KCN Bình Xuyên,  tỉnh Vĩnh Phúc
KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Tăng cường kiểm tra, giám sát, giải quyết thỏa đáng các kiến nghị của doanh nghiệp

Năm 2021, mặc dù Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) không còn tổ chức Thanh tra Ban, song công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát tiếp tục được Ban Quản lý duy trì và triển khai hiệu quả. Ban Quản lý đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng kiểm tra các doanh nghiệp KCN trong việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng, môi trường, lao động, phòng chống dịch bệnh Covid-19...

Công tác giải quyết các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp được nhanh chóng, kịp thời và thỏa đáng. Đồng thời tổ chức họp, nghiêm túc rút kinh nghiệm và quán triệt tới công chức, viên chức trong Ban để nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ doanh nghiệp, có thái độ ứng xử, làm việc thân thiện, tôn trọng, hợp tác trong giao tiếp với doanh nghiệp.

Quan tâm đẩy mạnh bảo vệ môi trường tại các KCN

Năm 2021 tuy Ban quản lý các KCN chưa được ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về Môi trường trong KCN; nhưng để nâng cao hiệu quản công tác quản lý về bảo vệ môi trường trong KCN, Ban đã thường xuyên tuyên truyền, chỉ đạo các doanh nghiệp KCN tăng cường công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động phát thải gây ô nhiễm môi trường nước và không khí, quản lý nước thải công nghiệp, rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại, rác thải sinh hoạt theo quy định; tăng cường phối hợp việc quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải để phòng chống dịch bệnh Covid-19 và nâng cao ý thức trách nhiệm về giữ gìn vệ sinh môi trường.

Kết quả, hầu hết doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong các KCN đều có ý thức cao bảo vệ môi trường, quan tâm và đầu tư xây dựng các hệ thống xử lý khí thải bằng các phương pháp hiệu quả cao. Chất thải rắn công nghiệp được các doanh nghiệp thu gom, phân loại tại cơ sở, một phần ít được tái sử dụng, phần còn lại được hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý. Trong năm, không xảy ra sự cố môi trường tại các KCN.

Trong năm 2021, Ban tham gia đóng góp ý kiến cho Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động Môi trường của Bộ Tài nguyên & Môi trường cho 04 dự án; tham gia đóng góp ý kiến cho Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động Môi trường UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho 50 dự án; xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho 21 dự án; tham gia ý kiến với Văn phòng đăng ký đất đai-Sở Tài Nguyên & Môi trường Tỉnh về chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho 03 dự án.

Tăng cường công tác quản lý lao động trong các KCN

Nha may lăp ráp ô tô tại KCN  Khai Quang tinh Vinh Phuc
Nha may lăp ráp ô tô tại KCN Khai Quang tinh Vinh Phuc

Công tác quản lý nhà nước về lao động trong các KCN thường xuyên được tăng cường đẩy mạnh. Trong năm qua đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai Bộ luật Lao động năm 2019 và các Nghị định hướng dẫn Bộ Luật Lao động; đề xuất UBND Tỉnh các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch tại các KCN; báo cáo đề xuất UBND Tỉnh đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh- Bộ Công an cho phép người lao động nước ngoài được phép nhập cảnh vào Vĩnh Phúc làm việc đối với nhà quản lý, chuyên gia và lao động kỹ thuật cao (335 doanh nghiệp với 1.075 người nước ngoài); phối hợp với công an Tỉnh kiểm tra, chấn chỉnh việc cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài tại địa phương, đảm bảo đúng điều kiện, trình tự, thủ tục quy định; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh, lao động nước ngoài đã đăng ký vào làm việc tại các doanh nghiệp; đôn đốc, chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc giám sát y tế, các quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam…

Năm 2021, Ban thực hiện cấp/ cấp lại cho 1.064 giấy phép lao động; Chấp thuận vị trí việc làm sử dụng lao động người nước ngoài cho 246 lượt doanh nghiệp; Xác nhận không thuộc diện cấp phép cho 09 người nước ngoài; Tiếp nhận 146 nội quy lao động; 50 thỏa ước lao động tập thể và 45 hồ sơ thẩm định làm thêm giờ.

Công tác triển khai thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của Ban đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Các doanh nghiệp trong KCN đã kịp thời nắm đầy đủ các chủ trương, quan điểm của Chính phủ, của Tỉnh về công tác phòng, chống dịch; các doanh nghiệp đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh và hướng dẫn, khuyến cáo của ngành y tế.

Công tác tuyên truyền phát huy hiệu quả cao. Trong năm 2021, Ban kịp thời phổ biến, cung cấp đầy đủ thông tin văn bản mới ban hành, nhất là văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động tới các doanh nghiệp KCN; tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 tới các doanh nghiệp trong KCN, nhằm tăng cường nhận thức, ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp trong tham gia phòng chống dịch bệnh lây lan trên địa bàn Tỉnh để kịp thời tổng hợp tình hình báo cáo theo yêu cầu của UBND Tỉnh.

Để nâng cao khả năng hiểu biết các quy định pháp luật về lao động của các doanh nghiệp trong KCN, Ban đã tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động trong các KCN với hơn 300 doanh nghiệp và gần 300 cán bộ nhân sự tham gia; 17 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật tại 17 doanh nghiệp trong KCN với 1.700 người lao động tham gia. Các nội dung tại các hội nghị phổ biến Hợp đồng lao động, tiền thưởng, chế độ bảo hiểm, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, thỏa ước lao động tập thể, tranh chấp lao động, an toàn, vệ sinh lao động...

Công tác phòng cháy chữa cháy và an ninh, trật tự trong các KCN được Ban xác định là một trong các nhiệm vụ thường trực quan trọng. Ban Quản lý phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ các hoạt động của các doanh nghiệp để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các KCN và có các biện pháp xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Đối với các trường hợp mất an ninh trật tự tại các doanh nghiệp, Ban Quản lý đã phối hợp với các cơ quan chức năngđến các doanh nghiệp nắm bắt tình hình, nguyên nhân và kiến nghị của người lao động để làm việc với người sử dụng lao động, đại diện công đoàn các doanh nghiệp, từ đó có giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn phương án giải quyết, tránh phát sinh thêm các vấn đề phức tạp trong quan hệ lao động để đưa doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường, ổn định.

Luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp

KCN Bình Xuyên,  tỉnh Vĩnh Phúc
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về KCN, Ban Quản lý xác định khó khăn của doanh nghiệp cũng chính là nhiệm vụ thường trực cần phải giải quyết của Ban Quản lý. Năm 2021 công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đối với các vấn đề trong phạm vi, thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý cơ bản đáp ứng được yêu cầu trước mắt của doanh nghiệp; việc giải đáp những thắc mắc, câu hỏi của doanh nghiệp được thực hiện kịp thời.

Về nhiệm vụ thực hiện Đề án tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các KCN được Ban Quản lý thực hiện đồng bộ; đúng Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, quy định của nhà nước; có sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương và đơn vị hạ tầng.

Công tác tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp luôn đảm bảo chất lượng, tiến độ, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư, giảm bớt thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Ban đã hành nhiều lượt văn bản hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật; tiếp nhận kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (liên quan đến thủ tục đầu tư, xây dựng, lao động, đất đai và môi trường), đặc biệt là khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các KCN; hướng dẫn doanh nghiệp trong việc di chuyển từ vùng dịch; lưu thông, vận chuyển hàng hóa, việc xuất nhập cảnh,…

Năm 2021, Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đầu tư thuộc Ban Quản lý đã thực hiện hiệu quả 24 hợp đồng hỗ trợ và tư vấn đầu tư và 02 dịch vụ liên quan đến cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong KCN. Hỗ trợ tư vấn, trao đổi thông tin, hướng dẫn cho trên 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu, tìm kiếm cơ hội đầu tư, thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư để các doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa và 1 cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công của Tỉnh được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả 99,88% thủ tục hành chính của Ban được giải quyết xong trước, và đúng hạn; 100% thủ tục đầu tư được kê khai trực tuyến trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, 78% thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến./.