Số liệu này được công bố theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/9/2023.

9 tháng đầu năm 2023, nhà đầu tư nước ngoài
Cơ quan thống kê cũng cho biết, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 9 tháng năm 2023 ước đạt 15,91 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

Có 2.254 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 10,23 tỷ USD

Vốn đăng ký cấp mới có 2.254 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 10,23 tỷ USD, tăng 66,3% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 43,6% về số vốn đăng ký. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 8,67 tỷ USD, chiếm 84,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 605,2 triệu USD, chiếm 5,9%; các ngành còn lại đạt 959,1 triệu USD, chiếm 9,4%.

Theo cơ quan thống kê, trong số 64 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 9 tháng năm 2023, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 2,62 tỷ USD, chiếm 25,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Trung Quốc 2,09 tỷ USD, chiếm 20,5%; Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) 1,5 tỷ USD, chiếm 14,6%; Đài Loan 1,02 tỷ USD, chiếm 10%; Nhật Bản 662 triệu USD, chiếm 6,5%; Hàn Quốc 511,1 triệu USD, chiếm 5%.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 934 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 5,15 tỷ USD, giảm 38,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hình: Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/9 các năm 2019-2023 (Tỷ USD)

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 12,77 tỷ USD, chiếm 83% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 862,5 triệu USD, chiếm 5,6%; các ngành còn lại đạt 1,76 tỷ USD, chiếm 11,4%.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 2.539 lượt với tổng giá trị góp vốn 4,83 tỷ USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 994 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 1,72 tỷ USD và 1.545 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 3,11 tỷ USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 1,53 tỷ USD, chiếm 31,8% giá trị góp vốn; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,24 tỷ USD, chiếm 25,7%; ngành còn lại 2,05 tỷ USD, chiếm 42,5%.

Đã có 15,91 tỷ USD vốn FDI được đưa vào nền kinh tế

Cơ quan thống kê cũng cho biết, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 9 tháng năm 2023 ước đạt 15,91 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

Hình: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 9 tháng các năm 2019-2023 (Tỷ USD)

Cơ quan quản lý chỉ rõ, đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua. Trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 13,08 tỷ USD, chiếm 82,2% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 1 triệu USD, chiếm 6,3%; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 762,7 triệu USD, chiếm 4,8%./.