(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 21, tháng 7 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

TS. Phạm Thu Trang

Khoa Quản trị Kinh doanh, Học viện Ngân hàng

Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Hòa, Phan Thu Giang

Lớp K24 QTDNB, Học viện Ngân hàng