“Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an sẽ xem xét trách nhiệm hoặc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị nếu công tác giải ngân không đảm bảo tỷ lệ theo quy định...”, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu, khi chủ trì buổi làm việc với công an các đơn vị thuộc Bộ có liên quan đến tình hình giải ngân vốn đầu tư phát triển của lực lượng Công an nhân dân, diễn ra hôm nay (ngày 12/9), theo Bộ Công an.

Truy trách nhiệm người đứng đầu đơn vị công an nếu chậm giải ngân vốn đầu tư công
Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (nguồn: MPS)

Đại diện Bộ Công an cho biết, ngay từ đầu năm 2022, mặc dù Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư, nhưng đến nay, tiến độ giải ngân vốn đầu tư của toàn lực lượng Công an nhân dân vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc.

“Thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương quán triệt rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đó là, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, gắn với kiểm soát hiệu quả đầu tư, chất lượng công trình; công khai, minh bạch trong các giai đoạn thực hiện dự án; phân bổ vốn phải bám sát tiến độ thực hiện dự án, năng lực giải ngân của các đơn vị và đặc biệt là tính hiệu quả đầu tư…”, ông Tô Lâm yêu cầu.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an sẽ xem xét trách nhiệm hoặc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị nếu công tác giải ngân không đảm bảo tỷ lệ theo quy định; xem xét điều chuyển vốn cho các hạng mục, công trình có tiến độ giải ngân tốt có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu Bộ Công an đề nghị thủ trưởng các đơn vị được giao tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, phân công nhiệm vụ, cá thể hóa trách nhiệm; tập trung hoàn thiện các hạng mục, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán, giải ngân vốn; tăng cường kiểm tra thực tế để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, bất cập; giám sát tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư, các khâu, các bước trong quá trình thực hiện dự án.

“Việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình thực hiện dự án và đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tiêu cực lãng phí…”, ông Tô Lâm lưu ý./.