Một góc thành phố Hải Phòng
Một góc thành phố Hải Phòng

Năm 2022 dịch Covid-19 đã có chiều hướng giảm mạnh, song tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động tiêu cực đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam nói chung, Hải Phòng nói riêng. Trong bối cảnh đó, với sự cố gắng, nỗ lực của chính quyền các cấp thành phố Hải Phòng, cùng sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp, đã góp phần đưa kinh tế - xã hội của Thành phố từng bước vượt qua mọi khó khăn và tiếp tục trở thành hạt nhân tăng trưởng của miền Bắc.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

.Tiên Lãng đã khẩn trương tiêm phủ vắc xin Covid-19 cho toàn bộ trẻ em từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn huyện
Cán bộ y tế huyện Tiên Lãng tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn huyện

Năm 2022, Thành phố đã thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Về công tác phòng chống dịch, Thành phố đã điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, thực hiện làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc-xin” theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Trong phát triển kinh tế, Thành phố đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng: Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng báo cáo đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ ban hành: (i) Quyết định số 10/2022/QĐ- TTg ngày 06/4/2022 quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 500 ha; (ii) Quyết định số 15/2022/QĐ-TTg ngày 27/5/2022 quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị. Hoàn thành, trình HĐND Thành phố thông qua các Nghị quyết: (1) Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2022; (2) Mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý.

Hải Phòng phát triển toàn diện kinh tế, xã hội năm 2022
Đoàn công tác Bờ Biển Ngà thăm quan KCN Đình Vũ, TP. Hải Phòng trong tháng 11/2022

Khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Hoàn thành, trình HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp 18 trạm y tế tuyến xã, thành phố và Dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng nâng cao năng cao năng lực cơ sở trợ giúp xã hội thành phố thuộc danh mục nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình; Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng.

Xác định phát triển các KCN, KKT là động lực thúc đẩy thu hút đầu tư vào Thành phố (đặc biệt là thu hút đầu tư bền vững vào các KCN, KKT), nên việc phát triển KCN sinh thái mới và chuyển đổi các KCN truyền thống sang KCN sinh thái được thành phố Hải Phòng đặt biệt quan tâm. Nội dung này đã được thành phố đưa vào Nghị quyết 06/NQ-TU ngày 07/4/2022 của Thành ủy Hải Phòng về nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy công tác quản lý, phát triển các KCN, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng năm 2030; đưa vào các chương trình nhiệm vụ hằng năm của UBND Thành phố.

Những kết quả nổi bật năm 2022

Với sự chủ động, quyết liệt của Thành phố Hải Phòng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp Thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, kết quả năm 2022, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành toàn diện các mục tiêu, kế hoạch đã đề, cụ thể:

Thứ nhất, kinh tế Thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 12,3% so với năm trước, gấp khoảng 1,5 lần bình quân chung cả nước, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 03 trụ cột chủ yếu: Công nghiệp công nghệ cao; cảng biển - logistics; du lịch - thương mại. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Ước thực hiện cả năm 2022 có 14/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt mục tiêu kế hoạch HĐND Thành phố giao, đạt tỷ lệ 73,68%; có 05/19 chỉ tiêu không đạt mục tiêu đề ra, đạt tỷ lệ 26,32%.

Hải Phòng phát triển toàn diện kinh tế, xã hội năm 2022
Hải Phòng tích cực tổ chức các Hội thảo đầu tư để giới thiệu môi trường đầu tư vào Thành phố

Một số hoạt động được triển khai thành công trong năm 2022:

Khảo sát, nghiên cứu khả thi dự án xử lý chất thải và sản xuất điện năng lượng mặt trời tại bãi rác Đình Vũ, quận Hải An. Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng gió ngoài khơi với thành phố Esbjerg (Đan Mạch). Hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng với quy mô 410,46 ha. Tiến hành giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Deep C3), Tiên Thanh, Xuân Cầu; tập trung giải quyết các tồn tại, đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại các KCN: VSIP, Nam Cầu Kiền, An Dương. Thành lập mới các cụm công nghiệp: Giang Biên (huyện Vĩnh Bảo); Đại Thắng, Tiên Cường II (huyện Tiên Lãng). Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn thành phố năm 2022.

