Phát biểu chỉ đạo tại Cuộc họp, Thứ trưởng Trần Duy Đông đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, đôn đốc các địa phương và các Bộ, ngành có liên quan rà soát những khó khăn, vướng mắc của các Dự án đầu tư công (bao gồm dự án ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài); Dự án đầu tư kinh doanh (bao gồm dự án đầu tư trong nước và dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI); Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) để chỉ ra được các điểm nghẽn, tháo gỡ được các dự án để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thứ trưởng Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Tại buổi họp các đơn vị được giao nhiệm vụ đã báo cáo rà soát các Dự án đầu tư công (bao gồm dự án ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài); Dự án đầu tư kinh doanh (bao gồm dự án đầu tư trong nước và dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI); Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Trước đó, ngày 16/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1242/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương.

Tổ công tác gồm có Tổ trưởng là Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Tổ phó thường trực là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các Tổ phó khác là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Các thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các bộ, cơ quan Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể theo và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Toàn cảnh cuộc họp rà soát khó khăn, vướng mắc của các dự án

Các dự án thuộc phạm vi nhiệm vụ rà soát của Tổ công tác gồm Dự án đầu tư công (bao gồm dự án ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài); Dự án đầu tư kinh doanh (bao gồm dự án đầu tư trong nước và dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI); Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Nhóm giúp việc của Tổ công tác để tham mưu, giúp Tổ công tác tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác. Thành viên Nhóm giúp việc bao gồm Trưởng một số đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan có liên quan và có trách nhiệm đề xuất, tham mưu, tổng hợp các nội dung làm việc của Tổ công tác trong phạm vi nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của cơ quan theo phân công của lãnh đạo Tổ công tác.

(Theo Minh Hậu)