Các thành viên Khối thi đua kỹ kết t hành công giao ước thi đua năm 2023
Lãnh đạo các Ban Quản lý thể hiện biểu trưng ký kết thành công giao ước thi đua năm 2023

Tiếp nối chương trình Hội thảo đầu tư “Kinh nghiệm quản lý, phát triển KCN, KKT tại các tỉnh Đồng bằng sông Hồng” diễn ra sáng ngày 3/12/2022, chiều ngày 3/12/2022 tại thành phố Hải Phòng, Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tiếp tục tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị “Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023” đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Ban Quản lý KKT Hải Phòng, Khối trưởng Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2022 đăng cai tổ chức Hội nghi.

Tham dự Hội nghị có bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (phụ trách công tác Thi đua -Khen thưởng), Bộ Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo các Ban Quản lý và các cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của 11 đơn vị thành viên trong Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, cùng các cơ quan báo chí, truyền hình ở Trung ương và địa phương đến dự và đưa tin.

Văn nghệ chiều
Văn nghệ chào mừng Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Khẳng định vai trò trụ cột trong phát triển kinh tế, xã hội

Hải phó ban hải Phòng chiều
Ông Bùi Ngọc Hải, Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Hải Phòng, đại diện Khối trưởng Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2022 đánh giá tổng quan một số kết quả nổi bật mà Khối thi đua đã đạt được trong năm 2022

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Bùi Ngọc Hải, Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Hải Phòng, đại diện Khối trưởng Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2022 (Khối trưởng) đã đánh giá tổng quan một số kết quả nổi bật mà Khối thi đua đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Ông Hải cho biết, năm 2022 tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trong Khối thi đua đã nỗ lực quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn, thách thức để tổ chức và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và địa phương phát động; qua đó đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo; xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể vững mạnh.

Không chỉ dừng lại trong phạm vi các Ban Quản lý, các phong trào thi đua đã được lan tỏa sâu rộng đến các doanh nghiệp trong các KCN, KKT; là đòn bẩy hữu hiệu thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp KCN, KKT vượt qua những khó khăn, thách thức của dịch bệnh và khủng hoảng của nền kinh tế toàn cầu, đưa môi trường đầu tư kinh doanh trong các KCN, KCX, KKT của toàn Khối thi đua tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động thu hút đầu tư và phát triển các KCN, KCX, KKT của cả nước.

Triển khai thành công các phong trào thi đua yêu nước năm 2022
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 cho thấy, năm 2022 các đơn vị trong Khối thi đua đã tập trung chỉ đạo và thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng cả về nội dung và hình thức, gắn kết chặt chẽ với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Chương trình tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 có ý nghĩa thật đặc biệt, khi Ban tổ chức đã lồng ghép chương trình “3 trong 1”.

Song hành cùng Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, Khối thi đua đã tổ chức Hội thảo đầu tư và các chương trình giao lưu thể thao, thăm quan di tích lịch sử tại Hải Phòng để các thành viên trong Khối có cơ hội được giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn và triển khai công tác thi đua tại đơn vị.

Với tinh thần thi đua hăng hái, đoàn kết sáng tạo, các đơn vị đã triển khai các phong trào thi đua gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc học tập theo chuyên đề hàng năm, thực hiện các nội dung giao ước thi đua đã ký kết giữa các đơn vị thành viên trong Khối và thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong năm 2022. Theo đó, các thành viên trong Khối đã xác định rõ nội dung và các chỉ tiêu thi đua cụ thể; tuyên truyền biểu dương những gương người tốt, việc tốt, các điển hình nhân tố mới, có tác dụng tốt trong việc động viên, khích lệ phong trào thi đua trong mỗi đơn vị. Các đơn vị trong Khối đã lan tỏa các phong trào thi đua năm 2022 tới các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc trong các KCN, KCX, KKT.

Các phong trào thi đua trong toàn Khối đã diễn ra sôi nổi, thiết thực và hiệu quả gắn với các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, thành phố và của ngành Kế hoạch và Đầu tư, góp phần tạo động lực để các đơn vị thành viên trong Khối thi đua hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao trong hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KKT; đồng thời khống chế được đại dịch Covid-19, giữ vững ổn định môi trường đầu tư kinh doanh trong các KCN, KCX, KKT, góp phần đem lại niềm tin lớn cho các nhà đầu tư về một môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả. Qua các phong trào thi đua càng khẳng định rõ nét hơn vai trò quan trọng của các Ban Quản lý các tỉnh, thành phố trong Khối thi đua trong sự phát triển các KCN, KCX, KKT - “xương sống” của kinh tế tại địa phương.

Triển khai thành công các phong trào thi đua yêu nước năm 2022
Ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Khối trưởng Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2022 tặng quà cho lãnh đạo các Ban Quản lý trong Khối thi đua

Với những cố gắng, nỗ lực của các thành viên trong Khối thi đua, trong năm 2022, Khối thi đua đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KCX, KKT, được thể hiện qua các hoạt động và chỉ tiêu chủ yếu sau:

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư: Đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2022 đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 291 dự án, gồm 166 dự án FDI và 125 dự án DDI; thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 792 lượt dự án, trong đó có 625 lượt dự án FDI và 167 lượt dự án DDI; tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm trong năm 2022 của các dự án FDI ước đạt 7.081,7 triệu USD, bằng 87,7% so với năm 2021 và dự án DDI ước đạt 76.404,8 tỷ đồng.

Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, KCX, KKT: Tập trung quan tâm đẩy mạnh. Tính đến nay, tại 11 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng có 8 KKT theo quy hoạch được phê duyệt với tổng diện tích 442.244 ha; 152 KCN, KCX theo quy hoạch được phê duyệt với tổng diện tích 48.883.96 ha; số KCN, KCX đã đi vào hoạt động là 90 khu với tổng diện tích là 4.028,46 ha.

Hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN, KCX, KKT: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN ổn định, tiếp tục có tăng trưởng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, nhập khẩu, nộp ngân sách so với kế hoạch năm.

Năm 2022 tổng doanh thu khối doanh nghiệp FDI ước đạt 154.004,8 triệu USD, bằng 104,2% so với năm 2021; tổng doanh thu khối doanh nghiệp DDI ước đạt 387.188,8 tỷ đồng, bằng 146% so với năm 2021; nộp ngân sách nhà nước của khối doanh nghiệp FDI và DDI lần lượt ước đạt 4.645,6 triệu USD và 38.676,1 tỷ đồng.

Năm 2022, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua đã thu hút và tạo việc làm ổn định cho người lao động trong các KCN, KKT là 1.265.945 người, ước tăng 19% so với năm 2021.

Công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác thanh tra, kiểm tra và một số các nhiệm vụ khác tiếp tục được quan tâm và triển khai hiệu quả. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ đầu tư được quan tâm, đẩy mạnh, đạt hiệu quả cao. Công tác tư vấn đầu tư luôn đảm bảo chất lượng, tiến độ, các nhà đầu tư đều hài lòng và đánh giá cao.

Hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN tiếp tục được các chủ đầu tư quan tâm thực hiện.

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước và trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao.

Công tác phối hợp giữa Ban Quản lý các KCN, KKT với các đơn vị liên quan trong thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các KCN được chú trọng.

Các nội dung của phong trào thi đua đã bám sát với hoạt động thực tế, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi giữa các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng gắn với nhiệm vụ quản lý và phát triển các KCN, KCX, KKT

ký kết giao ước thi đua 2023
Các thành viên Khối thi đua thực hiện nghi thức ký kết giao ước thi đua năm 2023

Khối trưởng Khối thi đua cho biết, năm 2023, Khối thi đua tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2022, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức triển khai tốt Luật Thi đua, khen thưởng; phong trào thi đua, khen thưởng của Bộ Kế hoạch và đầu tư; Khối thi đua các sở, ban, ngành; Khối thi đua Ban Quản lý các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và UBND các tỉnh, thành phố về công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Khối thi đua.

Thứ hai, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ ba, đồng hành cùng các doanh nghiệp, thường xuyên nắm bắt tình hình và hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp KCN trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức và toàn diện các chỉ tiêu trong năm 2023. Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện tốt công tác về cải cách hành chính; đẩy mạnh chuyên đề số, áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, nhất là trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Thứ năm, hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư, doanh nghiệp thứ cấp thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản, bảo vệ môi trường theo đúng quy định của Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường, các nghị định, thông tư hướng dẫn.

