Không được gây phiền hà cho các cơ quan

“Đề nghị Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và thực hiện công bố công khai danh sách các đơn vị không thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN…”, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, khi trình bày báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác năm 2022 và Kế hoạch kiểm toán năm 2023 của KTNN tại Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Thực hiện kiểm toán đến nơi đến chốn…
Theo ông Nguyễn Phú Cường, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị KTNN giảm số cuộc, đầu mối kiểm toán để tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm toán (ảnh: QH)

Cũng theo ông Cường, thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị KTNN nghiên cứu các giải pháp để sớm công khai toàn bộ các báo cáo kiểm toán trên trang thông tin điện tử và cung cấp Báo cáo kiểm toán cho Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội như ý kiến đề xuất tại báo cáo thẩm tra Báo cáo Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, trường hợp có khó khăn, vướng mắc về quy định, thì báo cáo Quốc hội, UBTVQH xem xét cụ thể.

Về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2023, ông Nguyễn Phú Cường cho biết, đa số ý kiến đề nghị cắt giảm chủ đề và số lượng các cuộc kiểm toán hoạt động, kiểm toán lĩnh vực đầu tư xây dựng, chương trình, dự án, lĩnh vực doanh nghiệp, để tập trung thực hiện các cuộc kiểm toán phục vụ cho quyết toán ngân sách nhà nước.

Các ý kiến cũng đề nghị KTNN lưu ý rà soát danh sách lựa chọn các bộ, ngành, địa phương tại các cuộc kiểm toán để tránh chồng chéo; tối đa một bộ, ngành, địa phương không quá 2 chuyên đề/năm và 3 cuộc kiểm toán/năm và hạn chế trong cùng một thời điểm có nhiều cuộc kiểm toán tại bộ, ngành và trên địa bàn…

Để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch và bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác kiểm toán, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị KTNN tập trung xây dựng kế hoạch và phương án tổ chức kiểm toán năm 2023 khoa học, hiệu quả, không gây khó khăn, phiền hà cho các cơ quan, đơn vị và địa phương; giảm số cuộc, đầu mối kiểm toán để tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm toán, tăng số lượng các cuộc kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước...

Tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong bối cảnh đặc biệt như hiện tại, KTNN cần giảm bớt số cuộc kiểm toán, xác định rõ nội dung nào là trọng tâm để tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm toán, thực hiện kiểm toán có trọng tâm, trọng điểm, đến nơi đến chốn nhằm mang lại những tác động lan tỏa, tích cực.

Thực hiện kiểm toán đến nơi đến chốn…
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu thực hiện kiểm toán có trọng tâm, trọng điểm (ảnh: QH)

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho rằng, thời gian qua, KTNN mới chỉ công khai kết quả kiểm toán của các báo cáo chung, còn các báo cáo chuyên đề, chuyên sâu chưa được công khai cụ thể, trong khi các báo cáo chuyên sâu này rất hữu ích cho Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trong việc đánh giá, xem xét các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách. Đề nghị KTNN đẩy mạnh hơn nữa việc chia sẻ, cung cấp kết quả kiểm toán của các báo cáo chuyên sâu này với các cơ quan của Quốc hội.

Phát biểu kết thúc nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị KTNN lưu ý kỹ ý kiến của Ủy ban Tài chính – Ngân sách, UBTVQH để rà soát, hoàn thiện kế hoạch kiểm toán năm 2023; cân nhắc việc lựa chọn, kiểm tra một số công trình, dự án, tránh phải điều chỉnh hoặc giảm kế hoạch cho chưa có khối lượng thực hiện để nâng cao hiệu lực kiểm toán; tiếp tục đổi mới phương pháp tổ chức kiểm toán, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán...

“Trên cơ sở phiên họp hôm nay, đề nghị KTNN tiếp thu ý kiến của UBTVQH, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách, để hoàn chỉnh báo cáo trình Quốc hội, trong đó báo cáo công tác năm 2022 sẽ trình Quốc hội nghiên cứu xem xét, còn kế hoạch kiểm toán năm 2023 sẽ gửi xin ý kiến Quốc hội...”, ông Hải lưu ý./.