Dự án JD Property Logistics Park Hải Phòng 1 với mức đầu tư 32 triệu USD tại KCN Nam Đình Vũ - ảnh 2
Khởi công dự án JD Property Logistics Park Hải Phòng tại KCN Nam Đình Vũ

Về phát triển KCN sinh thái, hiện nay trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 2 đơn vị đề xuất triển khai KCN sinh thái. Các công ty này đang từng bước triển khai KCN sinh thái theo hướng dẫn mới tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ (trước đây) và Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ (thay thế Nghị định 82/2018/NĐ-CP). Năm 2022 hai công ty đang chuyển đổi sang KCN sinh thái đã đạt được một số kết quả quan trọng trong các hoạt động đầu tư về nguồn lực con người và cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động chuyển sang KCN sinh thái, doanh nghiệp sinh thái.

Đang hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam theo quy định. Tiếp tục thúc đẩy hợp tác có hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng dịch vụ logistics kết nối Hải Phòng - Quảng Ninh...

Tình hình cung cầu hàng hóa trên địa bàn Thành phố được duy trì ổn định, không có biến động lớn. Hoạt động lưu thông hàng hóa diễn ra bình thường. Hoạt động kết nối cung cầu tiếp tục được mở rộng trên nhiều địa bàn và chủng loại hàng hóa. Năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn Thành phố đạt 174.248,4 tỷ đồng, tăng 13,06% so với năm trước, đạt 100,74% kế hoạch năm.

Chủ động chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp nhằm kích cầu du lịch; tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch và hình ảnh thành phố, tận dụng triệt để cơ hội mở cửa lại du lịch để thu hút khách du lịch.

Phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn, song Hải Phòng đã phấn đấu đạt được quy mô kinh tế đứng thứ 6 cả nước. Thành phố đã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong 7 năm liên tục (từ năm 2015 đến nay). Điều đó đã minh chứng cho sự cố gắng phấn đấu nỗ lực, kiên trì, quyết tâm vượt khăn của toàn Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân Thành phố.

Thứ hai, triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.

Năm 2022, Hải Phòng đã đảm bảo hoàn thành tiến độ tiêm vắc xin mũi bổ sung, mũi nhắc lại; tiêm vắc xin cho trẻ em 5-11 tuổi. Tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch, khuyến cáo người dân theo dõi, chăm sóc sức khoẻ hậu Covid-19. Kết quả, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố đã được kiểm soát, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 có diễn biến căng thẳng nhất.

Thứ ba, môi trường đầu tư kinh doanh của Thành phố tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ. Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích. Hoàn thành thiết lập tính năng thanh toán trực tuyến cho 13 đơn vị cấp sở với 230 dịch vụ công trên Hệ thống “Một cửa điện tử” và “Dịch vụ công trực tuyến”. Triển khai thí điểm nền tảng “Trợ lý ảo Kiki@gov.vnt theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 của Hải Phòng vượt lên xếp vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố, đạt vị trí cao nhất từ trước tới nay. Thành phố lần đầu tiên bứt phá lên ngôi vị quán quân Chỉ số cải cách hành chính năm 2021.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố tiếp tục được chú trọng và nâng cao chất lượng, góp phần làm lành mạnh hóa môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Với những cố gắng trên, năm 2022 Thành phố đã thu hút và sử dụng mạnh mẽ, hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đồng thời tăng cường kỷ cương công tác thu- chi ngân sách, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn chi.

Hội thảo thu hút đông đảo các đại biểu tham dự
Hội thảo đầu tư “Kiến tạo tương lai” tại Hải Phòng đã thu hút đông đảo các nhà đầu tư tham dự

Từ đầu năm 2022 đến ngày 31/10/2022, tổng thu hút vốn FDI trên địa bàn Thành phố đạt 1.824,21 triệu USD. Tính đến ngày 31/10/2022, trên địa bàn Thành phố có 843 dự án có vốn FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký xấp xỉ là 24,4 tỷ USD. Thu hút đầu tư DDI 10 tháng đầu năm 2022 đạt 19.684,776 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2022 ước thực hiện là 108.674,96 tỷ đồng, đạt 118,4% dự toán Trung ương giao, đạt 102,9% dự toán HĐND Thành phố giao; tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện là 34.344,77 tỷ đồng, đạt 127,2% dự toán Trung ương giao, đạt 94,6% dự toán HĐND thành phố giao.