Thứ sáu, phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 đối với các doanh nghiệp trong KCN về các lĩnh vực sau cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Thứ bảy, tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc, trong đó ưu tiên các dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn, công nghệ tiên tiến, có khả năng đóng góp nhiều cho ngân sách, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường; các dự án có giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh cao.

Thứ tám, phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chức năng. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Thứ chín, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng về vị trí, vai trò to lớn của công tác thi đua, khen thưởng; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay để từ đó nhân rộng để mọi người học hỏi.

Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Khối thi đua

Triển khai thành công các phong trào thi đua yêu nước năm 2022
Bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (phụ trách công tác Thi đua -Khen thưởng) đánh giá cao các kết quả hoạt động của Khối thi đua trong năm 2022

Thay mặt Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (phụ trách công tác Thi đua - Khen thưởng) đã biểu dương và đánh giá cao các kết quả hoạt động của Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng đã đạt được trong năm 2022. Đặc biệt, năm 2022 Khối thi đua đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức sớm Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 để chuyển giao nhiệm vụ cho Khối trưởng năm 2023.

Bà Hương nhấn mạnh, năm 2022 Khối thi đua đã triển khai các phong trào thi đua do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và địa phương phát động, bám sát nội dung thi đua, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các Ban Quản lý. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động nghiêm trọng đến phát triển kinh tế, xã hội của cả nước. Giai đoạn này các KCN, KKT cũng bị ảnh hưởng rất lớn; song các thành viên trong Khối thi đua đã tích cực triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát huy cao vai trò trách nhiệm được giao, nỗ lực đưa các KCN, KKT vững vàng vượt qua các khó khăn, thách thức, qua đó đã giúp cho doanh nghiệp và nhà đầu tư tránh được nhiều tổn thất, rủi ro về tài sản và sức khỏe con người. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các Ban Quản lý tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo động lực để các doanh nghiệp KCN, KCX, KKT tiếp tục duy trì ổn định và mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian dịch bệnh diễn biến căng thẳng, Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng đã trở thành “điểm sáng” để các Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT trong cả nước học tập về kinh nghiệm tổ chức, quản lý và triển khai hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 song hành với việc thực hiện thành công hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KCX, KKT, góp phần giữ vững ổn định môi trường đầu tư kinh doanh trong các KCN, KCX, KKT.

Những kết quả quan trọng này có sự đóng góp rất lớn của các Ban Quản lý trong Khối thi đua. Qua đó, đã khẳng định vai trò hết sức quan trọng của các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng, đặc biệt là vai trò của Khối trưởng Khối thi đua đã nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các thành viên trong Khối thi đua phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương phát động lan tỏa đến các KCN, KCX, KKT.

Theo bà Thu Hương, để động viên, khuyến khích các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý và các doanh nghiệp trong các KCN, KCX, KKT tích cực tham gia các phong trào thi đua và tạo cơ hội để nhân rộng các điển hình tiên tiến; các Ban Quản lý cần quan tâm hơn trong việc tổ chức đánh giá, biểu dương, khen thưởng các cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý và các tập thể công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất.

Bà Thu Hương nhấn mạnh: “Khối thi đua có nhiều thế mạnh từ xuất phát điểm, có điều kiện kinh tế tốt hơn, đây là một lợi thế rất lớn của các thành viên trong Khối. Vì vậy, các Ban Quản lý cần tranh thủ tận dụng mọi cơ hội để đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các KCN, KCX, KKT. Cùng với đó là tích cực triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua theo đúng các quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo và hướng dẫn”.

Bà Thu Hương cho rằng, năm 2023 dự báo bối đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy các Ban Quản lý cần phát huy cao vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao trong thực thi nhiệm vụ công tác, đặc biệt là vai trò của Trưởng Khối thi đua trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt các phong trào thi đua, khen thưởng; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư; quan tâm hơn đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong các KCN, KCX, KKT, nhất là giai đoạn Tết đang đến gần; tiếp tục triển khai các giải pháp hữu hiệu để quản lý và phát triển hiệu quả các KCN, KCX, KKT trên địa bàn và triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực cho phát triển các KCN, KCX, KKT tại các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng.

Năm 2023 các đơn vị trong Khối thi đua cần thực hiện tốt một số nội dung chính sau về công tác thi đua khen thưởng:

Một là, tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển KCN, KKT, trong đó có nội dung thi đua, khen thưởng.

