Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực giảm mạnh kim ngạch

Theo phân tích cơ quan thống kê quốc gia, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 02/2018 ước tính đạt 13,40 tỷ USD, giảm 33,7% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 3,76 tỷ USD, giảm 36,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 9,64 tỷ USD, giảm 32,7%.

Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch giảm nhiều so với tháng trước, như: gạo giảm 27,3%; hàng dệt may và phương tiện vận tải, phụ tùng cùng giảm 27,7%; điện thoại và linh kiện giảm 31,4%; điện tử, máy tính và linh kiện giảm 32,4%; thủy sản giảm 37,3%; xăng dầu giảm 46,3%; hạt điều giảm 51,4%; chè giảm 51,8%; cao su giảm 66,2%.

Xuất khẩu gạo giảm mạnh trong tháng 2 năm nay

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 02 năm nay tăng 2,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 5,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 1,4%.

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước: hàng dệt may tăng 31,3%; điện thoại và linh kiện tăng 14,6%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 8,1%.

Bên cạnh đó, có một số mặt hàng kim ngạch giảm, như: điện tử máy tính và linh kiện giảm 7,7%; cao su giảm 65%.

Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 33,62 tỷ USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 9,66 tỷ USD, tăng 25,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 23,96 tỷ USD, tăng 21,8%.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tăng so với cùng kỳ năm trước: điện thoại và linh kiện đạt 6,6 tỷ USD, tăng 41,7%; hàng dệt may đạt 4,3 tỷ USD, tăng 22,3%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 4 tỷ USD, tăng 19,2%; giày dép đạt 2,3 tỷ USD, tăng 11,9%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 2,1 tỷ USD, tăng 19,5%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 1,3 tỷ USD, tăng 19,7%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,3 tỷ USD, tăng 20,1%; thủy sản đạt 1,1 tỷ USD, tăng 20,4%; rau quả đạt 604 triệu USD, tăng 43,4%; hạt điều đạt 471 triệu USD, tăng 65,3% (lượng tăng 47%); gạo đạt 413 triệu USD, tăng 32,1% (lượng tăng 14,6%).

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước: dầu thô đạt 395 triệu USD, giảm 12,9% (lượng giảm 27%); hạt tiêu đạt 117 triệu USD, giảm 23% (lượng tăng 36,9%).

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 2 tháng đầu năm, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu đạt 6,2 tỷ USD, tăng 64,8% so với cùng kỳ năm trước; Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 với 6 tỷ USD, tăng 14%; tiếp đến là EU đạt 5,8 tỷ USD, tăng 15%; ASEAN đạt 3,5 tỷ USD, tăng 11,2%; Nhật Bản đạt 2,6 tỷ USD, tăng 11,1%; Hàn Quốc đạt 2,6 tỷ USD, tăng 36,4%.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 02 ước tính đạt 12,50 tỷ USD, giảm 37,6% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,00 tỷ USD, giảm 40%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,50 tỷ USD, giảm 35,9%.

Kim ngạch nhập khẩu hầu hết các mặt hàng đều giảm so với tháng trước: điện tử, máy tính và linh kiện giảm 29,7%; sắt thép giảm 31%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng giảm 31,4%; vải giảm 33%; chất dẻo giảm 44,5%; điện thoại và linh kiện giảm 52,5%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu tháng 02 giảm 17,4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 16,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 17,8%.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng giảm mạnh như: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng giảm 16,5%; điện thoại và linh kiện giảm 21,7%; sắt thép giảm 32,1%.

Tính chung 2 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 32,54 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 13,34 tỷ USD, tăng 16,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,20 tỷ USD, tăng 14,5%.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 6,3 tỷ USD, tăng 32,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 4,9 tỷ USD, tăng 6,2%; điện thoại và linh kiện đạt 2,3 tỷ USD, tăng 29,9%; vải đạt 1,7 tỷ USD, tăng 29,3%; xăng dầu đạt 1,4 tỷ USD, tăng 50,8%; chất dẻo đạt 1,2 tỷ USD, tăng 14,1%.

Về thị trường nhập khẩu 2 tháng đầu năm, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 9,4 tỷ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2017. Tiếp đến là Hàn Quốc đạt 7 tỷ USD, tăng 18,7%; ASEAN đạt 4,4 tỷ USD, tăng 13,2%; Nhật Bản đạt 2,5 tỷ USD, tăng 5,7%; EU đạt 1,8 tỷ USD, tăng 5,7%; Hoa Kỳ đạt 1,4 tỷ USD, giảm 5,5%.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 02 ước tính xuất siêu 900 triệu USD. Tính chung 2 tháng đầu năm xuất siêu 1,08 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,68 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 4,76 tỷ USD./.