TS. NGUYỄN MẠNH HOÀNG, Học viên cao học VÕ NGỌC HUYỀN

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 27, tháng 9 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây