Tiếp tục chương trình phiên họp giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ 6, ngày 15/11/2023, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14, ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tìm phương án điều chỉnh nghị quyết của Quốc hội liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đến nay Chính phủ đề xuất điều chỉnh hai nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14

Theo Chủ tịch Quốc hội, với việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14, đến nay Chính phủ đề xuất điều chỉnh hai nội dung: Một là cho phép kéo dài thời hạn hoàn thành dự án là đến hết năm 2024. Đây là nội dung được các đại biểu Quốc hội cơ bản ủng hộ. Hai là về vốn. Vấn đề đặt ra là phải bảo đảm đúng luật, trường hợp của quyết định khác cũng không để xảy ra xung đột pháp luật. Như báo cáo của Ủy ban Kinh tế cho biết, đến nay chưa có ý kiến chính thức của Chính phủ. Do đó, đề nghị các cơ quan cho ý kiến về các nội dung này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đồng tình với quan điểm kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Nguồn vốn chưa giải ngân hết của năm 2020, 2021 đã hủy dự toán theo quy định của Luật Đầu tư công.

Cũng theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có kết luận số 2847, ngày 5/10/2023 đã đề cập rõ về bố trí vốn cho dự án, đề nghị Chính phủ làm rõ số kinh phí chưa giải ngân hết của năm 2020, năm 2021 đã hủy bỏ theo quy định chưa, hay đang cho phép chuyển nguồn; trường hợp đang để ở chuyển nguồn, thì đề nghị làm rõ trách nhiệm việc không hủy bỏ số kinh phí này theo quy định. Chính phủ căn cứ quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và đầu tư công đề xuất phương án bố trí vốn cho dự án, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo quy định của pháp luật, số vốn chưa giải ngân hết đã hủy, do vậy về nguyên tắc, Chính phủ cần đề xuất nhưng đến thời điểm này Chính phủ chưa đề xuất phương án cụ thể để Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội cho ý kiến; còn việc cân đối nguồn để phân bổ thuộc thẩm quyền Chính phủ.

Giải trình tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, trong quá trình phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội để tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, có một vấn đề là việc xem xét cho phép chuyển nguồn gặp vướng mắc, khó khăn. Nguyên nhân là do khoản tiền 2.510 tỷ đồng đã bị hủy dự toán.

Tìm phương án điều chỉnh nghị quyết của Quốc hội liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Thứ trưởng Trần Quốc Phương mong muốn Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ đề nghị bổ sung dự toán năm 2024 khoản 2.510 tỷ đồng

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nêu rõ, cấp có thẩm quyền gồm cả Quốc hội hay Thủ tướng chỉ cho phép kéo dài nguồn vốn hoặc chuyển nguồn thời gian thực hiện vốn khi vẫn còn thực hiện dự toán. Do đó, hiện đã hủy dự toán thì rất khó để trình Quốc hội.

Để tháo gỡ vướng mắc này, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, theo kế hoạch dự toán ngân sách năm 2023 và năm 2024, hiện không còn nguồn nào dư ra để đáp ứng yêu cầu bố trí cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tuy nhiên, còn hai khoản khả dĩ có thể dùng được.

Phương án thứ nhất là khoản dự phòng ngân sách trung ương năm 2023, hiện còn một khoản chưa tiêu hết thì có thể đáp ứng đủ khoản 2.510 tỷ đồng. Nhưng khoản này nằm trong dự toán ngân sách năm 2023, không phải năm 2024. Do đó, muốn sử dụng khoản tiền dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 để phục vụ cho dự toán năm 2024, thì cần phải trình Quốc hội cho phép khoản tiền 2.510 tỷ đồng thuộc dự phòng ngân sách năm 2023 sang năm 2024 để chi tiêu trong năm 2024.

Phương án thứ hai là cho phép bố trí nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024. Tuy nhiên, về mặt tiêu chí có vẻ không đúng với Luật Ngân sách Nhà nước, nhưng trong trường hợp cấp bách, có thể xem xét bố trí thêm. Như vậy, có thể có nguồn để đáp ứng nhu cầu bố trí vốn cho nhiệm vụ này trong năm 2024.

Vì vậy, Thứ trưởng Trần Quốc Phương mong muốn Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ đề nghị bổ sung dự toán năm 2024 khoản 2.510 tỷ đồng. Vì theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, mọi khoản chi phải có dự toán, nếu chưa có thì phải bổ sung vào năm 2024, do đó mới chi tiêu được. Và nguồn tương ứng có thể đáp ứng yêu cầu này là từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương…/.