Công nhân làm việc trong nhà máy FDI tại KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Công nhân làm việc trong nhà máy FDI tại KCN tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Thưa ông, được biết thời gian qua, các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực vượt khó, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển. Xin ông cho biết Ban Quản lý đã triển khai những giải pháp quan trọng nào để hỗ trợ các doanh nghiệp?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: 9 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh chịu tác động của đại dịch Covid-19, UBND Tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt các giải pháp vừa phòng chống dịch, vừa bảo vệ an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19. Tại các KCN của Tỉnh, công tác phòng chống dịch Covid-9 được triển khai hiệu quả với các giải pháp thiết thực, toàn diện, đã giúp cho môi trường đầu tư, kinh doanh trong các KCN của Tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Điều này đã củng cố thêm niềm tin cho nhà đầu tư về môi trường đầu tư an toàn và phát triển bền vững của Tỉnh.

9 tháng đầu năm 2022, công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đối với các vấn đề trong phạm vi, thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu trước mắt của doanh nghiệp. Việc giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp được thực hiện kịp thời.

Để hỗ trợ kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp, Ban Quản lý đã phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghệp trong các KCN làm cơ sở tham mưu, đề xuất với Tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, có hình thức đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động gắn kết giữa cơ quan nhà nước, các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong đào tạo và giải quyết việc làm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn lao động.

Việc thực hiện các chính sách pháp luật đối với người lao động được Ban Quản lý quan tâm theo dõi và chỉ đạo sát sao. 9 tháng qua, các doanh nghiệp trong các KCN chấp hành đúng, đầy đủ chế độ lương, thưởng, thời gian nghỉ lễ, tết cho người lao động. Sự hiểu biết và thực hiện các quy định của pháp luật lao động của người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp ngày càng được nâng lên. Cùng với sự hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức công đoàn, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ngày càng hài hòa, các vướng mắc trong quan hệ lao động được hạn chế. Không ít doanh nghiệp đã tăng lương để hỗ trợ người lao động, qua đó động viên kịp thời người lao động yên tâm lao động sản xuất, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, nhất là trong những tháng cuối cùng của năm 2022, hầu hết các doanh nghiệp đều sản xuất tăng tốc để kịp hoàn thành các đơn hàng theo đúng kế hoạch đề ra.

Công nhân làm việc trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Công nhân làm việc trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Ông có thể cho biết một số kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Nhìn chung kết quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các lĩnh vực hoạt động đều phản ánh tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Các chỉ tiêu chính về doanh thu, giá trị xuất khẩu, nộp ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động đã ghi nhận tăng trưởng ấn tượng; trong đó lĩnh vực sản xuất công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ điện tử có các chỉ tiêu chủ yếu tăng trưởng cao nhất. Một số kết quả cụ thể như sau:

Công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy: Doanh thu ước đạt 460,09 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu ước đạt 389,37 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 496,05 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 9% so với cùng kỳ năm 2021. Đến nay, lĩnh vực này thu hút và giải quyết việc làm cho 2.181 người, tăng 244 người so với thời điểm 15/12/2021.

Lĩnh vực công nghiệp phụ tùng ô tô, xe máy: Doanh thu ước đạt 406,31 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu đạt 178,45 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 722,57 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 9% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, lĩnh vực này thu hút và giải quyết việc làm cho 9.544 người, tăng 1.066 người so với thời điểm 15/12/2021.

Lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ điện tử: Doanh thu ước đạt 4.776,72 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu ước đạt 4.017,44 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1.780,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 14% so với cùng kỳ năm 2021. Đến nay, lĩnh vực này thu hút và giải quyết việc làm cho 75.259 người, chiếm 65% tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp FDI trong KCN, tăng 8.409 người so với thời điểm 15/12/2021.

Lĩnh vực Dệt may: Doanh thu ước đạt 176,75 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu ước đạt 161,07 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 101,53 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 10% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, lĩnh vực này thu hút và giải quyết việc làm cho 18.628 người, tăng 2.082 người so với thời điểm 15/12/2021.

Lĩnh vực công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp trong KCN thuộc Tập đoàn Prime Group: Doanh thu ước đạt 61,5 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu ước đạt 6,21 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 212,04 tỷ đồng, đều tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, lĩnh vực này thu hút và giải quyết việc làm cho 1.067 người trong và ngoài Tỉnh, tăng 119 người so với thời điểm 15/12/2021.

PV: Xin ông chia sẻ về một số doanh nghiệp tiêu biểu đã đạt kết quả cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thời gian gần đây?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động đầu tư, kinh doanh thành công trong các KCN của tỉnh Vĩnh Phúc. Tôi xin giới thiệu về hai doanh nghiệp nhiều năm qua đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc, đó là Công ty cổ phần điện tử Thiên Quang và Công ty TNHH Optrontec Vina.

Công ty cổ phần điện tử Thiên Quang là nhà đầu tư trong nước, doanh nghiệp được thành lập đi vào hoạt động tháng 2/2019 tại KCN Bình Xuyên. Đến nay, Công ty đã không ngừng phát triển lớn mạnh, trở thành một trong những nhà cung cấp tin cậy các sản phẩm camera an ninh, camera hành trình cho thị trường trên thế giới. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã có 3 lần tăng vốn đầu tư nhằm đáp ứng các đơn hàng của đối tác. Năm 2022, Công ty đã đầu tư thêm nhà máy sản xuất mới tại KCN Thăng Long Vĩnh Phúc. Dự kiến khi nhà máy mới đi vào hoạt động, Công ty sẽ tạo việc làm mới cho khoảng 400 lao động. Hiện Công ty cổ phần điện tử Thiên Quang đang tạo việc làm cho trên 400 lao động, với mức lương bình quân khoảng 7-8 triệu đồng/người/tháng.

Từ khi bắt đầu đi vào hoạt động năm 2019, trong 2 năm qua, Công ty Thiên Quang đã phải đối phó với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất từ trước đến nay, song với cố gắng lớn của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn tiếp tục duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của khách hàng ở trong và ngoài nước, góp phần đưa doanh thu tăng mạnh theo từng năm. Năm 2019, Công ty đạt doanh thu 18,8 tỷ đồng, năm 2020 đạt doanh thu 530 tỷ đồng và năm 2021 doanh thu tiếp tục tăng mạnh lên 1.277 tỷ đồng. Riêng 9 tháng năm 2022, Công ty đã đạt doanh thu khoảng 386 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch năm. Với đà sản xuất sôi động, khẩn trương như hiện nay, chắc chắn Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm 2022.

Các doanh nghiệp KCN tỉnh Vĩnh Phúc bứt phá về đích năm 2022
Công nhân làm việc trong Công ty cổ phần điện tử Thiên Quang (KCN Bình Xuyên, tỉnh Vính Phúc)

Bên cạnh tiêu thụ sản phẩm ở thị trường trong nước, Công ty Thiên Quang đang hướng tới mục tiêu đưa các sản phẩm vươn ra thị trường thế giới. Công ty tiếp tục mở rộng liên danh, liên kết với các nhà sản xuất trong cùng lĩnh vực để tăng tỷ lệ nội địa hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm giá thành hợp lý, tạo sức cạnh tranh cả về giá cả, chất lượng. Tăng cường hợp tác, tìm kiếm thị trường xuất khẩu, mở hướng sản xuất các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường, phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành linh kiện điện tử tiêu biểu của đất nước.

Doanh nghiệp thứ hai mà tôi muốn nói đến là Công ty TNHH Optrontec Vina hoạt động trong KCN Bá Thiện II. Công ty được thành lập năm 2017, là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử cung cấp cho Tập đoàn SamSung. Kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động, Công ty đã tích cực đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng. Đặc biệt, để đa dạng hóa các sản phẩm linh kiện điện tử và chủ động nguồn nguyên liệu, năm 2021, Công ty TNHH Optrontec Vina tăng vốn đầu tư, mở rộng xưởng sản xuất số 3, cho ra đời dòng sản phẩm logo đèn led điện thoại. Nhờ đó, doanh thu của Công ty tăng ổn định ngay cả trong giai đoạn dịch Covid-19 căng thẳng.

Với những cố gắng trên, năm 2021, Công ty đạt doanh thu trên 3.300 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 10 tỷ đồng. Riêng 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu của Công ty đạt trên 2.000 tỷ đồng, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 1.700 lao động với mức lương bình quân 9-10 triệu đồng/người/tháng. Công ty cho biết, từ giữa cuối quý III/2022, Công ty tiếp tục tuyển dụng thêm 300 lao động để bổ sung nhân lực cho xưởng sản xuất thứ 3 được đầu tư mở rộng năm 2021.

Các doanh nghiệp KCN tỉnh Vĩnh Phúc bứt phá về đích năm 2022
Công nhân đang làm việc trong Công ty TNHH Optrontec Vina (KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc)

Công ty TNHH Optrontec Vina đã và đang nỗ lực phấn đấu, để trở thành doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử. Để đạt được mục tiêu này, Công ty cho biết sẽ tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại, sản xuất các mặt hàng mới có lợi thế cạnh tranh cao. Cùng với đó, tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động để họ có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc ở nhiều vị trí trong Công ty, qua đó giúp doanh nghiệp khắc phục được khó khăn do thiếu hụt nguồn lao động, nhất là lao động có trình độ tay nghề cao, đặc biệt là vào những tháng cao điểm cuối năm, khi mà Công ty cần hoàn thành nốt các đơn hàng theo đơn đặt hàng của các đối tác khách hàng.

Đến thăm các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi cảm nhận được khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi, tinh thần làm việc nhiệt huyết, có trách nhiệm cao của mỗi công nhân lao động trong các doanh nghiệp.

Với quyết tâm phấn đấu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của người lao động trong các doanh nghiệp KCN, chúng tôi tin chắc chắn năm 2022, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục bứt phá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng cao, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh trong các KCN của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh nói chung đạt được những thành tựu mới./.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Ông!