chí đã được triển khai tích cực. Các hoạt động của Tạp chí ngày càng hội nhập sâu hơn vào các hoạt động của Viện Chiến lược phát triển. Điều này thể hiện trên các mặt công tác về: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên… Điều quan trọng là Tạp chí giữ được chất lượng các ấn phẩm, cũng như điểm số 0,75 điểm của một Tạp chí khoa học.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương chúc Tạp chí Kinh tế và Dự báo ngày càng lớn mạnh
Theo Viện trưởng Trần Hồng Quang, các hoạt động của Tạp chí Kinh tế và Dự báo ngày càng hội nhập sâu hơn vào các hoạt động của Viện Chiến lược phát triển

Về phần mình, bà Đỗ Thị Phương Lan, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng, Thứ trưởng Trần Quốc Phương, cũng như Ban lãnh đạo Bộ và Viện Chiến lược phát triển đối với Tạp chí trên những bước đường phát triển vừa qua. Nhờ đó, hoạt động của Tạp chí ngày càng phát triển tích cực trên nhiều phương diện, đồng thời ngày càng đi sâu vào các hoạt động của Viện.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương chúc Tạp chí Kinh tế và Dự báo ngày càng lớn mạnh
Tổng Biên tập Đỗ Thị Phương Lan cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng, Thứ trưởng Trần Quốc Phương, cũng như Ban lãnh đạo Bộ và Viện Chiến lược phát triển đối với Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Sáng cùng ngày, Ban lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển do Viện trưởng Trần Hồng Quang dẫn đầu đã đến chúc mừng Tạp chí Kinh tế và Dự báo nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương chúc Tạp chí Kinh tế và Dự báo ngày càng lớn mạnh
Ban lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển do Viện trưởng Trần Hồng Quang dẫn đầu chúc mừng Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Viện trưởng Trần Hồng Quang chúc Tạp chí ngày càng nâng cao chất lượng các sản phẩm, tiếp tục hội nhập sâu hơn vào các hoạt động của Viện Chiến lược phát triển trong thời gian tới.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương chúc Tạp chí Kinh tế và Dự báo ngày càng lớn mạnh
Tổng Biên tập Đỗ Thị Phương Lan cam kết sẽ chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ đạo, gợi ý của Bộ trưởng, Thứ trưởng Trần Quốc Phương, cũng như Viện trưởng Trần Hồng Quang, để Tạp chí ngày càng nâng cao chất lượng trong quá trình hoạt động

Thay mặt Ban Biên tập, cán bộ, nhân viên Tạp chí, Tổng Biên tập Đỗ Thị Phương Lan chia sẻ, sẽ chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ đạo, gợi ý của Bộ trưởng, Thứ trưởng Trần Quốc Phương, cũng như Viện trưởng Trần Hồng Quang, để Tạp chí ngày càng nâng cao chất lượng trong quá trình hoạt động, tăng hàm lượng khoa học trong các bài viết.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương chúc Tạp chí Kinh tế và Dự báo ngày càng lớn mạnh
Ban Lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển cùng Ban Biên tập, cán bộ, nhân viên Tạp chí Kinh tế và Dự báo

“Cùng với tổ chức tốt hoạt động sản xuất các số tạp chí định kỳ, Tạp chí mong muốn tổ chức từ 1-2 hội thảo/năm. Tạp chí sẽ nỗ lực nghiên cứu phối hợp với các đơn vị trong Viện Chiến lược phát triển để tổ chức các hội thảo, diễn đàn gắn với chức năng, nhiệm vụ của Viện, cũng như các đơn vị trong Viện. Cùng với đó là tiếp tục tổ chức thông tin ngày càng hiệu quả hơn về các lĩnh vực hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.”, bà Đỗ Thị Phương Lan chia sẻ./.