Theo dự kiến kế hoạch làm việc của Phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều nay (ngày 15/9), sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra dự Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp thảo luận việc sửa Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, việc sửa đổi Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia là hết sức cần thiết. Ảnh: Quốc hội

Tại phiên họp mở rộng do Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức ngày 7/9 vừa qua, để thẩm tra dự án Luật, theo Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, trong đó bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, dự kiến xem xét thông qua theo quy trình rút gọn tại một kỳ họp.

“Việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Điều 18 Luật Thống kê. Theo đó, căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu quản lý nhà nước và hội nhập quốc tế trong từng thời kỳ, Chính phủ rà soát, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia theo thủ tục rút gọn…”, ông Thanh cho biết.

Trong trường hợp dự án Luật đảm bảo chất lượng, sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua ngay tại Kỳ họp thứ 2, diễn ra vào tháng 10 tới theo quy trình rút gọn tại một kỳ họp./.