Hai là, triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động, đặc biệt là phong trào thi đua đồng hành cùng doanh nghiệp, thi đua thực hiện văn hóa công sở và phong trào xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại và thi đua thực hiện tiết kiệm.

Bà Thu Hương lưu ý, trong năm 2023 Khối trưởng và Khối phó Khối thi đua cần có kế hoạch sớm, cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trên; có thể xây dựng một chuyên đề riêng để triển khai thực hiện hiệu quả và có chiều sâu. Đặc biệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong muốn các Ban Quản lý quan tâm tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ trong toàn Khối (kỳ vọng tiến tới lan tỏa thành phong trào thể thao, văn nghệ sâu rộng đến các Khối thi đua trong toàn miền Bắc) để các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý và các công ty trực thuộc Ban Quản lý có cơ hội được gắn kết, chia sẻ và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động thi đua và hoạt động chuyên môn tại đơn vị.

Kiên chiều
Ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Khối trưởng Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2022 phát biểu bế mạc Hội nghị

Tổng kết và bế mạc Hội nghị, ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Khối trưởng Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2022 phát biểu cảm ơn sự tham gia tích cực, nhiệt tình của đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và các đồng chí cán bộ công chức đến từ 11 Ban Quản lý các KCN, KKT trong Khối thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng. Điều này đã góp phần quan trọng cho thành công của Hội nghị tổng kết thi đua năm 2022.

Tặng cờ thi đua 2021
Bà Thu Hương và ông Lê Trung Kiên trao tặng Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho đại diện Ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội và Ban Quản lý KKT Hải Phòng đã đạt thành tích xuất sắc năm 2021

Ghi nhận những đóng góp tích cực của các thành viên trong Khối thi đua năm 2022, các thành viên Khối thi đua đã nhất trí đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Cờ thi đua và Bằng khen năm 2022 cho các đơn vị: Tặng Cờ thi đua cho Ban Quản lý KKT Hải Phòng và Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định; tặng Bằng khen cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh, Ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội.

Tặng Bằng khen 2021
Bà Thu Hương và ông Lê Trung Kiên trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định và Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh đã đạt thành tích xuất sắc năm 2021

Cũng tại Hội nghị, Khối trưởng Khối thi đua năm 2022 công bố lý do năm 2021 vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên Khối thi đua chưa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021. Tại Hội nghị lần này, Khối trưởng Khối thi đua năm 2022 đã đọc Quyết định và trao phần thưởng của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các đơn vị xuất sắc đã đạt thanh tích cao trong năm 2021, theo đó: Tặng Cờ thi đua cấp Bộ cho Ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội, Ban Quản lý KKT Hải Phòng; tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định và Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh.

Biểu trưng Lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2023 thành công tốt đẹp
Các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2023 thành công tốt đẹp

Tại Hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2023 giữa các đơn vị thành viên trong Khối thi đua. Các thành viên Khối thi đua đã tín nhiệm bầu Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam làm Khối trưởng Khối thi đua năm 2023 và Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc làm Khối phó Khối thi đua năm 2023.

Tặng hoa cho Khối trưởng, phó thi đua 2023
Bà Thu Hương và ông Lê Trung Kiên tặng hoa chúc mừng Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2023

Được biết, Hội nghị tổng kết Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2023 sẽ do Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đăng cai tổ chức tại tỉnh Hà Nam.

Cũng trong khuân khổ Hội nghị đã diễn ra chương trình giao lưu thể thao giữa các đơn vị thành viên trong Khối thi đua và thăm quan du lịch Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc, qua đó góp phần tạo khí thế vui tươi, tạo cơ hội để các thành viên trong Khối thi đua gặp gỡ, giao lưu, gắn kết tình cảm ngày càng gắn bó hơn giữa các thành viên các Ban Quản lý; đồng thời tạo nhiều cơ hội để các Ban Quản lý có điều kiện cùng chia sẻ các kinh nghiệm trong việc tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua tại đơn vị, tạo động lực quan trọng để các thành viên trong Khối thi đua triển khai thành công hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN tại địa phương./.

Triển khai thành công các phong trào thi đua yêu nước năm 2022
Bên lề Hội nghị, các đại biểu và các thành viên Khối thi đua thăm quan di tích lịch sử Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc tại Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng