Nhiệt điện Uông Bí: Hiệu quả từ ứng dụng công nghệ số vào sản xuất
Công nhân vận hành của Công ty Nhiệt điện Uông Bí đang nhập thông số vận hành của thiết bị vào phần mềm nhật ký vận hành điện tử qua máy tính bảng

Đến nay, Công ty Nhiệt điện Uông Bí đã triển khai áp dụng được 10 ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất như: Ứng dụng văn phòng điện tử Digital Office, ứng dụng phần mềm quản lý nguồn nhân lực (HRMS), hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP), ứng dụng phần mềm đào tạo trực tuyến (E-Learning), ứng dụng “Nhật ký vận hành điện tử”, ứng dụng công nghệ thông tin trong sửa chữa theo phương pháp RCM trên phần mềm Quản lý kỹ thuật (PMIS), ứng dụng camera AI trong công tác an ninh, trật tự… các ứng dụng đem lại hiệu quả thiết thực giúp tối ưu vận hành, cải thiện và nâng cao năng suất lao động, hỗ trợ đưa ra các dự báo chính xác về hiệu năng hoạt động của máy móc, giảm bớt chi phí nhờ lược bỏ các khâu làm việc thủ công, giảm nhân lực, thời gian bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa và quản lý tài sản.

Đối với ứng dụng “Nhật ký vận hành điện tử”, và ứng dụng công nghệ thông tin trong sửa chữa theo phương pháp RCM trên phần mềm Quản lý kỹ thuật (PMIS) đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc theo dõi, giám sát thiết bị. Trước đây, nhật ký vận hành được ghi chép thủ công trên sổ giấy, khi cần tra cứu thông tin phải đến phòng lưu trữ nhật ký để mở sổ. Hiện nay, thông số vận hành, tình trạng thiết bị của các hệ thống lò hơi, tuabin và các hệ thống khác trong nhà máy được cập nhật trên hệ thống điện tử thuận tiện cho việc lưu trữ và tra cứu thông tin nhanh chóng, chính xác. Ứng dụng công nghệ thông tin trong sửa chữa theo phương pháp RCM trên phần mềm PMIS thay cho quy trình truyền thống đã mang lại hiệu quả cao cho việc lập phương án sửa chữa các hệ thống thiết bị, cập nhật đầy đủ danh mục hệ thống cần phân tích để áp dụng phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng phù hợp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Đặc biệt, trong năm 2023, Công ty đã triển khai nâng cấp hệ thống điều khiển phân tán - Distributed Control System (DCS) của tổ máy 330MW, một bước quan trọng hướng tới mục tiêu đảm bảo vận hành ổn định và tin cậy của hệ thống điều khiển DCS, cũng như tối ưu hóa quá trình vận hành, sản xuất của tổ máy. Năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện nâng cấp hệ thống điều khiển DCS cho tổ máy 300MW, để đảm bảo cả hai tổ máy vận hành ổn định, tin cậy, giảm thiểu thời gian dừng máy và chi phí bảo trì.

Nhiệt điện Uông Bí: Hiệu quả từ ứng dụng công nghệ số vào sản xuất
Phòng điều khiển trung tâm tổ máy 330MW của Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Việc đầu tư nâng cấp hệ thống điều khiển phân tán DCS không chỉ là một bước cải tiến công nghệ, sự hiện đại hóa trong sản xuất mà còn là cơ hội để Công ty tích hợp những công nghệ mới phù hợp với tiêu chí chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số vào quá trình sản xuất, mà còn đặt nền móng cho môi trường công nghiệp thông minh, linh hoạt và tiên tiến giúp Công ty tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu suất toàn diện của nhà máy đóng góp vào sự phát triển của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Mục tiêu đến năm 2025, Công ty Nhiệt điện Uông Bí sẽ tiếp tục đào tạo công nghệ thông tin cho cán bộ công nhân viên nhằm tăng khả năng làm việc hiệu quả với hệ thống công nghệ mới đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, hướng tới nghiên cứu ứng dụng các công nghệ AI, Big data, IoT để khai thác, quản lý dữ liệu trong phần mềm quản lý kỹ thuật phục vụ sửa chữa, tối ưu hệ thống, tập trung khai thác dữ liệu các hệ thống điều khiển, giám sát, vận hành SCADA/EMS và các phần mềm điều khiển tại nhà máy trên nền tảng công nghệ số để bắt kịp với xu thế phát triển trong thời đại mới, hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số của đơn vị cấp trên giao./.

PV