Ngày 25/6 tới, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- CTCP (Veam), mã chứng khoán VEA đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM, sẽ triệu tập họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Một nội dung đáng chú ý tại kỳ đại hội năm nay là Hội đồng quản trị của Veam tiếp tục trình cổ đông xem xét thông qua niêm yết cổ phiếu VEA trên sở giao dịch chứng khoán. Thực ra, đây là nội dung không mới, nhưng điều đáng nói là nó được nêu ra nhiều lần từ các kỳ đại hội cổ đông thường niên các năm 2018, 2019, 2020, nhưng đến nay kế hoạch này vẫn không được thực hiện. Vậy liệu với một kế hoạch mang tính không rõ ràng cả về thời gian niêm yết lẫn sàn niêm yết, liệu năm nay có thêm một lần nữa Veam lỗi hẹn đưa cổ phiếu lên niêm yết?

Nhìn vào phương án đưa cổ phiếu lên sàn của Veam, không khó nhận ra càng những kế hoạch gần đây càng không rõ ràng. Nếu như năm 2018 và 2019, đại hội cổ đông đều thông qua kế dự kiến niêm yết cổ phiếu VEA trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong năm 2018 và 2019, thì sang năm 2020 đại hội đã thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu với hai yếu tố bất định là: không rõ thời điểm niêm yết và niêm yết trên HOSE hay Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Tình trạng không rõ ràng như năm 2020 có khả năng lặp lại trong năm nay, khi Tờ trình về niêm yết cổ phiếu VEA mà Veam vừa công khai để sắp trình đại hội cổ đông xem xét thông qua, cũng đưa ra kế hoạch không rõ ràng về sàn niêm yết và thời điểm niêm yết.

Lý giải về nguyên nhân trong năm qua chưa hoàn thành kế hoạch niêm yết, Hội đồng quản trị của Tổng công ty cho biết, do trong năm 2020 Veam chưa đáp ứng đầy đủ quy định của HOSE và HNX, đó là Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của Veam còn tồn tại ý kiến ngoại trừ.

Lo ngại ảnh hưởng xấu bởi dịch Covid-19, Veam đặt mục tiêu lãi giảm mạnh trong năm nay so với kết quả đạt được trong năm trước. Ảnh: VEA

Năm nay, Công ty mẹ Veam đặt mục tiêu đạt 5.930 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm mạnh so với 7.302 tỷ đồng đạt được trong năm 2020, do tiên lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, chỉ tiêu kinh doanh này còn phải đợi đại hội cổ đông sắp diễn ra thông qua.

Liên quan đến hoạt động tái cơ cấu Veam, trong năm nay Tổng công ty tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện tái cơ cấu Veam với mục tiêu cổ phần hóa một số công ty, thoái vốn ở các đơn vị có vốn góp của Veam mà đang hoạt động không hiệu quả và không đáp ứng nhiều vào định hướng phát triển của Veam trong tương lai như: Nakyco, Cơ khí Vinh, Vetranco... Veam còn chủ động phối hợp với Bộ Công thương, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty để quyết toán cổ phần hóa, hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện bàn giao cổ phần hóa trong năm nay./.