Thứ tư, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân; quan tâm, chăm lo đời sống người có công với mức quà tặng cao hơn so với năm 2021; ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022-2025. Đồng thời giữ vững an ninh trật tự - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là củng cố an ninh, quốc phòng địa bàn khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng. Một số kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2022:

Tính đến hết ngày 31/10/2022, thể thao thành tích cao Thành phố tham gia thi đấu 102 giải thể thao, giành 381 huy chương các loại, phá 08 kỷ lục quốc gia. Đội Bóng đá Hải Phòng xếp vị trí thứ hai trong giải Bóng đá vô địch quốc gia. Các nghệ sỹ, diễn viên chuyên nghiệp và huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tập trung chuẩn bị tốt lực lượng tham gia các hội thi, hội diễn chuyên nghiệp năm 2022 và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UNIDO thăm quan Nhà máy xử lý nước thải trong  KCN DEEP C
Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các nhà tài trợ thăm quan nhà máy xử lý nước thải trong KCN DEEP C

Năm 2022, đã hoàn thành và trình HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn Thành phố. Tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tích cực kết nối cung cầu lao động. Hoàn thiện Đề án sáp nhập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Đoàn học sinh giỏi Thành phố đứng thứ 2 toàn quốc về số lượng giải và đứng thứ 5 về số lượng giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022; đứng thứ nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ lần thứ 13. Xúc tiến kêu gọi đầu tư xây dựng các trường phổ thông, cơ sở đại học quốc tế, chất lượng cao.

Đầu tư nâng cấp bệnh viện, triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng khám, điều trị tại các tuyến. Phát triển y tế tư nhân, tăng cường phối hợp y tế công-tư. Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết, bệnh đậu mùa khỉ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong năm 2022 không có vụ ngộ độc thực phẩm tập thể nghiêm trọng xảy ra; không có ca tử vong do ngộ độc thực phẩm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể; tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 5 cá nhân; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” c
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” thành phố Hải Phòng

Triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động giai đoạn 2021-2025 của các chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) có mục tiêu, trọng điểm; tăng cường tiềm lực KH&CN; phát triển thị trường KH&CN và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hợp tác trong nước và quốc tế về KH&CN. Nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển tài sản trí tuệ. Xây dựng Quy chế phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân tham gia chuẩn bị ứng phó, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn Thành phố…

Thứ năm, chủ động, tích cực, linh hoạt trong thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, kịp thời triển khai bổ sung các nội dung theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và phát sinh từ tình hình thực tiễn của Thành phố.

Bước đầu triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; Chương trình chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ ở các cấp, ngành, địa phương.

thể, cá nhân đóng góp tích cực cho các hoạt động văn hóa và thể thao thành phố Hải Phòng
Lãnh đạo Thành phố Hải Phòng trao tặng Bằng khen cho thể, cá nhân đóng góp tích cực cho các hoạt động văn hóa và thể thao thành phố Hải Phòng năm 2022

Thứ sáu, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại: Quan hệ ngoại giao, hợp tác quốc tế tiếp tục được thúc đẩy toàn diện. Đã tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư với các đối tác nước ngoài đến từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan... Triển khai xúc tiến kết nối đường bay Hải Phòng - Busan. Tiếp tục phối hợp triển khai hồ sơ đề cử di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà. Tiếp tục triển khai công tác vận động phi chính phủ nước ngoài; công tác quản lý biên giới biển, hải đảo; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; đối ngoại nhân dân; đảm bảo công tác lãnh sự, bảo hộ công dân; thúc đẩy hoạt động thông tin đối ngoại.

Với những kết quả Thành phố đã đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 cùng tinh thần quyết tâm phấn đấu nỗ lực của các cấp chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp để Hải Phòng tiếp tục duy trì phong độ và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2023./.

Cổng ngoài KCN Đình Vũ
Cổng ngoài KCN Đình Vũ, thành phố Hải Phòng