Việt Nam nâng hạng mức độ sẵn sàng cho AI
Việt Nam đã có sự tăng hạng mạnh về Chỉ số sẵn sàng AI của Chính phủ

Theo báo cáo "Chỉ số sẵn sàng AI của chính phủ (Government AI Readiness Index) năm 2022" do Oxford Insights (Vương quốc Anh) thực hiện, Việt Nam đứng thứ 55 trên thế giới và đứng thứ 6 trong ASEAN (tăng 7 bậc so với với năm 2021). Điểm trung bình của Việt Nam đạt mức 53,96 (tăng so với năm 2021 là 51,82), vượt qua ngưỡng trung bình của thế giới (44,61).

Như vậy trong những năm gần đây, Việt Nam đã có sự tăng hạng mạnh về chỉ số này. Trước đó, năm 2021, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 62 trong 160 quốc gia được đánh giá xếp hạng trên thế giới, tăng 14 bậc so với năm 2020. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam đứng thứ 6 về chỉ số sẵn sàng AI.

Nhìn chung, trình độ công nghệ trong toàn khu vực Đông Á đang ngày càng phát triển. Theo số liệu báo cáo, 9 quốc gia Đông Á có công ty kỳ lân (công ty trị giá hơn 1 tỷ USD) trong năm 2022, so với 6 công ty trong báo cáo xếp hạng năm 2021. Philippines, Việt Nam và Malaysia đều có thêm công ty đáp ứng điều kiện này. Đây là khu vực có vị trí tốt cho sự phát triển của ngành công nghệ, bởi dân số trẻ, có kỹ năng kỹ thuật số cao, có khả năng thích nghi nhanh với các giải pháp kỹ thuật số.

Báo cáo đánh giá sự sẵn sàng AI của chính phủ từ 181 quốc gia trong việc khai thác những ứng dụng của AI để vận hành, cung cấp dịch vụ của mình. Chỉ số được sử dụng như một công cụ để so sánh tình trạng hiện tại về mức độ sẵn sàng cho AI của chính phủ ở các quốc gia so sánh với các nước trong khu vực trên toàn cầu, để học tập kinh nghiệm hữu ích phát triển.

Phương pháp đánh giá năm 2022 sử dụng 39 chỉ số trên ba trụ cột (chính phủ, trình độ công nghệ, hạ tầng và dữ liệu) với 10 khía cạnh thuộc nhóm cơ sở hạ tầng, tính sẵn sàng của dữ liệu, tính đại diện của dữ liệu, nguồn nhân lực, năng lực đổi mới, quy mô, khả năng thích ứng, năng lực kỹ thuật số, quản trị và đạo đức, tầm nhìn./.