Cơ hội đạt lợi nhuận vượt trội với sản phẩm BVS VALUE
Nhà đầu tư có thể yên tâm trao gửi khoản tiền đầu tư của mình cho đội ngũ chuyên gia của BVSC với số vốn tối thiểu chỉ từ 100 triệu đồng

BVS Value là sản phẩm ủy thác quản lý tiểu khoản giao dịch chứng khoán, được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, có đầy đủ chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ và Phân tích, có Hội đồng ủy thác và Bộ phận kiểm soát rủi ro độc lập đảm bảo tối ưu hiệu quả đầu tư và giảm thiểu rủi ro. Với BVS Value, nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm trao gửi khoản tiền đầu tư của mình cho đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm với số vốn tối thiểu chỉ từ 100 triệu đồng.

Cơ hội đạt lợi nhuận vượt trội với sản phẩm BVS VALUE
Đích nhắm của BVS Value là mua các doanh nghiệp xuất sắc với giá hấp dẫn

BVS Value kết nối câu chuyện cơ hội hấp dẫn của chứng khoán Việt Nam với câu chuyện của cá nhân khách hàng. Theo đó, sản phẩm có khả năng mang lại tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng vượt trội so với các kênh đầu tư khác. Đặc biệt, nhà đầu tư được sở hữu và giám sát hàng ngày toàn bộ tài sản ủy thác trên Tiểu khoản giao dịch chứng khoán. Nhà đầu tư có thể linh hoạt với lựa chọn ủy thác một phần tài sản song song với việc chủ động giao dịch trên Tiểu khoản hiện tại.

Trong dịp ra mắt, 20 nhà đầu tư đăng ký ủy thác thành công sớm nhất sẽ nhận được một thẻ quà tặng VinID trị giá 500.000 đồng từ BVSC. Sản phẩm có thời hạn ủy thác 01 năm, thời gian nhận tài sản ủy thác từ 8h00 ngày 03.01.2022 - 16h00 ngày 07.01.2022.

Cơ hội đạt lợi nhuận vượt trội với sản phẩm BVS VALUE
Kiểm chứng hiệu quả đầu tư của BVS Value giai đoạn 2015-2020

Được biết, BVS Value sẽ kết hợp cả chiến lược đầu tư tăng trưởng và đầu tư giá trị để tìm ra các cổ phiếu đang được định giá thấp hơn giá trị thực đồng thời có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn. Các cổ phiếu được chọn lựa phải được niêm yết trên sàn HSX hoặc HNX, có tăng trưởng doanh thu hoặc lợi nhuận dự báo dự báo >20% so với niên độ tài chính gần nhất. Cùng với đó, cổ phiếu phải có giá thị trường tại thời điểm giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng và thanh khoản trung bình 30 phiên >100.000 CP/phiên.

BVS Value phù hợp với rất nhiều đối tượng khác nhau, từ người có thu nhập thấp tới thu nhập cao, nhiều lứa tuổi, mức độ chấp nhận rủi ro ở mức thấp và trung bình, chấp nhận các khoản đầu tư ngắn và trung hạn với thời gian dưới 1 năm.

Với tính chất đầu tư cổ phiếu, nhà đầu tư lưu ý khi ủy thác đầu tư qua BVS Value vẫn có thể xảy ra rủi ro bị lỗ, có thể không có lợi nhuận hoặc lợi nhuận đạt được thấp hơn dự kiến, hoặc thấp hơn các hình thức đầu tư khác được đầu tư tại cùng thời điểm hoặc cùng thời gian nắm giữ. Một số rủi ro có thể xảy ra như: Rủi ro vĩ mô (các biến số như lãi suất, lạm phát, tỷ giá, tăng trưởng suy giảm, chính sách.. tác động tới thị trường chứng khoán và giá cổ phiếu); rủi ro thị trường (danh mục BVS Value phù hợp với những nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp và trung bình nhưng việc đầu tư, nắm giữ cổ phiếu sẽ không tránh khỏi biến động lên/xuống của thị trường chứng khoán nói chung); rủi ro bất thường, dịch bệnh, bất khả kháng và các loại rủi ro khác... Đây là những rủi ro mang tính chất cảnh báo, Công ty Chứng khoán Bảo Việt có đội ngũ chuyên gia phân tích và Bộ phận quản lý rủi ro độc lập luôn theo dõi và có giải pháp để giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra.

Thông tin chi tiết về sản phẩm tại đây: