Triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các KCN Vĩnh Phúc
KCN Bá Thiện 2 tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Thưa ông, được biết trong tháng 7 năm 2022, các KCN Vĩnh Phúc tiếp tục tỏa sáng “Bức tranh tăng trưởng” đầy ấn tượng trong hoạt động phát triển các KCN, đặc biệt là thu hút đầu tư tăng cao cả về chất và lượng. Xin ông cho biết cụ thể về kết quả thu hút đầu tư trên?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Trong 06 tháng đầu năm 2022, hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN trên địa bàn Tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đặc biệt là công tác xúc tiến, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp thu được nhiều kết quả khởi sắc. 06 tháng đầu năm 2022 Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 14 dự án FDI và DDI, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tăng vốn cho 18 lượt dự FDI và DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm đạt 208,56 triệu USD và 230,86 tỷ đồng.

Với đà phát triển đó, trong tháng 7/2022, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 08 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 8,54 triệu USD và 201,75 tỷ đồng (trong đó có 05 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký 8,54 triệu USD và 03 dự án DDI với vốn đầu tư đăng ký là 201,75 tỷ đồng); đồng thời cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 02 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 18 triệu USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 7/2022 là 26,54 triệu USD và 201,75 tỷ đồng.

7 tháng đầu năm 2022, các KCN trên địa bàn Tỉnh thu hút được 14 dự án FDI mới và 20 lượt dự án FDI tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 235,11 triệu USD (cấp mới: 134,04 triệu USD; tăng vốn: 101,06 triệu USD), bằng 77% so với cùng kỳ năm 2021 và 78% kế hoạch năm 2022; thu hút 08 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 432,61 tỷ đồng, bằng 9% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 62% so với kế hoạch năm 2022.

Tính đến ngày 15/7/2022, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 432 dự án, bao gồm 90 dự án DDI với tổng vốn đầu tư là 22.446,09 tỷ đồng và 342 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 5.624,89 triệu USD.

PV: Ông có thể cho biết tình hình triển khai các dự án đầu tư trong các KCN Tỉnh tiến triển như thế nào, thưa ông?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Lũy kế đến ngày 15/7/2022, có 380 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN Tỉnh (311 dự án FDI và 69 dự án DDI), chiếm 87,8% tổng số dự án đầu tư. Trong đó, có 04 doanh nghiệp FDI đang tạm ngừng hoạt động. Ban đang hướng dẫn nhà đầu tư làm các thủ tục để chấm dứt hoạt động của dự án hoặc điều chỉnh mục tiêu hoạt động theo quy định.

Trong số 53 dự án chưa đi vào hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh có 12 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 2,7% tổng số dự án; 32 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 7,3 % tổng số dự án; 05 dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, chiếm 1,3% tổng số dự án và 04 dự án đang giãn tiến độ, làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 0,9% tổng số dự án.

Triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các KCN Vĩnh Phúc
Công nhân làm việc trong nhà máy FDI tại KCN tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Xin ông chia sẻ một số đánh giá về năng lực đầu tư của các dự án đã được triển khai tại các KCN trong tháng 7 vừa qua?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Trong tháng 7 vừa qua, vốn thực hiện của các dự án FDI và DDI tương đối khả quan, có thể nói tăng cao vượt kỳ vọng của Ban Quản lý, cụ thể:

Các dự án FDI: Vốn thực hiện tháng 7/2022 là 36,7 triệu USD, nâng vốn thực hiện 07 tháng đầu năm 2022 là 252,33 triệu USD, đạt 115% so với cùng kỳ năm 2021 và 76% so với kế hoạch năm 2022.

Lũy kế đến ngày 15/7/2022, vốn thực hiện của các dự án FDI là 3.266,39 triệu USD, đạt 58% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Các dự án DDI: Vốn thực hiện tháng 7/2022 là 20 tỷ đồng, nâng vốn thực hiện 7 tháng đầu năm 2022 là 835,72 tỷ đồng, đạt 181% so với cùng kỳ năm 2021 và 139% kế hoạch năm 2022.

Lũy kế đến ngày 15/7/2022, vốn thực hiện của các dự án DDI là 11.303,82 tỷ đồng, đạt 50,4% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

PV: Có thể khẳng định rằng, những kết quả trên là minh chứng cho thấy hoạt động quản lý nhà nước trong các KCN trong tháng 7/2022 được triển khai khá hiệu quả. Xin ông cho biết một số hoạt động trọng tâm của Ban trong tháng 7 vừa qua?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về KCN trên địa bàn, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc luôn nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ được giao, quản lý và phát triển các KCN với tốc độ nhanh song vẫn đảm bảo tuân thủ các yếu tố phát triển bền vững, trong đó công tác quy hoạch luôn được đi trước một bước để đảm bảo hiệu quả đầu tư lâu dài và bền vững.

Trong tháng 7/2022, Ban Quản lý cũng đã đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và hoàn thiện hạ tầng các KCN, cụ thể: Kiểm tra, rà soát và báo cáo UBND Tỉnh; xin ý kiến các sở ngành và đơn vị liên quan về nhà đầu tư và dự toán vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng KCN Phúc Yên; Đề xuất UBND Tỉnh Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng tầng kỹ thuật KCN Bình Xuyên-Yên Lạc; Trình UBND Tỉnh điều chỉnh quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô II; Báo cáo UBND Tỉnh tiến độ thực hiện dự án KCN Chấn Hưng; Đôn đốc chủ đầu tư hạ tầng các KCN mới thành lập khẩn trương bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục để khởi công, xây dựng dự án. Cùng với đó, trong tháng 7/2022, Ban đã thực hiện cấp mới 01 Giấy phép xây dựng cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Mặt khác, công tác phối hợp với các sở, ngành chức năng trong Tỉnh đã có nhiều cố gắng và phát huy hiệu quả cao. Trong tháng 7/2022, Ban đã phối hợp, tham gia ý kiến vào các nội dung: Dự thảo Kế hoạch của UBND Tỉnh về thực hiện Luật Kiến trúc; dự thảo Hướng dẫn lựa chọn một số chỉ tiêu kỹ thuật đầu tư các tuyến đường vành đai, đường trục chính, đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn Tỉnh; dự thảo Quy định về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn Tỉnh; Điều chỉnh quy hoạch tách tuyến đường; Cung cấp tình hình quỹ đất và tài liệu KCN; Đề xuất phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất tại các KCN trên địa bàn Tỉnh.

Công tác quản lý, vận hành KCN Bá Thiện-Phân khu II được triển khai hiệu quả. Trong tháng 7/2022, trên địa bàn KCN Bá Thiện-PKII không xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự và cháy nổ; hệ thống cây xanh, cây viền, thảm cỏ được chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng và phát triển tốt; công tác vệ sinh, quét dọn đường, hành lang KCN đảm bảo sạch sẽ; hệ thống chiếu sáng đảm bảo tiết kiệm và phục vụ tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và người lao động đi làm ca đêm; các rãnh cống, hố ga và hệ thống thoát nước hoạt động tốt, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại KCN.

Công tác quản lý lao động trong các KCN được theo dõi chặt chẽ, sát sao. Trong tháng 7/2022, Ban đã chấp thuận vị trí việc làm sử dụng lao động nước ngoài cho 14 lượt doanh nghiệp; cấp mới/cấp lại 32 Giấy phép lao động; tiếp nhận nội quy lao động cho 04 doanh nghiệp; xác nhận không thuộc diện cấp phép đối với 01 trường hợp. Đồng thời tổ chức 01 Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật về lao động cho 300 doanh nghiệp trong KCN với hơn 300 người tham gia.

Cùng với đó, công tác quản lý môi trường tại các KCN luôn được tuân thủ nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật về Môi trường. Trong tháng 7/2022, Ban đã ban hành Quyết định phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường; Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường cho 01 dự án và tham gia Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường cho 01 dự án; Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh tham gia Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường cho 04 dự án và tham gia Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường cho 06 dự án trong các KCN.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động cuả doanh nghiệp KCN được thực hiện khách quan, minh bạch nhằm đảm bảo cho các dự án triển khai trong các KCN được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về xây dựng, môi trường, an ninh trật tự, kế hoạch và đầu tư…Trong tháng 7 vừa qua, Ban đã thực hiện giám sát hoạt động đầu tư 12 doanh nghiệp trong KCN; kiểm tra, tạm dừng thi công xây dựng công trình của 01 doanh nghiệp; Đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra việc chấp hành trật tự xây dựng của 01 công ty; Đề nghị Sở KHĐT xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với 02 nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN…

Với vai trò là cánh tay nối dài của các nhà đầu tư, Ban Quản lý đã luôn xác định hỗ trợ và đồng hành cùng đầu tư để giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Trong tháng 7 vừa qua, Ban đã hướng dẫn Công ty TNHH DongKwang (KCN Bá Thiện II) về hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng và điều chỉnh thiết kế, các hạng mục công trình; Hướng dẫn chủ đầu tư giải trình và cam kết đầu tư dự án KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa (Khu vực II - Giai đoạn 1)…

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc và công tác phòng chống dịch tại Việt Nam đang đi vào trạng thái bình thường mới. Song chúng tôi xác định đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, không được chủ quan, lơ là vì nếu không quản lý và phòng chống dịch tốt, hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm, khó lường. Do đó, Ban Quản lý tiếp tục triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương, UBND Tỉnh về phòng chống dịch COVID-19 tại các KCN, cụ thể đã Ban hành 10 văn bản về phòng chống Covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 của Tỉnh, như: Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; Tham gia góp ý đề xuất các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và triển khai tiêm bổ sung và nhắc lại vắc xin phòng COVID-19; thông báo Quy định phòng, chống dịch Covid-19 khi xuất cảnh tại cửa khẩu Hữu Nghị và khôi phục thông quan hàng hoá tại cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam). Đồng thời thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo nhanh hàng ngày cho Ban chỉ đạo PCD Covid-19 Tỉnh./.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các KCN Vĩnh Phúc
Nhà máy xủa lý nước thải trong KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc