Các doanh nghiệp KCN đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
Nhà máy lắp ráp ô tô tại KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc

Khẳng định vai trò chủ lực trong phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Lũy kế đến hết tháng 6/2023, có 399 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh (329 dự án FDI và 70 dự án DDI), chiếm 87% tổng số dự án đầu tư.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các doanh nghiệp trong các KCN của tỉnh Vĩnh Phúc đã cố gắng nỗ lực duy trì ổn định hoạt động hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo nhiều việc làm cho người lao động.

Theo đó, các doanh nghiệp đã đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau: Doanh thu đạt 4.958,34 triệu USD và 5.899,4 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 4.449,31 triệu USD và 399,04 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 2.630 tỷ đồng; thu hút và tạo việc làm mới cho 4.499 lao động.

Lũy kế đến ngày 15/6/2023, tổng số lao động làm việc trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc là 132.529 người, trong đó lao động là người Vĩnh Phúc 74.002 người, chiếm 55,8% tổng số lao động.

Các doanh nghiệp KCN đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng Đoàn công tác của Tỉnh tham quan Nhà máy CNCTECH Thăng Long tại KCN Thăng Long Vĩnh Phúc

Các lĩnh vực đầu tư trong các KCN mang lại nhiều giá trị gia tăng cao

Ngay từ đầu thành lập các KCN, tỉnh Vĩnh Phúc đã chú trọng công tác quy hoạch các KCN để tạo sự đồng bộ, hướng đến phát triển bền vững. Các doanh nghiệp đầu tư trong các KCN Tỉnh được phân loại rõ ràng các dòng FDI có lợi thế để thu hút đầu tư vào Tỉnh; thu hút đầu tư có chọn lọc, trong đó tập trung vào các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, mang lại giá trị gia tăng cao. Định hướng đúng đắn đó đã góp phần đưa các doanh nghiệp trong các KCN của Tỉnh đạt được nhiều kết quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời khẳng định vai trò chủ lực trong sản xuất công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc. Những đóng góp của các doanh nghiệp trong các KCN phân theo nhóm các lĩnh vực đầu tư được thể hiện qua các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sau đây:

Lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ điện tử: Doanh thu đạt 3.820,37 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 3.588,41 triệu USD, bằng 99% so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước đạt 1.688,25 tỷ đồng, bằng 82% so với cùng kỳ năm 2022.

Lĩnh vực công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy và phụ tùng ô tô, xe máy: Doanh thu đạt 475,89 triệu USD; giá trị xuất khẩu đạt 309,68 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước đạt 426,68 tỷ đồng. Đến nay, thu hút và giải quyết việc làm cho 86.729 người, tăng 2.944 người so với thời điểm 15/12/2022.

Lĩnh vực Dệt may: Doanh thu đạt 119,44 triệu USD, bằng 99% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 303,11 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước đạt 52,84, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2022. Đến nay, thu hút và giải quyết việc làm cho 17.469 người, tăng 593 người so với thời điểm 15/12/2022.

Lĩnh vực công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng thuộc Tập đoàn Prime Group cơ bản duy trì hoạt động để đảm bảo việc làm cho người lao động.

Tập đoàn Prime Group: Doanh thu đạt 30,47 triệu USD; giá trị xuất khẩu đạt 4,04 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước đạt 52,41 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ.

Đến nay thu hút và giải quyết việc làm cho 981 người trong và ngoài Tỉnh, tăng 33 người so với thời điểm 15/12/2022.

Công ty TNHH Vitto-VP (KCN Tam Dương II- Khu A) và Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ (KCN Thái Hòa-Liễn Sơn-Liên Hòa): Doanh thu đạt 1.214,14 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 387,05 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 52 tỷ đồng, bằng 64% so với cùng kỳ.

Đến nay thu hút và giải quyết việc làm cho 2.156 người trong và ngoài Tỉnh, tăng 74 người so với thời điểm 15/12/2022./.

Các doanh nghiệp KCN đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
Công nhân đang làm việc trong Công ty TNHH Optrontec vina, KCN Bá Thiện II