Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Thư chúc mừng Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Thân mến gửi Ban Biên tập, biên tập viên, cán bộ và cộng tác viên Tạp chí Kinh tế và Dự báo,

Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tôi xin gửi tới các cán bộ, biên tập viên, cộng tác viên của Tạp chí Kinh tế và Dự báo lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Lịch sử gần một thế kỷ qua cho thấy, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã có những cống hiến to lớn trong sự phát triển của đất nước. Báo chí đã luôn bám sát thực tiễn, có sự đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu. Đội ngũ nhà báo đã trưởng thành về mọi mặt, ngày càng khẳng định vai trò, sứ mệnh của nền Báo chí Cách mạng nước nhà.

Trong dòng chảy đó, các cán bộ, biên tập viên, cộng tác viên của Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đóng góp tích cực trong công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của ngành Kế hoạch và Đầu tư bằng những bài viết có chất lượng.

Tạp chí cũng đã trở thành diễn đàn cho các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách trao đổi những vấn đề nóng, thời sự về kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Viện Chiến lược phát triển, của Bộ và ngành Kế hoạch và Đầu tư nói chung. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tôi ghi nhận và chúc mừng thành quả của Tạp chí trong thời gian qua.

Với truyền thống tốt đẹp 57 xây dựng và phát triển, với bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn cao của cán bộ, biên tập viên, tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Tạp chí Kinh tế và Dự báo tiếp tục có những thành tựu mới trong hoạt động truyền thông và học thuật, trở thành diễn đàn phản biện chính sách, kênh phản biện khoa học có uy tín của Viện, của Bộ, của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong bối cảnh phát triển mới, đóng góp hiệu quả hơn nữa vào công cuộc đổi mới đất nước nói chung và sự phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư nói riêng.

Chúc Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, biên tập viên, cộng tác viên, nhà khoa học..., những người bạn đồng hành của Tạp chí Kinh tế và Dự báo, sức khỏe và thành công!

Thân ái,

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Thư chúc mừng Tạp chí Kinh tế và Dự báo

NGUYỄN CHÍ DŨNG

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư