Bà Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho biết, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 mà Bộ Tài chính giao cho Thành phố là là 347.882 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/12, thu ngân sách của Thành phố đạt 345.287 tỷ đồng, đạt 99,25% dự toán, tăng 13,66% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa là 219.320 tỷ đồng, đạt 96,84% dự toán và tăng 15,77% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 109.274 tỷ đồng, đạt 100,25% dự toán và tăng 8,84% so với cùng kỳ. Ước năm 2017, thu ngân sách nhà nước của Thành phố sẽ đạt 347.892 tỷ đồng, đạt 100,03% kế hoạch được giao.

Trong năm 2017, Thành phố luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó cho doanh nghiệp. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển. Thành phố cũng thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp như chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, xúc tiến thương mại, kích cầu đầu tư... Đây là những yếu tố giúp doanh nghiệp hoạt động tốt tại Thành phố, có lãi để nộp thuế, đóng góp vào kinh tế của Thành phố.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng chủ động kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu trên địa bàn; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế đối với người nộp thuế thông qua nhiều hình thức; nâng cao chất lượng thanh kiểm tra nhằm tránh thất thu ngân sách.

Về chi thường xuyên năm 2017, tính đến ngày 30/12, đạt 30.329 tỷ đồng, đạt gần 89% dự toán.


Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM trao bằng khen của Thành phố
cho các đơn vị có đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách. Ảnh:VGP

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, năm 2018, có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội, TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai cơ chế đặc thù, tăng thu một số khoản phí, lệ phí.

Chính vì vậy, ngành tài chính của Thành phố cần xây dựng và đề xuất UBND Thành phố các phương án tăng thu một số loại phí, thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ theo quy định, để Thành phố tăng nguồn thu, phục vụ đầu tư phát triển.

Năm 2018, Trung ương giao chỉ tiêu thu ngân sách cho TP. Hồ Chí Minh là 376.780 tỷ đồng, tăng 8,31% so với dự toán năm 2017. Lãnh đạo Thành phố đề nghị toàn ngành tài chính nỗ lực chủ động triển khai những biện pháp mới; nhân rộng cách làm hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu trên địa bàn; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế đối với người nộp thuế... qua đó bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao./.